Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai valstybėse narėse - Vokietija

Šiame tinklalapyje pateikiama Vokietijos įmonių registro apžvalga.


Kokia informacija pateikiama įmonių registre?

Vokietijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprekybos registro portalą (Handelsregisterportal) valdo ir visų kitų Vokietijos federalinių žemių vardu tvarko Šiaurės Reino-Vestfalijos teisingumo ministerija. Portale teikiama centralizuota prieiga prie visų Vokietijos prekybos, kooperatyvų ir partnerystės registrų ir pranešimų registrams.

Daugiausia informacijosNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos registro portale yra vokiečių kalba, tačiau galima rasti informacijos ir anglų, prancūzų, italų, nyderlandų, lenkų, ispanų ir turkų kalbomis.

Papildoma informacija apie bankrotų skelbimus, buhalterinės (finansinės) ataskaitos ir informacija apie kapitalo rinkas yra teikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos įmonių registre. Nors daugiausia informacijos yra vokiečių kalba (šiek tiek informacijos apie kapitalo rinkas galima rasti anglų ir kitomis kalbomis), pati platforma parengta ir anglų, prancūzų, italų ir ispanų kalbomis. Be to, Vokietijos įmonių registras susietas su Prekybos registro portalu, taigi duomenų paieška galima abiejuose registruose.

Ar įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Registracija įmonių registre yra nemokama. Nemokama yra ir atskirų įmonių paieška, nemokamai galima susipažinti su paskelbtais dokumentais ir įmonių valdytojų duomenimis. Už kiekvieną iš registro parsisiųstą informacijos vienetą (aktuali, chronologinė, istorinė informacija (atspaudas), dokumentai) naudotojas privalo sumokėti 4,50 EUR (atspaudas) arba 1,50 EUR (dokumentai) mokestį.

Paieška Vokietijos įmonių registre

Priklausomai nuo turimos informacijos, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprekybos registro portalo tinklalapyje galima (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaprasta paieška ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasišplėstinė paieška). Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos įmonių registro portale taip pat yra paieškos funkcija.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos prekybos kodekso (Handelsgesetzbuch) 15 straipsnyje nustatyta, kad tretieji asmenys pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones (OL L 258, 2009 10 1, p. 11) 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis gali remtis tos direktyvos 2 straipsnyje nurodytais faktais.

Pagal šią nuostatą bendrovė prieš trečiuosius asmenis gali remtis tik tokiais faktais, kurie buvo įtraukti į registrą ir apie kuriuos pranešta, arba kurie tretiesiems asmenims jau buvo žinomi (Vokietijos prekybos kodekso 15 straipsnio 1 dalis). Trečiasis asmuo turi leisti prieš jį remtis teisingais ir paskelbtais faktais. Tai netaikoma teisiniams veiksmams, kurie buvo inicijuoti per penkiolika dienų nuo jų paskelbimo, jei trečiasis asmuo įrodo, kad jis tų faktų nežinojo ir neprivalėjo žinoti (Vokietijos prekybos kodekso 15 straipsnio 2 dalis).

Jei apie faktą, kuris turi būti įtrauktas į registrą, pranešta neteisingai, trečiasis asmuo gali remtis tuo praneštu faktu apie atitinkamą šalį, išskyrus atvejus, kai jis žinojo, kad faktas neteisingas (Vokietijos prekybos kodekso 15 straipsnio 3 dalis).

Vokietijos įmonių registro istorija

Nuo 2007 m. visa registre esanti informacija yra prieinama elektroniniu formatu.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos prekybos registro portalas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIšplėstinė paieška

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPaprasta paieška

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVokietijos įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 29/08/2019