Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri kummerċjali fl-Istati Membri - Danimarka

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Din it-taqsima tippreżenta ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tan-negozju tad-Danimarka


L-awtorità tan-Negozju Daniża

L-istorja tar-Reġistru tan-Negozju Daniż

L-awtorità tan-Negozju Daniża ġiet stabbilita fl-1 ta’ Jannar 2012.

L-awtorità tan-Negozju Daniża għandha bejn wieħed u ieħor 500 impjegat. L-awtorità tan-Negozju Daniża għandha portafoll wiesa’ ta’ kompiti u responsabbiltajiet li, meta meħudin flimkien, għandhom jagħmluha aktar sempliċi u attraenti li topera realtà fid-Danimarka. Il-ħidma tal-Awtorità ma’ ħafna dixxiplini — mill-Att dwar l-Ippjanar u l-iżvilupp rurali lejn id-diġitalizzazzjoni għal superviżjoni u rejiet effettivi fi ħdan il-fondi, il-kumpanija u l-ħasil tal-flus, il-kontabbiltà, il-kontabilisti u t-territorju tal-esportazzjoni kif ukoll il-kontrolli tal-UE. L-awtorità tan-Negozju Daniża hija responsabbli għar-Reġistru Ċentrali tan-Negozju (CVR), li huwa r-reġistru tal-istokk tal-Istat b’informazzjoni dwar il-kumpaniji Daniżi kollha.

L-awtorità tan-Negozju Daniża hija parti mill-Ministeru tal-Industrija, in-Negozju u l-Affarijiet Kummerċjali.

X’joffri r-Reġistru tan-Negozju Daniż?

Dwar l-Aġenzija Daniża għall-Intrapriża, se ssib informazzjoni dwar l-oqsma kollha ta’ ħidma tal-Aġenzija, inkluż ir-Reġistru Daniż tal-Kumpaniji (cvr.dk).

The cvr.dk f’Virk hija l-punt ta’ dħul uniku għall-informazzjoni u d-dejta dwar in-negozji kollha fid-Danimarka. Irrispettivament mit-tip ta’ negozju, tista’ ssib informazzjoni kemm dwar in-negozju nnifsu (magħruf ukoll bħala l-entità ġuridika) u kemm dwar l-unitajiet ta’ produzzjoni tagħha. Ir-reġistru għandu jipprovdi wkoll informazzjoni dwar il-fundaturi, is-sidien u d-diretturi.


Għal ċerti tipi ta’ negozju — b’mod partikolari kumpaniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata u kumpaniji privati b’responsabbiltà limitata — tista’ ssib iktar informazzjoni: Kontijiet, fatti u rapporti dwar in-negozju u n-nies li jġestuh.

X’inhuma ċ-ċifri għal CVR?

 • In-numru tar-reġistrazzjoni tan-negozju tal-entità;
 • Isem u indirizz
 • Id-data li fiha jibda u, fejn applikabbli, tmiem il-perjodu ta’ waqfien
 • It-tip ta’ negozju
 • Immarkar tal-protezzjoni tar-reklamar, jekk ikun hemm
 • Informazzjoni dwar il-kreditu
 • L-industrija u, jekk hemm, sekondarja
 • Fejn applikabbli, dettalji ta’ kuntatt
 • Numru ta’ impjegati (jekk hemm)
 • Parteċipanti kompletament responsabbli, fundaturi, sidien u diretturi
  • Isem u indirizz
  • Is-CPR jew in-numru ta’ reġistrazzjoni tan-negozju (in-numru tas-CPR ma jiġix mgħoddi lil persuni privati)
 • Unitajiet ta’ produzzjoni assoċjati
  • In-numru P ta’ l-unità;
  • Isem u indirizz
  • Id-data li fiha jibda u, fejn applikabbli, tmiem il-perjodu ta’ waqfien
  • Immarkar tal-protezzjoni tar-reklamar, jekk ikun hemm
  • L-industrija u, jekk hemm, sekondarja
  • Fejn applikabbli, dettalji ta’ kuntatt
  • Numru ta’ impjegati (jekk hemm)

Kif tfittex fir-Reġistru tan-Negozju Daniż?

(CVR) fuq il-Virk, fuq il-kumpaniji ta’ darba biss u t-tiftix/l-iffiltrar fuq firxa wiesgħa ta’ parametri, bħall-isem tal-kumpanija, l-isem tal-persuna, in-numru tar-reġistrazzjoni tan-negozju, in-numru P, l-indirizz tal-kumpanija, l-unità tal-produzzjoni, jew il-persuna, jistgħu jinstabu. Tista’ tara d-data bażika dwar il-kumpaniji kollha rreġistrati fis-CVR.

Il-paġna fid-dejta tas-CVR “Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Kif tapplika għal skopijiet ta’ informazzjoni” tista’ tgħinek biex tfittex informazzjoni tan-negozju fis-CVR.

Għal kwantitajiet kbar ta’ data tas-CVR, għadd ta’ soluzzjonijiet huma disponibbli bħala “servizzi minn sistema għal aċċess għas-sistema” u “servizzi tal-web CVR”. Għal aktar tagħrif: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIkklikkja hawn

L-aċċess għar-Reġistru tan-Negozju Daniż huwa b’xejn?

Id-dokumenti u s-servizzi pprovduti mis-CVR, li ma jinvolvux ipproċessar manwali, huma bla ħlas. Jiġifieri:

 • Opinjonijiet varji
 • Kontijiet
 • Aċċess minn sistema għal sistema u servizzi web tas-CVR

Għadd ta’ dokumenti jinvolvu pproċessar manwali u mbagħad jiġu fatturati. Madankollu, il-prodotti huma eżentati mill-VAT:

 • Assenjament ta’ firma: DKK 120
 • Kontijiet eqdem minn mikrofilm jew assi remoti: DKK 300
 • Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni: DKK 300
 • Ċertifikat tal-bidla tal-isem: DKK 500
 • Abbozz tat-termini tal-merger: DKK 150
 • Il-minuti tal-laqgħa: DKK 150
 • Dokumentazzjoni kapitali: DKK 150
 • Kopja tal-formola tan-notifika: DKK 150
 • Dikjarazzjoni ta’ ġestjoni: DKK 150
 • Rapport dwar akkwiżizzjonijiet sussegwenti: DKK 150
 • Rapport dwar l-awtofinanzjament (DKK 150)
 • Skeda ta’ qsim: DKK 150
 • Artikoli ta’ assoċjazzjoni (statuti): DKK 150

Il-prezzijiet japplikaw mill-5 ta’ Diċembru 2014.

Kemm huma affidabbli d-dokumenti fir-reġistru?

L-Artikolu 14 tal-Att dwar il-Kumpaniji jimplimenta l-Artikolu 3 tat-1 Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji fil-liġi Daniża dwar il-kumpaniji u jiddeskrivi kif id-dritt tas-suġġetti tad-dejta jista’ jiġi invokat. L-Artikolu 14 tal-Att dwar il-Kumpaniji jgħid:

“Informazzjoni ppubblikata fis-sistema tal-IT tal-Awtorità tan-Negozju Daniża titqies li tkun magħrufa minn partijiet terzi. Il-paragrafu 1 ma għandux, madankollu, japplika għat-tranżazzjonijiet magħmula sa mhux aktar tard mill-16 jum wara dak li fih issir il-pubblikazzjoni jekk jiġi ppruvat li parti terza ma setgħetx tkun taf bil-fatti ppubblikati.

Sakemm ma jkunux ġew ippubblikati fis-sistema tal-IT tal-Awtorità tan-Negozju Daniża, iċ-ċirkostanzi li jridu jiġu rreġistrati u ppubblikati ma jistgħux jiġu eżegwiti kontra partijiet terzi, sakemm ma jintweriex li l-partijiet terzi kienu jafu bihom. Il-fatt li ċirkostanzi ta’ dan it-tip ikunu għadhom ma ġewx ippubblikati ma jipprevjenix lil parti terza milli tipproċedi abbażi tagħhom.”

Responsabbiltà għall-preċiżjoni tad-data rreġistrata

In-notifikatur huwa responsabbli għall-preċiżjoni tal-informazzjoni rrapportata, ara t-Taqsima 8 tal-Ordni ta’ Notifika [anmeeldelsbekendtgørelsen], u t-Taqsima 15 (2) tal-Att dwar il-Kumpaniji. In-notifikatur jista’ jkun kriminalment responsabbli jekk in-notifika ma tkunx saret legalment, jew jekk l-informazzjoni rrappurtata tkun skorretta.

L-awtorità tan-Negozju Daniża ma tivverifikax il-preċiżjoni tal-informazzjoni rrappurtata, imma tirreġistra l-informazzjoni li tkun irrappurtata lilha. Dan ikun il-każ irrispettivament minn jekk il-kwistjoni kkonċernata tkunx reġistrazzjoni manwali jew awtoreġistrazzjoni li saret f’virk.dk.

L-awtorità tan-Negozju Daniża tista’ tkun responsabbli għad-danni għall-użu ta’ informazzjoni rrappurtata jew dokumenti li jkunu skorretti minħabba fattur amministrattiv, bħal żball fl-ipproċessar.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-awtorità tan-Negozju Daniża

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tan-Negozju Ċentrali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru Daniż għan-Negozju u t-Tkabbir

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEBR


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2019