Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Saksa

Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Saksan kaupparekisteriin.


Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Saksan Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisteriportaalia ylläpitää Nordrhein-Westfalenin osavaltion oikeusministeriö Saksan liittotasavallan muiden osavaltioiden puolesta. Portaalista on pääsy kaikkiin paikallisiin kaupparekistereihin (Handelsregister, Genossenschaftsregister ja Partnerschaftsregister) ja rekisteröinti-ilmoituksiin.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisteriportaalissa on yleisiä tietoja rekisteröinnistä englannin, espanjan, hollannin, italian, puolan, ranskan ja turkin kielellä. Varsinaiset rekisteritiedot ovat kuitenkin yleensä saatavilla vain saksaksi.

Lisätietoja konkursseista, tilinpäätöksistä ja pääomamarkkinoista on Saksan Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhtiörekisterin verkkosivustolla. Yhtiörekisterin yleissivut ovat saatavilla englannin, espanjan, italian ja ranskan kielellä, mutta varsinaiset tietosivut ovat yleensä vain saksaksi (tosin tietoja pääomamarkkinoista on myös jonkin verran englanniksi ja muilla kielillä). Yhtiörekisteri on linkitetty kaupparekisterissä oleviin tietoihin, joten tietoja voi hakea kummasta tahansa.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteriin voi rekisteröityä maksutta. Myöskään yksittäisistä yrityshauista tai tutustumisesta julkaisuihin tai yritysten omistajatietoihin ei veloiteta maksua. Jokaisesta tiettyyn rekisterinumeroon liittyvästä hausta (esim. yrityksen nykyinen tilanne, kronologia, historia, asiakirjahaut) veloitetaan 4,50 euroa tulostetta tai 1,50 euroa asiakirjahakua kohden.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisterin verkkosivustolla voi valita kahdesta eri hakutoiminnosta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanperushaku ja Linkki avautuu uuteen ikkunaantarkennettu haku) sen mukaan, mitä tietoja on käytettävissä. Myös Linkki avautuu uuteen ikkunaanyhtiörekisterin sivustolla on käytettävissä hakutoiminto.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKauppalain 15 § sisältää kansalliset säännökset, joiden nojalla ulkopuoliset voivat vedota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/101/EY (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11) 2 artiklassa lueteltuihin asiakirjoihin ja tietoihin direktiivin 3 artiklan 5–7 kohdan mukaisesti.

Kauppalain 15 §:n 1 momentin mukaan yhtiö voi vedota ulkopuolista vastaan vain sellaisiin tosiseikkoihin, jotka on merkitty rekisteriin ja annettu tiedoksi tai jotka olivat jo kyseisen ulkopuolisen tiedossa. Ulkopuolisen on hyväksyttävä vetoaminen sellaisiin tosiseikkoihin, jotka on merkitty rekisteriin ja annettu tiedoksi muodollisesti oikein. Tämä ei kuitenkaan koske kanteita, jotka nostetaan 15 päivän kuluessa tiedoksiannosta, jos ulkopuolinen henkilö pystyy osoittamaan, ettei hän ollut eikä hänen olisi pitänyt olla tietoinen asiasta (kauppalain 15 §:n 2 momentti).

Jos rekisteröitävä tosiseikka on annettu tiedoksi väärin, ulkopuolinen voi vedota tähän tosiseikkaan sitä asianosaista vastaan, jonka puolesta tosiseikka oli merkittävä rekisteriin, vaikka kyseinen asianosainen olisi ollut tietoinen virheestä (kauppalain 15 §:n 3 momentti).

Saksan kaupparekisterin historiaa

Kaikki tiedot vuodesta 2007 lähtien ovat saatavissa sähköisessä muodossa.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSaksan kaupparekisteriportaali

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTarkennettu haku

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerushaku

Linkki avautuu uuteen ikkunaanSaksan yhtiörekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 29/08/2019