Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Dānija

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Šajā iedaļā ir sniegts pārskats par Dānijas komercreģistru.


Dānijas Uzņēmumu iestāde

Dānijas Uzņēmumu reģistra vēsture

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde tika izveidota 2012. gada 1. janvāris.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestādē ir aptuveni 500 darbinieku. Dānijas Uzņēmējdarbības iestādei ir plašs uzdevumu un pienākumu klāsts, kam kopumā būtu jāpadara vienkāršāka un pievilcīgāka darbība Dānijā. Iestādes darbs daudzās disciplīnās — no Plānošanas likuma un lauku attīstības līdz digitalizācijai, lai nodrošinātu fondu, uzņēmumu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, grāmatvedības, grāmatvežu un eksporta teritorijas efektīvu uzraudzību un uzraudzību, kā arī ES kontroli. Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde ir atbildīga par centrālo komercreģistru (CVR), kas ir valsts akciju reģistrs ar informāciju par visiem Dānijas uzņēmumiem.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde ir Rūpniecības, uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības ministrijas locekle.

Ko piedāvā Dānijas Uzņēmumu reģistrs?

Dānijas Uzņēmumu aģentūrā atradīsiet informāciju par visām aģentūras darbības jomām, tostarp par Dānijas Uzņēmumu reģistru (cvr.dk).

Virkas cvr.dk ir vienots kontaktpunkts informācijai un datiem par visiem uzņēmumiem Dānijā. Neatkarīgi no uzņēmuma veida jūs varat atrast informāciju gan par pašu uzņēmumu (sauktu arī par juridisko personu), gan tā ražošanas vienībām. Reģistrā sniedz arī informāciju par dibinātājiem, īpašniekiem un direktoriem.


Par dažiem uzņēmējdarbības veidiem, jo īpaši akciju sabiedrībām un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, varat atrast vairāk informācijas: Pārskati, fakti un ziņojumi par uzņēmumu un tā pārvaldītājiem.

Kādi ir CVR skaitļi?

 • Vienības reģistrācijas numurs;
 • Nosaukums un adrese
 • Datums, kurā sākas un attiecīgā gadījumā beidzas izbeigšanas periods
 • Juridiskā forma
 • Reklāmas aizsardzības marķēšana, ja tāda ir
 • Kredītinformācija
 • Rūpniecība un, ja ir, sekundārā
 • Attiecīgā gadījumā kontaktinformācija
 • Darbinieku skaits (ja ir)
 • Pilnībā atbildīgi dalībnieki, dibinātāji, īpašnieki un direktori
  • Nosaukums un adrese
  • KNR vai uzņēmuma reģistrācijas numurs (KNR numurs netiek nodots privātpersonām)
 • Saistītās ražošanas vienības
  • Vienības P numurs;
  • Nosaukums un adrese
  • Datums, kurā sākas un attiecīgā gadījumā beidzas izbeigšanas periods
  • Reklāmas aizsardzības marķēšana, ja tāda ir
  • Rūpniecība un, ja ir, sekundārā
  • Attiecīgā gadījumā kontaktinformācija
  • Darbinieku skaits (ja ir)

Kā meklēt Dānijas Uzņēmumu reģistrā?

CVR par Virk ir atrodami vienreizēji uzņēmumi un plaša parametru klāsta meklēšana/filtrēšana, piemēram, uzņēmuma nosaukums, personas vārds, uzņēmuma reģistrācijas numurs, P numurs, uzņēmuma adrese, ražošanas vienība vai persona. Jūs varat redzēt pamatdatus par visiem CVR reģistrētajiem uzņēmumiem.

CVR datu lapa “Saite atveras jaunā logā Kā pieprasīt informāciju” var jums palīdzēt meklēt uzņēmējdarbības informāciju CVR.

Attiecībā uz lielu daudzumu CVR datu ir pieejami vairāki risinājumi kā “piekļuve sistēmai starp sistēmām” un “CVR tīmekļa pakalpojumi”. Plašāka informācija: Saite atveras jaunā logāNoklikšķiniet šeit

Vai piekļuve Dānijas Uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

CVR sniegtie dokumenti un pakalpojumi, kas nav saistīti ar manuālu apstrādi, ir bez maksas. Proti:

 • Dažādi viedokļi
 • Pārskati
 • Piekļuve sistēmai un CVR tīmekļa pakalpojumi

Vairāki dokumenti ir apstrādāti manuāli, un pēc tam par tiem tiek izrakstīti rēķini. Tomēr produkti ir atbrīvoti no PVN:

 • Paraksta piešķiršana: 120 DKK
 • Senāki konti no mikrofilmām vai attāliem aktīviem: 300 DKK
 • Reģistrācijas apliecība: 300 DKK
 • Nosaukuma maiņas sertifikāts: 500 DKK
 • Apvienošanās noteikumu projekts: 150 DKK
 • Sanāksmes protokols: 150 DKK
 • Kapitāla dokumentācija: 150 DKK
 • Paziņojuma veidlapas kopija: 150 DKK
 • Vadības pārskats: 150 DKK
 • Ziņojums par turpmākajām iegādēm: 150 DKK
 • Ziņojums par pašfinansēšanu (DKK 150)
 • Sadalīšanas grafiks: 150 DKK
 • Uzņēmuma statūti 150 DKK

Cenas piemēro no 2014. gada 5. decembris.

Cik uzticami ir reģistrā iekļautie dokumenti?

Ar Uzņēmumu likuma 14. pantu Dānijas uzņēmējdarbības tiesībās tiek īstenots 1. uzņēmējdarbības tiesību direktīvas 3. pants un aprakstīts, kā var paļauties uz tiesībām uz datu subjektiem. Likuma par sabiedrībām 14. pantā ir noteikts:

“Jāuzskata, ka informācija, kas publicēta Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes IT sistēmā, ir kļuvusi zināma trešām personām. Šā panta 1. punktu tomēr nepiemēro darījumiem, kas veikti ne vēlāk kā 16. dienā pēc publicēšanas, ja ir pierādīts, ka trešā persona nevarēja zināt par publicētajiem faktiem.

Kamēr tie nav publicēti Dānijas Uzņēmējdarbības iestādes IT sistēmā, apstākļus, kas jāreģistrē un jāpublisko, nevar vērst pret trešām personām, ja vien netiek pierādīts, ka trešās personas par tiem ir zinājušas. Tas, ka šāda veida apstākļi vēl nav publiskoti, neliedz trešajai personai turpināt lietas izskatīšanu, pamatojoties uz tiem.”

Atbildība par reģistrēto datu precizitāti

Paziņojuma iesniedzējs ir atbildīgs par paziņotās informācijas pareizību, sk. paziņojuma rīkojuma [anmeldelsesbekendtgørelsen] 8. iedaļu un Uzņēmumu likuma 15 (2) iedaļu. Paziņotājs var būt krimināli atbildīgs, ja paziņojums nav sniegts likumīgi vai ja paziņotā informācija ir nepareiza.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde nepārbauda paziņotās informācijas precizitāti, bet reģistrē tai paziņoto informāciju. Tas tā ir neatkarīgi no tā, vai runa ir par manuālu reģistrāciju vai pašreģistrāciju, kas veikta virk.dk.

Dānijas Uzņēmējdarbības iestāde var būt atbildīga par zaudējumiem saistībā ar tādas paziņotās informācijas vai dokumentu izmantošanu, kas pārvaldības faktora dēļ ir nepareizi, piemēram, apstrādes kļūdas dēļ.

Attiecīgās saites

Saite atveras jaunā logāDānijas Uzņēmumu iestāde

Saite atveras jaunā logāCentrālais uzņēmumu reģistrs

Saite atveras jaunā logāDānijas Uzņēmējdarbības un izaugsmes ministrija

Saite atveras jaunā logāEIROPAS UZŅĒMUMU REĢISTRS (EBR)


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 17/12/2019