Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Dánsko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Hlavní informace o dánském obchodním rejstříku


Dánský obchodní úřad

Historie dánského obchodního rejstříku

Dánský obchodní úřad byl zřízen 1. ledna 2012.

Má přibližně 500 zaměstnanců. Dánský obchodní orgán má široké portfolio úkolů a povinností, které by jako celek měly vést k tomu, že bude jednodušší a atraktivnější provozovat v Dánsku realitu. Činnost úřadu s mnoha obory – z zákona o územním plánování a z rozvoje venkova až po digitalizaci pro účinný dohled a regulaci v rámci fondů, společností a praní peněz, účetnictví, účetních a na území vývozu, jakož i kontrol EU. Dánský obchodní úřad je odpovědný za centrální obchodní rejstřík (CVR), což je registr zásob státu s informacemi o všech dánských společnostech.

Dánský obchodní úřad je součástí ministerstva průmyslu, obchodu a obchodu.

Jaké informace nabízí dánský obchodní rejstřík?

V případě dánské podnikové agentury naleznete informace o všech pracovních oblastech agentury, včetně dánského rejstříku společností (Cvr.dk).

Cvr.dk v Virkovi je jednotné kontaktní místo pro informace a údaje o všech podnicích v Dánsku. Bez ohledu na typ společnosti zde naleznete informace jak o samotné společnosti (tzv. právnické osobě), tak i jejích výrobních jednotkách. Rejstřík rovněž informuje zakladatele, majitele a ředitele.


U některých typů společností – zejména akciových společností a společností s ručením omezeným – je k dispozici více informací. Účetní závěrky, faktické informace a zprávy o společnostech a jejich řídících pracovnících.

Jaké jsou číselné údaje u CVR?

 • Registrační číslo podniku;
 • Název a adresa
 • Datum zahájení a případně konec období zastavení
 • Typ společnosti
 • Případně označení ochrany reklamy
 • Úvěrové informace
 • Průmysl, a pokud existuje, sekundární
 • Případně kontaktní údaje
 • Počet zaměstnanců (existuje-li)
 • Plně zodpovědní účastníci, zakladatelé, vlastníci a jednatelé
  • Název a adresa
  • NSU nebo registrační číslo podniku (číslo nařízení o společných ustanoveních není přeneseno na soukromé osoby)
 • Přidružené výrobní jednotky
  • Číslo jednotky:
  • Název a adresa
  • Datum zahájení a případně konec období zastavení
  • Případně označení ochrany reklamy
  • Průmysl, a pokud existuje, sekundární
  • Případně kontaktní údaje
  • Počet zaměstnanců (existuje-li)

Jak vyhledávat v dánském obchodním rejstříku?

v případě Virk, společností s jedinou příležitostí a vyhledávání/filtrování na základě široké škály parametrů, jako je název společnosti, jméno osoby, identifikační číslo podniku, číslo P, adresa společnosti, výrobní jednotka nebo osoba, lze nalézt. Viz základní údaje o všech podnicích registrovaných v CVR.

Stránka s údaji z CVR „Odkaz se otevře v novém okně. Jak podat žádost o informace“ vám může pomoci při vyhledávání obchodních informací v CVR.

U velkého množství údajů z CVR je k dispozici řada řešení jako „systém pro přístup do systému“ a „internetové služby CVR“. Podrobnější informace: Odkaz se otevře v novém okně.Klikněte zde

Je přístup k dánskému obchodnímu registru zdarma?

Dokumenty a služby CVR, které nezahrnují manuální zpracování, jsou bezplatné. Konkrétně:

 • Různé názory
 • Účty
 • Služby přístupu do systému a internetové služby hlasu v pilotním prostoru (CVR)

Řada dokumentů obsahuje manuální zpracování a je fakturována později. Produkty jsou však osvobozeny od DPH:

 • Přiřazení podpisu: 120 DKK
 • Starší účty z mikrofilmů nebo distantních aktiv: 300 DKK
 • Osvědčení o zápisu do rejstříku: 300 DKK
 • Osvědčení o změně názvu: 500 DKK
 • Projekt fúze: 150 DKK
 • Zápis ze schůze: 150 DKK
 • Kapitálová dokumentace: 150 DKK
 • Kopie formuláře oznámení: 150 DKK
 • Prohlášení o řízení: 150 DKK
 • Zpráva o následných akvizicích: 150 DKK
 • Zpráva o samofinancování (150 DKK)
 • Rozpis rozdělení: 150 DKK
 • Stanovy: 150 DKK

Ceny platí od 5. prosince 2014.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Článek 14 zákona o obchodních společnostech provádí čl. 3 1. směrnice o právu obchodních společností v dánském právu obchodních společností a popisuje, jak lze uplatnit právo na údaje. Článek 14 zákona o společnostech uvádí:

„Informace zveřejněné v informačním systému dánského obchodního úřadu se považují za známé třetím stranám. Odstavec 1 se však nepoužije na transakce provedené nejpozději do 16. dne následujícího po dni zveřejnění, pokud se prokáže, že třetí osoba nemohla znát zveřejněné skutečnosti.

Dokud nedošlo ke zveřejnění v informačním systému dánského obchodního úřadu, nesmí být informace, které mají být zaregistrovány a zveřejněny, použity proti třetí straně, ledaže by se prokázalo, že byly třetí straně známy. Skutečnost, že uvedené informace ještě nebyly zveřejněny neznamená, že by třetí strana nesměla na jejich základě jednat.“

Odpovědnost za přesnost zaznamenaných údajů

Za správnost oznamovaných informací odpovídá oznamovatel, viz oddíl 8 vyhlášky [anmeldelsesbekendtgørelsen] a oddíl 15 (2) zákona o společnostech. Jestliže oznámení nebylo provedeno v souladu se zákonem, nebo jsou-li nahlášené informace nesprávné, může být oznamovatel trestně odpovědný.

Dánský obchodní úřad neověřuje správnost nahlášených informací, ale zaznamenává informace, které mu jsou nahlášeny. Je tomu tak bez ohledu na to, zda se jedná o manuální registraci nebo zda registraci provedou samotné společnosti prostřednictvím internetové stránky virk.dk.

Dánský obchodní úřad může nést odpovědnost za použití nahlášených informací nebo dokumentů, které nejsou správné kvůli chybě tohoto úřadu, například chybě zpracování.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský obchodní úřad

Odkaz se otevře v novém okně.Centrální obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Dánské ministerstvo obchodu a růstu

Odkaz se otevře v novém okně.EVROPSKÝ OBCHODNÍ REJSTŘÍK (EBR)


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 17/12/2019