Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre comerciale în statele membre - Germania

Această secțiune a portalului vă oferă o imagine de ansamblu asupra Registrului german al societăților (Unternehmensregister).


Ce informații oferă Registrul german al societăților?

Portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului comerțului din Germania (Deutsches Handelsregister) este administrat de Ministerul Justiției din landul Renania de Nord-Westfalia, în numele tuturor landurilor germane. Acesta oferă un punct de acces centralizat atât la toate registrele locale ale societăților, cooperativelor și societățile în nume colectiv din toate landurile, cât și la notificările cuprinse în registru.

Informații generale pot fi găsite în limbile engleză, franceză, italiană, neerlandeză, polonă, spaniolă și turcă pe portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului comerțului; cu toate acestea, informațiile efective din registru sunt în principal în limba germană.

Informații suplimentare cu privire la falimente, rapoarte financiare/contabile și piețe de capital pot fi consultate pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului german al societăților. Această platformă a fost tradusă în engleză, franceză, italiană și spaniolă, deși informațiile efective din registru sunt în principal în limba germană (informațiile privind piețele de capital este parțial disponibile în limba engleză și alte limbi). În plus, Registrul german al societăților este legat de portalul Registrului comerțului, astfel încât este posibil să efectueze o căutare în cele două registre.

Este accesul la Registrul german al societăților gratuit?

Înregistrarea în Registrul german al societăților este gratuită. Căutarea unor societăți și consultarea datelor publicate și a datelor privind persoanele care dețin societățile sunt, de asemenea, gratuite. Pentru fiecare extragere de date legate de un anumit număr de înregistrare (de exemplu, versiunea actuală, listare cronologică, listare istorică sau structură arborescentă a documentelor), se plătește o taxă de 4,50 EUR (versiunea tipărită) sau 1,50 EUR (structură arborescentă de documente).

Cum puteți căuta în Registrul german al societăților

În funcție de informațiile disponibile, există două funcții de căutare în portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului comerțului (Linkul se deschide într-o fereastră nouăcăutare simplă și Linkul se deschide într-o fereastră nouăcăutare avansată). Site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrului german al societăților are, de asemenea, o funcție de căutare.

Cât de fiabile sunt documentele cuprinse în registru?

Articolul 15 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul comercial german (Handelsgesetzbuch) prevede că terții pot invoca documentele și informațiile enumerate la articolul 2 din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind coordonarea garanțiilor, care, pentru protejarea intereselor asociaților și terților, sunt solicitate de către statele membre ale societăților în sensul articolul 48 al doilea paragraf din tratat, în vederea echivalării (JO L 258, 1.10.2009, p. 11), în conformitate cu articolul 3 alineatele (5), (6) și (7) din directivă.

În temeiul articolului 15: terților le sunt opozabile doar faptele care au fost anterior înregistrate și publicate sau cele care erau cunoscute de partea terță în prealabil [articolul 15 alineatul (1) din Codul comercial german]. Un terț nu se poate opune unor fapte care au fost corect înregistrate și publicate. Această dispoziție nu se aplică acțiunilor în justiție inițiate în termen de cincisprezece zile de la publicare, în măsura în care partea terță poate dovedi că nu le-a cunoscut și nici nu a putut să le cunoască [articolul 15 alineatul (2) din Codul comercial german].

În cazul în care un fapt care trebuiau înregistrat a fost incorect publicat, un terț poate invoca faptul publicat numai față de partea în numele căreia a fost înregistrat faptul, cu excepția cazului în care persoana în cauză cunoștea eroarea [articolul 15 alineatul (3) din Codul comercial german].

Istoricul Registrului german al societăților

Toate informațiile înregistrate începând cu anul 2007 sunt disponibile în format electronic.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul Registrului comerțului din Germania

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare avansată

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCăutare simplă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul german al societăților

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 10/11/2020