Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Dánia

Ez az oldal a dán cégnyilvántartásról ad áttekintést.


A dán Vállalkozásügyi Hatóság (Erhvervsstyrelsen)

A dán cégnyilvántartás története

A dán Vállalkozásügyi Hatóságot 2012. január 1-jén hozták létre.

Körülbelül 500 munkatársat foglalkoztat. A Hatóság feladatok és munkakörök széles palettájáért felel, amelyek célja, hogy könnyebbé és vonzóbbá tegyék az üzleti tevékenység folytatását Dániában. A Vállalkozásügyi Hatóság tevékenysége számos területre kiterjed: a jogszabályoktervezetek készítéséről és a vidékfejlesztéstől kezdve, egészen a digitalizációig, a hatékony felügyeletig és a pénzeszközök, a vállalkozások, a pénzmosás elleni szabályok, a könyvelés, a könyvvizsgálat, az export és az uniós ellenőrzések nyomon követéséig. Továbbá a központi cégnyilvántartásért (CVR) felel, amely a dániai vállalkozásokról információt szolgáltató legfontosabb állami nyilvántartásként szolgál.

A Vállalkozásügyi Hatóság a dán Gazdasági Minisztérium (Erhvervsministeriet) részét képzi.

Milyen információkkal szolgál a dán cégnyilvántartás?

Az erhvervsstyrelsen.dk weboldalon a Hatóság tevékenységi területeiről találhat információkat, többek között a A link új ablakot nyit megdán cégnyilvántartásról.

A Virk portálról elérhető cégnyilvántartás az összes dániai vállalkozásra vonatkozó információ és adat központi beviteli pontja. A vállalkozás típusától függetlenül tartalmaz információkat magáról a vállalkozásról (más néven jogalanyról), illetve annak termelőegységeiről. A nyilvántartás továbbá információt nyújt a vállalkozások alapítóiról, tulajdonosairól és vezetőiről.


Bizonyos típusú vállalkozásokról – különösen a nyilvánosan és zártkörűen működő részvénytársaságokról – bővebb információ található a nyilvántartásban: a vállalkozással és vezetőikkel kapcsolatos pénzügyi kimutatások, adatok és jelentések.

A központi cégnyilvántartás a következőket tartalmazza:

 • a vállalkozás cégjegyzékszáma (CVR)
 • neve és címe
 • alapításának és (adott esetben) megszűnésének dátuma
 • a vállalkozás típusa
 • információ a kéretlen reklám kizárásáról (adott esetben)
 • hitelinformációk
 • ágazat és (adott esetben) alágazat
 • elérhetőségi adatok (adott esetben)
 • alkalmazottak száma (adott esetben)
 • korlátlanul felelős tagok, alapítók, tulajdonosok és cégvezetők
  • neve és címe
  • cégjegyzékszáma (CPR vagy CVR szám; a CPR szám nem ruházható át magánszemélyekre)
 • a vállalkozáshoz kapcsolódó termelőegységek
  • termelőegység száma
  • neve és címe
  • alapításának és (adott esetben) megszűnésének dátuma
  • információ a kéretlen reklám kizárásáról (adott esetben)
  • ágazat és (adott esetben) alágazat
  • elérhetőségi adatok (adott esetben)
  • alkalmazottak száma (adott esetben)

Hogyan tudok keresni a dán cégnyilvántartásban?

A Virk portálról elérhető cégnyilvántartásban egyenként kereshet vállalkozásokat, illetve számos szűrőt alkalmazva is végezhet keresést, például a cégnév, egy személy neve, a cégjegyzékszám, a termelőegység száma vagy a vállalkozás, termelőegység vagy egy személy címe alapján. A központi cégnyilvántartásba felvett összes vállalkozásokról találhat alapvető információkat.

A CVR-Data alatt elérhető „A link új ablakot nyit megSådan søger du” oldalon segítséget talál ahhoz, hogyan kereshet céginformációkat a központi cégnyilvántartáson belül.

A központi cégnyilvántartásból nagyobb mennyiségű adatok lekérdezésére számos megoldás elérhető, például a „rendszerek közötti hozzáférés” és a „CVR webszolgáltatás”. További információ A link új ablakot nyit megitt található.

Ingyenes-e a dán cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A dán cégnyilvántartásból lekérdezett, manuális feldolgozást nem igénylő dokumentumok és igénybe vett szolgáltatások ingyenesek. Ezek a következők:

 • különböző megjelenítések
 • adattárak
 • rendszerek közötti hozzáférés és CVR webszolgáltatások

Számos dokumentum manuális feldolgozást igényel, amelyet ezt követően kiszámláznak. A termékek azonban héamentesek:

 • Aláírással ellátott dokumentumok: DKK 120
 • Mikrofilmen vagy távoli archívumban tárolt régebbi adatok: DKK 300
 • A cégbejegyzésről szóló igazolás: DKK 300
 • Névváltoztatásról szóló igazolás: DKK 500
 • Egyesülési terv: DKK 150
 • Az éves közgyűlés jegyzőkönyve: DKK 150
 • A saját tőkére vonatkozó dokumentáció: DKK 150
 • A bejegyzési űrlap másolata: DKK 150
 • Vezetői nyilatkozat: DKK 150
 • A cégbejegyzést követően történt felvásárlásokról szóló jelentés: DKK 150
 • Önfinanszírozásról szóló jelentés: DKK 150
 • Szétválási terv: DKK 150
 • Alapszabály: DKK 150

A fent említett árak 2014. december 5-től érvényesek.

Mennyire megbízhatóak a cégjegyzékben található okiratok?

A cégtörvény 14. szakasza ülteti át a dán társasági jogba az első társasági jogi irányelv 3. cikkét, és ismerteti a cégjegyzéki kivonatok felhasználásának módját. A cégtörvény 14. szakasza a következőket mondja ki:

„A dán Vállalkozásügyi Hatóság informatikai rendszerében közzétett információk úgy tekintendők, hogy azokat harmadik személyek tudomására hozták. 1. pont. Ez azonban nem vonatkozik a nyilvánosságra hozatalt követő 16 napon belül lebonyolított ügyletekre, amennyiben igazolást nyer, hogy harmadik személynek nem lehetett tudomása a nyilvánosságra hozott körülményekről.

Amíg a nyilvántartásba veendő és nyilvánosságra hozandó körülményeket nem tették közzé a dán Vállalkozásügyi Hatóság informatikai rendszerében, e körülmények nem érvényesíthetők harmadik személyekkel szemben, kivéve ha igazolást nyer, hogy a harmadik személyeknek tudomásuk volt azokról. Az ilyen körülmények nyilvánosságra hozatalának hiánya nem akadályoz meg harmadik személyeket abban, hogy azok alapján járjanak el.”

Az adatok pontosságáért viselt felelősség

A bejelentő felelős a bejelentett információk pontosságáért, lásd a bejelentési rendelet (anmeldelsesbekendtgørelsen) 8. szakaszát és a cégtörvény 15. szakaszának (2) bekezdését. A bejelentőt büntetőjogi felelősség terhelheti, ha a bejelentést nem jogszerűen tette, vagy ha a bejelentett információk nem helyesek.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság anélkül rögzíti a részére bejelentett információkat, hogy ellenőrizné azok pontosságát. Attól függetlenül érvényes ez, hogy a kérdéses ügy nyilvántartásba vétele manuálisan vagy a A link új ablakot nyit megvirk.dk portálon keresztül önregisztráció formájában történt-e.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság felelősséggel tartozhat a nyilvántartásban szereplő, hibás információk vagy dokumentumok felhasználásából eredő károkért, ha azok hibája a Hatóságnak felróható, például feldolgozási hibának a következménye.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megDán Vállalkozásügyi Hatóság

A link új ablakot nyit megKözponti cégnyilvántartás

A link új ablakot nyit megDán Gazdasági Minisztérium

A link új ablakot nyit megEurópai cégnyilvántartás (EBR)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/07/2020