Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie rejestr działalności gospodarczej w Niemczech.


Jakie informacje znaleźć można w rejestrze działalności gospodarczej?

Niemiecki rejestr handlowy Link otworzy się w nowym oknieHandelsregisterportal prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii dla wszystkich krajów związkowych. Umożliwia on scentralizowany dostęp do wszystkich lokalnych niemieckich rejestrów: rejestru handlowego, rejestru stowarzyszeń i spółek partnerskich oraz do związanych z tymi rejestrami ogłoszeń.

Na stronach Link otworzy się w nowym oknietego portalu dostępne są również informacje w językach angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, polskim, hiszpańskim i tureckim, przy czym większość informacji jest jednak dostępna głównie w języku niemieckim.

Dodatkowe informacje dotyczące niewypłacalności, rozliczeń finansowych/sprawozdań oraz rynku kapitałowego znaleźć można na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieniemieckiego rejestru spółek. Chociaż informacje dostępne na tej platformie podane są głównie w języku niemieckim (informacje o rynkach kapitałowych są dostępne częściowo w języku angielskim lub innych językach), treści platformy są także dostępne w językach angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Niemiecki rejestr spółek jest powiązany z Handelsregisterportal i umożliwia wyszukiwanie danych zawartych w obydwu rejestrach.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Rejestrowanie danych w niemieckim rejestrze spółek jest bezpłatne. Podobnie wolne od opłat jest wyszukiwanie poszczególnych podmiotów, a także wgląd do opublikowanych ogłoszeń i do danych dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru. Za każdy dostęp do danych opatrzonych numerem rejestracyjnym (np. wyciągi z aktualnych danych, z danych chronologicznych, z danych historycznych lub dostęp do dokumentów) pobierana jest opłata w wysokości 4,50 EUR (wydruk) lub 1,50 EUR (struktura dokumentu).

Wyszukiwanie w rejestrze działalności gospodarczej

Na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieHandelsregisterportal można, w zależności od dostępnych informacji, wyszukiwać dane przy pomocy dwóch funkcji (Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zwykłe i Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zaawansowane). Na stronach niemieckiego rejestru spółek (Link otworzy się w nowym oknieUnternehmensregister) dostępna jest tylko jedna funkcja wyszukiwania.

W jakim stopniu można polegać na wiarygodności dokumentów umieszczonych w rejestrze?

W art 15 Link otworzy się w nowym oknieniemieckiego kodeksu handlowego (Deutsches Handelsgesetzbuch) ustanowione są krajowe przepisy, na które, zgodnie z art. 3 ust. 5, 6 i 7 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11), mogą się powołać osoby trzecie w odniesieniu do dokumentów i podmiotów wymienionych w art. 2 tej dyrektywy.

Zgodnie ze wspomnianym art. 15: spółka może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na fakty, które zostały wpisane do rejestru oraz opublikowane lub które były tej osobie wcześniej znane (art. 15 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego). Wobec osoby trzeciej można się powołać jedynie na fakty prawidłowo wpisane do rejestru i opublikowane. Zasady tej nie stosuje się do czynności prawnych dokonanych w terminie piętnastu dni od daty publikacji, o ile strona trzecia może udowodnić, że tych faktów nie znała ani nie musiała ich znać (art. 15 ust. 2 niemieckiego kodeksu handlowego).

Jeśli wpisany do rejestru fakt został opublikowany nieprawidłowo, osoba trzecia może się na niego powoływać wobec podmiotu, w związku z którym został wpisany do rejestru, o ile był on świadomy tej nieprawidłowości (art. 15 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego).

Historia niemieckiego rejestru działalności gospodarczej

Wszystkie dane zarejestrowane od 2007 r. są dostępne w wersji elektronicznej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniePortal niemieckiego rejestru handlowego

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zaawansowane

Link otworzy się w nowym oknieWyszukiwanie zwykłe

Link otworzy się w nowym oknieNiemiecki rejestr spółek

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019