Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide äriregistrid - Taani

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Selles osas antakse ülevaade Taani äriregistrist


Taani ettevõtlusamet

Taani äriregistri ajalugu

Taani ettevõtlusamet asutati 1. jaanuaril 2012.

Taani ettevõtlusametis on ligikaudu 500 töötajat. Taani ettevõtlusametil on lai ülesannete ja kohustuste portfell, mis tervikuna peaks muutma Taanis tegutsemise lihtsamaks ja atraktiivsemaks. Ameti töö hõlmab mitmeid valdkondi alates planeerimisseadusest ja maaelu arengust kuni digiteerimiseni, et tagada tõhus järelevalve ja kuningad fondides, äriühingutes ja rahapesus, raamatupidamine, raamatupidajad ja eksporditerritoorium, samuti ELi kontrollid. Taani ettevõtlusamet vastutab keskregistri (CVR) eest, mis on riigi aktsiaregister, mis sisaldab teavet kõigi Taani äriühingute kohta.

Taani ettevõtlusamet on osa tööstus-, äri- ja ettevõtlusministeeriumist.

Mida Taani äriregister pakub?

Taani ettevõtlusameti kohta leiate teavet ameti kõigi töövaldkondade kohta, sealhulgas Taani äriregistri (CVR.dk) kohta.

Virkis asuv CVR.dk on ühtne kontaktpunkt, kust saab teavet ja andmeid kõigi Taani ettevõtete kohta. Olenemata ettevõtte liigist leiate teavet nii ettevõtte enda (juriidilise isiku) kui ka selle tootmisüksuste kohta. Register sisaldab ka teavet asutajate, omanike ja direktorite kohta.


Teatavat liiki ettevõtjate, eelkõige aktsiaseltside ja osaühingute kohta leiate lisateavet: Raamatupidamine, faktid ja aruanded ettevõtte ja selle juhtide kohta.

Millised on CVRi näitajad?

 • Üksuse ettevõtte registreerimisnumber;
 • Nimi ja aadress
 • Lõpetamisperioodi algus- ja lõppkuupäev, kui see on asjakohane;
 • Äriühingu liik
 • Reklaamikaitse märkimine, kui see on olemas
 • Krediidiinfo
 • Tööstus ja vajaduse korral sekundaarne
 • Vajaduse korral kontaktandmed
 • Töötajate arv (olemasolu korral)
 • Täielikult vastutustundlikud osalejad, asutajad, omanikud ja direktorid
  • Nimi ja aadress
  • CPR või ettevõtte registreerimisnumber (ühissätete määruse numbrit ei edastata eraisikutele)
 • Seotud tootmisüksused
  • Üksuse p-number;
  • Nimi ja aadress
  • Lõpetamisperioodi algus- ja lõppkuupäev, kui see on asjakohane;
  • Reklaamikaitse märkimine, kui see on olemas
  • Tööstus ja vajaduse korral sekundaarne
  • Vajaduse korral kontaktandmed
  • Töötajate arv (olemasolu korral)

Kuidas teha päringuid Taani äriregistris?

CVRis Virk, One-occasion companies ja otsingu/filtreerimise kohta võib leida mitmesuguseid parameetreid, nagu äriühingu nimi, isiku nimi, äriühingu registreerimisnumber, P-number, äriühingu, tootmisüksuse või isiku aadress. Võite tutvuda põhiandmetega kõikide CVRis registreeritud äriühingute kohta.

CVRi andmete lehekülg „KuidasLingil klikates avaneb uus aken teavet taotleda“ aitab teil otsida CVRist äriteavet.

Suure hulga kabiini helisalvestusseadmete (CVR) andmete jaoks on olemas mitu lahendust: süsteemidevaheline juurdepääs ja kabiini helisalvestusseadmete (CVR) veebiteenused. Lisateave: Klõpsake siinLingil klikates avaneb uus akenhttps://datacvr.virk.dk/data/cvr-hj%C3%A6lp/cvr-adgange

Kas Taani äriregistrile juurdepääs on tasuta?

CVRi dokumendid ja teenused, mis ei hõlma käsitsi töötlemist, on tasuta. Nimelt:

 • Erinevad vaated
 • Kontod
 • Süsteemidevahelise juurdepääsu ja CVRi veebiteenused

Mitmed dokumendid hõlmavad käsitsi töötlemist ja nende eest esitatakse arve hiljem. Tooted on siiski käibemaksust vabastatud:

 • Allkirja andmine: 120 TAANI KROONI
 • Varasemad kontod mikrofilmidest või kaugetest varadest: 300 TAANI KROONI
 • Registreerimistunnistus: 300 TAANI KROONI
 • Nime muutmise sertifikaat: 500 TAANI KROONI
 • Ühinemislepingu projekt: 150 TAANI KROONI
 • Koosoleku protokoll: 150 TAANI KROONI
 • Kapitalidokumendid: 150 TAANI KROONI
 • Teatise vormi koopia: 150 TAANI KROONI
 • Tegevusaruanne: 150 TAANI KROONI
 • Aruanne hilisemate omandamiste kohta: 150 TAANI KROONI
 • Aruanne omafinantseerimise kohta (tuhandetes Taani kroonides)
 • Osadeks jagamise ajakava: 150 TAANI KROONI
 • Põhikiri (põhikiri): 150 TAANI KROONI

Hindu kohaldatakse alates 5. detsembrist 2014.

Kui usaldusväärsed on registris leiduvad dokumendid?

Äriühinguseaduse paragrahviga 14 rakendatakse kolmanda äriühinguõiguse direktiivi artikkel 3 Taani äriühinguõiguses ja kirjeldatakse, kuidas saab tugineda andmesubjektide õigusele. Äriühinguseaduse §-s 14 on sätestatud:

„Arvatakse, et Taani ettevõtlusameti IT-süsteemis avaldatud teave on saanud teatavaks kolmandatele isikutele. Lõiget 1 ei kohaldata siiski tehingute suhtes, mis tehakse hiljemalt kahekümnendal päeval pärast avaldamist, kui tõendatakse, et kolmas isik ei saanud avaldatud asjaoludest teada.

Kuni neid ei ole Taani ettevõtlusameti IT-süsteemis avaldatud, ei saa registreeritavaid ja avalikustatavaid asjaolusid kasutada kolmandate isikute vastu, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et kolmandad isikud olid neist teadlikud. Asjaolu, et selliseid asjaolusid ei ole veel avalikustatud, ei takista kolmandaid isikuid nende asjaolude alusel tegutsemast.“

Vastutus registreeritud andmete täpsuse eest

Teavitaja vastutab esitatud teabe täpsuse eest, vt teatamiskorralduse § 8 [anmeldelsesbekendtgørelsen] ja äriühingute seaduse § 15 lõige 2. Teataja võib olla kriminaalkorras vastutav, kui teadet ei esitatud seaduslikult või kui esitatud teave ei ole õige.

Taani ettevõtlusamet ei kontrolli esitatud teabe õigsust, vaid registreerib talle esitatud teabe. Nii on see olenemata sellest, kas tegemist on käsitsi registreerimisega või iseregistreerimisega, mis on tehtud virk.dk juures.

Taani ettevõtlusamet võib olla vastutav esitatud teabe või dokumentide ebaõige kasutamise eest juhtimisteguri, näiteks töötlemisvea tõttu.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTaani ettevõtlusamet

Lingil klikates avaneb uus akenKeskne äriregister

Lingil klikates avaneb uus akenTaani ettevõtluse ja majanduskasvu ministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenEBR


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 17/12/2019