Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Dánia

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Ez a szakasz áttekintést nyújt Dánia cégnyilvántartásáról.


Dán Gazdasági Hivatal

A dán cégnyilvántartás története

A Dán Vállalkozási Hatóságot 2012. január 1-jén hozták létre.

A Dán Vállalkozói Hatóság körülbelül 500 alkalmazottat foglalkoztat. A Dán Vállalkozói Hatóság széles feladatkörrel és felelősségi körrel rendelkezik, amelyek összességükben véve egyszerűbbé és vonzóbbá teszik a valóság működését Dániában. A Hatóság számos területen tevékenykedik – a tervezési törvénytől és a vidékfejlesztéstől kezdve a hatékony felügyelet és az alapokon belüli királyok, a vállalatokon belüli pénzmosás, a számvitel, a könyvelők és az exportterület, valamint az uniós ellenőrzések érdekében. A Dán Vállalkozási Hatóság felelős a központi cégnyilvántartásért (CVR), amely az összes dán vállalatra vonatkozó információkat tartalmazó állami részvénynyilvántartás.

A Dán Vállalkozói Hatóság az Ipari, Vállalkozásügyi és Üzleti Minisztérium része.

Mit kínál a dán cégnyilvántartás?

A Dán Vállalkozási Ügynökségről az Ügynökség valamennyi munkaterületéről tájékozódhat, ideértve a dán cégnyilvántartást (CVR.dk) is.

A virki CVR.dk a dániai vállalkozásokra vonatkozó információk és adatok egyablakos ügyintézési pontja. A vállalkozás típusától függetlenül mind magára a vállalkozásra (más néven jogalanyra), mind annak termelési egységeire vonatkozóan talál információkat. A nyilvántartás tájékoztatást nyújt az alapítókról, a tulajdonosokról és az igazgatókról is.


Bizonyos típusú vállalkozásokról – különösen a nyilvánosan működő részvénytársaságokról és a zártkörűen működő részvénytársaságokról – további információk találhatók: A vállalkozásról és az azt kezelő személyekről szóló beszámolók, tények és jelentések.

Mik a CVR adatai?

 • A szervezet cégjegyzékszáma;
 • Név és cím
 • A megszüntetési időszak kezdetének és adott esetben végének időpontja
 • Az üzleti tevékenység típusa
 • A reklámok védelmének jelölése, ha van ilyen
 • Hitelinformációk
 • Ipar és – ha van ilyen – másodlagos
 • Adott esetben elérhetőségek
 • Alkalmazottak száma (ha van)
 • Teljes mértékben felelős résztvevők, alapítók, tulajdonosok és igazgatók
  • Név és cím
  • A közös rendelkezésekről szóló rendelet vagy a cégjegyzékszám (a közös rendelkezésekről szóló rendelet számát nem adják át magánszemélyeknek)
 • Kapcsolódó termelési egységek
  • Az egység p-száma;
  • Név és cím
  • A megszüntetési időszak kezdetének és adott esetben végének időpontja
  • A reklámok védelmének jelölése, ha van ilyen
  • Ipar és – ha van ilyen – másodlagos
  • Adott esetben elérhetőségek
  • Alkalmazottak száma (ha van)

Hogyan lehet keresni a dán cégnyilvántartásban?

a Virkre vonatkozó CVR-ben számos paraméter – például a vállalat neve, a személy neve, a cégjegyzékszám, a P-szám, a vállalat címe, a termelési egység vagy a személy – tekintetében megtalálható az egyszemélyes és az egyszemélyes CVR-ben. A CVR-ben regisztrált összes vállalatra vonatkozó alapadatok megtekinthetők.

A CVR-adatok „Hogyan kérhet információt?”A link új ablakot nyit meg című oldala segíthet abban, hogy üzleti információkat keressen a CVR-ben.

A CVR-adatok nagy mennyiségére számos megoldás áll rendelkezésre a „rendszerek közötti hozzáférés” és a „CVR webszolgáltatás” formájában. További információ: Kattintson ideA link új ablakot nyit meghttps://datacvr.virk.dk/data/cvr-hj%C3%A6lp/cvr-adgange

Ingyenes-e a dán cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

A pilótafülke-hangrögzítő által biztosított, manuális feldolgozást nem igénylő dokumentumok és szolgáltatások ingyenesek. Nevezetesen:

 • Különböző nézetek
 • Számlák
 • Rendszerek közötti hozzáférés és CVR webszolgáltatások

Számos dokumentum manuális feldolgozással jár, és később kerülnek kiszámlázásra. A termékek azonban mentesek a héa alól:

 • Aláírások hozzárendelése: 120 DKK
 • Régebbi mikrofilmek vagy távoli eszközök felhasználói fiókjai: 300 DKK
 • Cégbejegyzési igazolás: 300 DKK
 • Névváltoztatási tanúsítvány: 500 DKK
 • Egyesülési terv: 150 DKK
 • Az ülés jegyzőkönyve: 150 DKK
 • Tőkedokumentáció: 150 DKK
 • A bejelentőlap másolata: 150 DKK
 • Vezetőségi nyilatkozat: 150 DKK
 • Későbbi akvizíciókról szóló jelentés: 150 DKK
 • Jelentés az önfinanszírozásról (150 DKK)
 • Megosztási ütemterv: 150 DKK
 • Alapszabály (alapító okirat): 150 DKK

Az árakat 2014. december 5-től kell alkalmazni.

Mennyire megbízhatók a nyilvántartásban szereplő dokumentumok?

A társasági törvény 14. szakasza végrehajtja a társasági jogi irányelv 3. cikkét a dán társasági jogban, és leírja, hogyan lehet az érintettek jogait érvényesíteni. A gazdasági társaságokról szóló törvény 14. cikke kimondja:

„Úgy véljük, hogy a Dán Vállalkozási Hatóság informatikai rendszerében közzétett információk harmadik felek tudomására jutottak. Az (1) bekezdés azonban nem alkalmazandó a legkésőbb a közzétételt követő 16. napon végrehajtott ügyletekre, ha bizonyítást nyer, hogy harmadik félnek nem lehetett tudomása a közzétett tényekről.

A nyilvántartásba veendő és nyilvánosságra hozandó körülmények mindaddig nem érvényesíthetők harmadik felekkel szemben, amíg azokat a Dán Vállalkozói Hatóság informatikai rendszerében nem tették közzé, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a harmadik feleknek tudomásuk volt ezekről. Az a tény, hogy az ilyen körülményeket még nem hozták nyilvánosságra, nem akadálya annak, hogy harmadik személy ezek alapján járjon el.”

Felelősség a rögzített adatok pontosságáért

A bejelentő felelős a bejelentett információk pontosságáért, lásd az értesítési rendelet [anmeldelsesbekendtgørelsen] 8. szakaszát és a társasági törvény 15. szakaszának (2) bekezdését. A bejelentő büntetőjogi felelősségre vonható, ha a bejelentést nem jogszerűen tették meg, vagy ha a bejelentett információ helytelen.

A Dán Vállalkozói Hatóság nem ellenőrzi a bejelentett információk pontosságát, hanem rögzíti a számára jelentett információkat. Ez a helyzet attól függetlenül, hogy manuális regisztrációról vagy a virk.dk-en végzett önregisztrációról van-e szó.

A Dán Vállalkozási Hatóság felelős lehet az olyan bejelentett információk vagy dokumentumok felhasználásáért, amelyek irányítási tényező, például feldolgozási hiba miatt helytelenek.

Vonatkozó linkek

A link új ablakot nyit megDán Gazdasági Hivatal

A link új ablakot nyit megKözponti cégnyilvántartás

A link új ablakot nyit megDán Vállalkozásügyi és Növekedési Minisztérium

A link új ablakot nyit megEURÓPAI CÉGNYILVÁNTARTÁS (EBR)


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 17/12/2019