Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Tanska

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Tanskan kaupparekisteriin.


Tanskan elinkeinoministeriö

Tanskan kaupparekisterin historiaa

Tanskan elinkeinohallitus perustettiin 1. tammikuuta 2012.

Elinkeinohallituksessa on noin 500 työntekijää. Tanskan liikevirastolla on laaja tehtävä- ja vastuusalkku, minkä pitäisi tehdä todellisesta toiminnasta Tanskassa yksinkertaisempaa ja houkuttelevampaa. Viranomaisen työ useilla aloilla suunnittelulaista ja maaseudun kehittämisestä rahastojen, yritysten ja rahanpesun, kirjanpidon, kirjanpitäjien ja vientialueen tehokkaan valvonnan digitalisointiin sekä EU:n valvontaan. Tanskan kauppaviranomainen vastaa keskuskaupparekisteristä (CVR), joka on kaikkia tanskalaisia yrityksiä koskeva valtion osakerekisteri.

Tanskan elinkeinoministeriö on osa teollisuus-, yritys- ja elinkeinoministeriötä.

Millaisia tietoja Tanskan kaupparekisteristä on saatavissa?

Tanskan yritysvirastosta löydät tietoa kaikista viraston toiminta-aloista, muun muassa Tanskan kaupparekisteristä (cvr.dk).

Virkin cvr.dk on keskitetty palvelupiste, josta saa tietoja kaikista Tanskassa toimivista yrityksistä. Yhtiömuodosta riippumatta siellä on tietoa sekä itse yrityksestä (oikeushenkilönä) että sen tuotantoyksiköistä. Rekisterissä on myös annettava tietoja perustajista, omistajista ja johtajista.


Joistakin yhtiömuodoista, kuten julkisista ja yksityisistä osakeyhtiöistä, on saatavilla myös Tilinpäätöstiedot, toimintakertomus ja tieto yrityksen johdossa olevista henkilöistä.

Mitkä ovat CVR:n luvut?

 • Yhteisön yritysrekisterinumero;
 • Nimi ja osoite
 • Päivä, jona lopettamisjakso alkaa ja tapauksen mukaan päättyy;
 • Liiketoiminnan laji
 • Mainonnan mahdollisen suojan merkitseminen
 • Luottotiedot
 • Teollisuus ja mahdollinen toissijainen
 • Tarvittaessa yhteystiedot
 • Työntekijöiden lukumäärä (jos on)
 • Täysin vastuulliset osallistujat, perustajat, omistajat ja johtajat
  • Nimi ja osoite
  • Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus tai yritysrekisterinumero (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen numeroa ei siirretä yksityishenkilöille)
 • Asiaan liittyvät tuotantoyksiköt
  • Yksikön P-numero;
  • Nimi ja osoite
  • Päivä, jona lopettamisjakso alkaa ja tapauksen mukaan päättyy;
  • Mainonnan mahdollisen suojan merkitseminen
  • Teollisuus ja mahdollinen toissijainen
  • Tarvittaessa yhteystiedot
  • Työntekijöiden lukumäärä (jos on)

Miten tehdä hakuja Tanskan kaupparekisteristä?

Virkin CVR:ssä on yksittäisiä yrityksiä, jotka hakevat/suodattavat monenlaisia muuttujia, kuten yrityksen nimi, henkilön nimi, yritysrekisterinumero, P-numero, yrityksen osoite, tuotantoyksikkö tai henkilö. Perustiedot kaikista CVR:ään rekisteröidyistä yrityksistä ovat nähtävissä.

CVR:n tietojen sivullaLinkki avautuu uuteen ikkunaan ”Tietojen haku” voi olla apua yritystietojen hakemisessa CVR:n tiedoista.

Suuria määriä CVR-dataa varten on saatavilla useita ratkaisuja, kuten ”järjestelmien välinen pääsy” ja ”CVR-verkkopalvelut”. Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanNapsauta tästä

Onko Tanskan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Ohjaamoäänittimen tarjoamat asiakirjat ja palvelut, joihin ei liity manuaalista käsittelyä, ovat maksuttomia. Nimittäin:

 • Erilaisia näkemyksiä
 • Tilit
 • Järjestelmien välinen pääsy ja ohjaamoäänittimen verkkopalvelut

Monet asiakirjat käsitellään manuaalisesti ja laskutetaan jälkikäteen. Tuotteet on kuitenkin vapautettu arvonlisäverosta:

 • Allekirjoitustehtävä: 120 DKK
 • Mikrofilmien tai etävarojen vanhemmat tilit: 300 DKK
 • Rekisteröintitodistus: 300 DKK
 • Nimenmuutostodistus: 500 DKK
 • Sulautumissuunnitelma: 150 DKK
 • Kokouksen pöytäkirja: 150 DKK
 • Pääomaa koskevat asiakirjat: 150 DKK
 • Jäljennös ilmoituslomakkeesta: 150 DKK
 • Johdon vahvistuslausuma: 150 DKK
 • Raportti myöhemmistä hankinnoista: 150 DKK
 • Raportti omarahoituksesta (150 Tanskan kruunua)
 • Jaksotusaikataulu: 150 DKK
 • Hakijaorganisaation säännöt tai yhtiöjärjestys. 150 DKK

Hintoja sovelletaan 5. joulukuuta 2014.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Yhtiölain 14 §: llä saatetaan 1. yhtiöoikeusdirektiivin 3 artikla osaksi Tanskan yhtiöoikeutta ja kuvataan, miten rekisteröityjen oikeuteen voidaan vedota. Yhtiölain 14 §: stä:

”Elinkeinohallituksen tietoliikennejärjestelmässä julkaistujen tietojen katsotaan tulleen kolmansien tietoon. Edellä olevaa 1 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta liiketoimiin, jotka on toteutettu viimeistään julkistamispäivää seuraavana 16. päivänä, jos osoitetaan, että kolmas osapuoli ei ole voinut olla tietoinen julkaistuista tosiseikoista.

Mikäli tapahtumaa ei ole julkistettu elinkeinohallituksen tietoliikennejärjestelmässä, rekisteröitävään ja julkistettavaan tapahtumaan ei voida vedota kolmatta vastaan, ellei voida osoittaa, että hän on tiennyt tapahtumasta. Se, että tapahtumaa ei ole vielä julkistettu, ei estä kolmatta osapuolta vetoamasta tapahtumaan. ”

Vastuu kirjattujen tietojen oikeellisuudesta

Ilmoituksen tekijä vastaa ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä, ks. ilmoitusmääräyksen [anmeldelsesbekendtgørelsen] 8 § ja yhtiölain 15 (2) §. Tietojen ilmoittaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos ilmoitusta ei ole tehty lain mukaan tai ilmoitetut tiedot eivät pidä paikkaansa.

Elinkeinohallitus ei tarkasta ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta, vaan rekisteröi ne sellaisinaan, Olipa kyse manuaalisesta rekisteröinnistä tai itserekisteröinnistä Virk.dk-sivuston kautta.

Elinkeinohallitus voi olla korvausvelvollinen, jos käytetyt tiedot tai asiakirjat ovat virheellisiä sen toiminnan vuoksi, esim. käsittelyvirheen vuoksi.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTanskan elinkeinoministeriö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKeskitetty kaupparekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanTanskan liiketoiminta- ja kasvuministeriö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEUROOPPALAINEN KAUPPAREKISTERIPALVELU (EBR)


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 17/12/2019