Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister i medlemsstaterna - Danmark

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Här får du en överblick över det danska bolagsregistret


Näringslivsstyrelsen

Det danska bolagsregistrets historia

Näringslivsstyrelsen inrättades den 1 januari 2012.

Styrelsen har cirka 500 medarbetare. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en omfattande uppgiftssamling och ansvarsområden som sammantaget bör göra det enklare och mer attraktivt att driva en verklighet i Danmark. Myndighetens arbete med många discipliner – från planeringslagen och landsbygdsutvecklingen till digitalisering för effektiv tillsyn och kungar inom fonder, företag och penningtvätt, bokföring, revisorer och exportområde samt EU:s kontroller. Den danska företagsmyndigheten ansvarar för det centrala företagsregistret (CVR), som är statens lagerregister med information om alla danska företag.

Erhvervsstyrelsen är en del av industri-, näringslivs- och företagsdepartementet.

Vad innehåller bolagsregistret?

På danska Enterprise Agency hittar du information om alla byråns arbetsområden, inklusive det danska företagsregistret (cvr.dk).

The cvr.dk i Virk är den enda kontaktpunkten för information och data om alla företag i Danmark. Oaktat verksamhetsform kan du söka uppgifter om både själva verksamheten (den juridiska enheten) och produktionsenheterna (p-enheter). Registret ska också innehålla uppgifter om grundarna, ägarna och direktörerna.


För vissa verksamhetsformer – i synnerhet aktiebolag och handelsbolag – finns närmare uppgifter, bland annat följande: Revision, fakta och rapporter om företaget och de personer som leder det.

Vilka siffror finns för ljudregistratorn?

 • Enhetens organisationsnummer.
 • Namn och adress
 • Datum då perioden för upphörande och, i tillämpliga fall, upphörande löper ut
 • Typ av företag
 • Markera skydd av reklam, om sådan finns
 • Kreditinformation
 • Industrin och, i förekommande fall, sekundärt
 • Där så är tillämpligt, kontaktuppgifter
 • Antal anställda (i förekommande fall)
 • Fullt ansvarstagande deltagare, grundare, ägare och direktörer
  • Namn och adress
  • CPR eller organisationsnummer (CPR överförs inte till privatpersoner)
 • Associerade produktionsenheter
  • Enhetens P-nummer.
  • Namn och adress
  • Datum då perioden för upphörande och, i tillämpliga fall, upphörande löper ut
  • Markera skydd av reklam, om sådan finns
  • Industrin och, i förekommande fall, sekundärt
  • Där så är tillämpligt, kontaktuppgifter
  • Antal anställda (i förekommande fall)

Hur söker man i det danska företagsregistret?

vid ljudregistratorn (CVR) om Virk, envarsföretag och sökning/filtrering i en mängd olika parametrar, såsom företagets namn, personens företagsnamn, organisationsnummer, P-nummer, företagets adress, produktionsenhet eller person. Du kan se grundläggande uppgifter om alla företag som är registrerade i ljudregistratorn (CVR).

Sidan i data från ljudregistratorn (CVR)Länken öppnas i ett nytt fönster om hur man ansöker om information kan hjälpa dig att söka efter företagsinformation i ljudregistratorn (CVR).

För stora mängder data från ljudregistratorn (CVR) finns det ett antal lösningar som ”system-till-system access” och ”CVR web services”. För ytterligare information: Länken öppnas i ett nytt fönsterKlicka här

Är tillgången till bolagsregistret kostnadsfri?

Handlingar och tjänster som tillhandahålls av ljudregistratorn, som inte inbegriper manuell behandling, är avgiftsfria. Nämligen:

 • Olika synpunkter
 • Räkenskaper
 • Webbtjänster för system-till-system-system och CVR

Ett antal dokument innebär manuell hantering och faktureras efteråt. Produkterna är dock befriade från moms:

 • Namnförtydligande: DKK 120
 • Äldre konton på mikrofilm eller mikrofilm: DKK 300
 • Registreringsbevis: DKK 300
 • Namnändring: DKK 500
 • Fusionsförslag: DKK 150
 • Protokoll från sammanträdet: DKK 150
 • Kapitaldokumentation: DKK 150
 • Kopia av anmälningsformuläret: DKK 150
 • Förvaltningsförklaring: DKK 150
 • Rapport om efterföljande förvärv: DKK 150
 • Rapport om självfinansiering (DKK 150)
 • Spaltning: DKK 150
 • Bolagsordning (stadgar): DKK 150

Priserna ska tillämpas från och med den 5 december 2014.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

I avsnitt 14 i aktiebolagslagen genomförs artikel 3 i det 1:e bolagsrättsdirektivet i dansk bolagsrätt och det beskrivs hur rätten till registrerade kan åberopas. I artikel 14 i företagslagen står följande [ej officiell översättning]:

”Uppgifter som har offentliggjorts i näringslivsstyrelsens it-system anses ha kommit till tredje mans kännedom. Punkt 1 ska dock inte tillämpas på transaktioner som görs senast den 16:e dagen efter den dag då offentliggörandet sker, om det visas att en tredje part inte kunde ha varit medveten om de offentliggjorda uppgifterna.

Innan offentliggörande ägt rum i näringslivsstyrelsens it-system kan förbehåll som måste registreras och offentliggöras inte göras gällande gentemot tredje man, om det inte kan styrkas att denne haft kännedom om dessa. Det faktum att ett sådant förbehåll ännu inte offentliggjorts hindrar inte tredje man att åberopa det. ”

Ansvar för att de registrerade uppgifterna är korrekta

Anmälaren ansvarar för att den rapporterade informationen är korrekt, se avsnitt 8 i kungörelsen om anmälan [anmeldelsbekendtgørelsen] och avsnitt 15 (2) i Companies Act. Anmälaren kan bli straffrättsligt ansvarig om det inte är tillåtet att lämna uppgifterna eller om de lämnade uppgifterna är felaktiga.

Näringslivsstyrelsen kontrollerar inte riktigheten i de lämnade uppgifterna, utan registrerar de uppgifter som lämnas. Detta gäller oavsett om uppgifterna registreras manuellt eller om företaget själv registrerar dem på webbplatsen virk.dk.

Näringslivsstyrelsen kan hållas skadeståndsskyldig för användningen av registrerade uppgifter eller handlingar som är felaktiga på grund av styrelsens handlande, till exempel felaktig handläggning.

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNäringslivsstyrelsen

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentralt företagsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet danska närings- och tillväxtministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterDET EUROPEISKA FÖRETAGSREGISTRET


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 17/12/2019