Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poslovni registri u državama članicama - Danska

Izvorna jezična inačica ove stranice danski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra Danske.


Danski ured za gospodarstvo [Erhvervsstyrelsen]

Povijest poslovnog registra Danske

Danski Ured za gospodarstvo osnovan je 1. siječnja 2012.

U njemu radi oko 700 zaposlenika. Zadaće danskog Ureda za gospodarstvo ranije je obavljala Agencija za trgovinu i trgovačka društva [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Ured za poduzetništvo i graditeljstvo [Erhvervs- og Byggestyrelsen] te Agencija za IT i telekomunikacije.

Danski Ured za gospodarstvo dio je danskog Ministarstva gospodarstva i rasta [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Koje usluge nudi poslovni registar Danske?

Na stranici erhvervsstyrelsen.dk možete pronaći informacije o svim područjima rada Ureda, među ostalim, stranice poslovnog registra Danske (CVR.dk).

CVR.dk je središnja točka za informacije i podatke o svim poslovnim subjektima u Danskoj. Bez obzira na vrstu poslovne aktivnosti, na raspolaganju su informacije o poslovnom subjektu (pravnoj osobi) i njegovim proizvodnim jedinicama.

Za određene vrste poslovnih subjekata (osobito za javna društva s ograničenom odgovornošću i privatna društva s ograničenom odgovornošću) dostupno je više informacija: financijski izvještaji, podaci i izvadci o poslovnim subjektima i članovima uprave.

Danska je i članica europskog poslovnog registra (EBR). Osobe koje ne govore danski jezik informacije o danskim poslovnim subjektima na svojem jeziku mogu potražiti na stranicama Poveznica se otvara u novom prozorueuropskog poslovnog registra (EBR). EBR sadržava informacije o gotovo svim europskim zemljama.

Je li pristup poslovnom registru Danske besplatan?

Pribavljanje osnovnih informacija, izvadaka za društva, potpunih izvadaka te evidencija središnjeg poslovnog registra [CVR-udskrifter] je besplatno. Moguće je platiti za pristup drugim informacijama o trgovačkim društvima, kao što su njihovi financijski izvještaji. Sljedeće su stavke besplatne i dostupne svima:

Evidencija središnjeg poslovnog registra

Informacije o privatnoj adresi dioničara s punom odgovornošću, ako se razlikuje od adrese poslovnog subjekta, dostupne su na zahtjev.

Mjesto poslovanja

„Mjesta poslovanja” odnose se na pregled povezanih proizvodnih jedinica s informacijama o njima:

 • ime, adresa i općina u kojoj se nalazi sjedište
 • vrsta poslovne djelatnosti
 • sektor
 • broj zaposlenika.

Izvadak za društvo

Izvadak za društvo sadržava:

 • broj središnjeg poslovnog registra (ili matični broj za grenlandska društva)
 • tvrtku društva, adresu i općinu u kojoj se nalazi sjedište
 • nazive podružnica
 • informacije o kotiranju na burzi
 • nadležno tijelo potpisnik
 • status
 • uključene osobe (osnivači, rukovoditelji, uprava) – bez adresa
 • računovodstveno razdoblje
 • datum posljednjeg objavljenog financijskog izvještaja.

Potpuni izvadak

Potpuni izvadak sadržava sve podatke iz izvatka o društvu te:

 • izjavu namjere
 • uključene osobe (osnivači, rukovoditelji, uprava) i njihove adrese
 • revizije
 • temeljni kapital
 • datum osnivanja
 • datume posljednja tri objavljena financijska izvještaja
 • financijsku godinu
 • povijesne podatke.

Kratki popis osoba

Kratki popis navodi veze neke osobe s društvom.

Prošireni popis osoba

Prošireni popis osoba sadržava informacije o cjelokupnom popisu osoba uključenih u rad društva.

Baza podataka

Baza podataka pruža strukturirane podatke na temelju određenih kriterija.

Informacije se mogu preuzeti putem baze podataka, bez obzira na to radi li se o informacijama o pojedinom društvu, vezama osobe s društvima ili o popisu poslovnih subjekata na nekom zemljopisnom području ili u određenom sektoru. Putem baze podataka možete generirati izvadak ili popis prema vlastitim kriterijima. Riječ je o jednostavnom i brzom postupku.

Zajednički izvadci

Središnji poslovni registar nudi opciju pristupa zajedničkim izvadcima. Oni omogućuju jednostavan pristup izvatku iz središnjeg poslovnog registra pri čemu možete pribaviti podatak iz središnjeg poslovnog registra na temelju popisa brojeva središnjeg poslovnog registra ili brojeva proizvodnih jedinica. Moguće je i generirati pojedine izvatke.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Članak 14. Zakona o trgovačkim društvima prenosi članak  3. Prve direktive o pravu trgovačkih društava u dansko pravo trgovačkih društava i govori o pouzdanosti evidencija. U članku 14. Zakona o trgovačkim društvima navodi se sljedeće:

„Smatra se da su informacije objavljene u IT sustavu danskog Ureda za gospodarstvo date na znanje trećih osoba. Točka 1. Međutim, ovo se ne odnosi na transakcije provedene u razdoblju od 16 dana od njihova objavljivanja, uz uvjet da se dokaže da treća osoba nije mogla znati za okolnosti koje su objavljene.

Sve dok nisu objavljene u IT sustavu danskog Ureda za gospodarstvo, okolnosti koje treba upisati i objaviti ne mogu se upotrebljavati protiv trećih osoba, osim ako se dokaže da su treće osobe znale za njih. Činjenica da okolnosti te vrste još uvijek nisu objavljene ne sprečava treću osobu da postupa na temelju tih okolnosti.”

Odgovornost za točnost evidencije

Osoba koja dostavlja podatke odgovorna je za njihovu točnost (vidjeti članak 8. Propisa o obavješćivanju [anmeldelsesbekendtgørelsen] i članak 15. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima). Osoba koja dostavlja podatke snosi kaznenu odgovornost za zakonitost izjava i točnost dostavljenih podataka.

Danski Ured za gospodarstvo ne provjerava točnost dostavljenih podataka već ih samo upisuje, bez obzira na to je li riječ o ručnom upisu ili upisu putem stranice virk.dk.

Danski Ured za gospodarstvo može odgovarati za štetu nastalu zbog upotrebe dostavljenih podataka ili dokumenata koji su netočni zbog pogreške u njihovoj obradi.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruDanski Ured za gospodarstvo

Poveznica se otvara u novom prozoruSredišnji poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruDansko Ministarstvo gospodarstva i rasta

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (EBR)


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 07/11/2016