Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Denemarken

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het bedrijvenregister van Denemarken


Deense handelsautoriteit

Geschiedenis van het Deense bedrijvenregister

De Deense ondernemingsautoriteit is opgericht op 1 januari 2012.

De Deense ondernemingsautoriteit telt ongeveer 500 werknemers. De Deense ondernemingsautoriteit beschikt over een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden die, als geheel genomen, het eenvoudiger en aantrekkelijker moeten maken om in Denemarken te werken. Het werk van de Autoriteit met vele disciplines — van de Planning Act en van de plattelandsontwikkeling tot de digitalisering voor effectief toezicht en effectieve controle binnen fondsen, ondernemingen en witwassen van geld, boekhouding, boekhouding en het uitvoergebied, alsook van de controles door de EU. De Danish Business Authority is verantwoordelijk voor het centrale handelsregister (CVR), dat het voorraadregister van de staat is met informatie over alle Deense bedrijven.

De Deense Business Authority maakt deel uit van het ministerie van Industrie, Bedrijfsleven en Bedrijfsleven.

Wat is het aanbod van het Deense ondernemingsregister?

Wat het Deense agentschap voor ondernemingen betreft, vindt u informatie over alle werkterreinen van het agentschap, waaronder het Deense handelsregister.

De cvr.d bij Virk is het centrale punt voor informatie en gegevens over alle bedrijven in Denemarken. Ongeacht het soort bedrijf, vindt u informatie over het bedrijf zelf (ook wel de rechtspersoon genoemd) en over zijn productie-eenheden. Het register bevat ook informatie over de oprichters, de eigenaren en de bestuurders.

Voor
bepaalde soorten bedrijven — met name naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid — vindt u meer informatie: Rekeningen, feiten en verslagen over het bedrijfsleven en de mensen die ze beheren.

Wat zijn de cijfers van de cockpitgeluidsrecorder?

 • Het bedrijfsregistratienummer van de entiteit;
 • Naam en adres
 • De begindatum en, in voorkomend geval, het einde van de periode van beëindiging
 • Soort project
 • In voorkomend geval, de bescherming van reclame;
 • Kredietinformatie
 • Industrie en, in voorkomend geval, secundair
 • Indien van toepassing, contactgegevens
 • Aantal werknemers (indien van toepassing)
 • Volledig verantwoordelijke deelnemers, oprichters, oprichters en directeuren
  • Naam en adres
  • Het nummer van de VGB of het nummer van de onderneming (het nummer van de gemeenschappelijke verordening wordt niet doorgegeven aan particulieren)
 • Geassocieerde productie-eenheden
  • Het P-nummer van de eenheid;
  • Naam en adres
  • De begindatum en, in voorkomend geval, het einde van de periode van beëindiging
  • In voorkomend geval, de bescherming van reclame;
  • Industrie en, in voorkomend geval, secundair
  • Indien van toepassing, contactgegevens
  • Aantal werknemers (indien van toepassing)

Hoe kunt u het Deense bedrijvenregister doorzoeken?

in de cockpitgeluidsrecorder van Virk, eencodeerde ondernemingen en het zoeken/filteren op een breed scala van parameters, zoals de naam van de onderneming, de naam van de persoon, het registratienummer van het bedrijf, het P-nummer, het adres van de onderneming, de productie-eenheid of de persoon, is te vinden. U kunt de basisgegevens zien over alle ondernemingen die in de cockpitgeluidsrecorder zijn geregistreerd.

De pagina in de gegevens van de cockpitgeluidsrecorder „De link wordt in een nieuw venster geopend. How to apply for information” kan u helpen bij het zoeken naar bedrijfsinformatie in de cockpitgeluidsrecorder.

Voor grote hoeveelheden cockpitgeluidsgegevens zijn een aantal oplossingen beschikbaar als „systeem-naar-systeemtoegang” en „internetdiensten van de cockpitgeluidsrecorder”. Voor meer informatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.Klik hier

Is het gratis toegang tot het Deense bedrijvenregister?

De door de CVR verstrekte documenten en diensten die niet gepaard gaan met een manuele verwerking, zijn gratis. Namelijk:

 • Uiteenlopende standpunten
 • Rekeningen
 • Systemen voor toegang tot systemen en webdiensten van de cockpitgeluidsrecorder

Een aantal documenten omvat manuele verwerking en wordt achteraf in rekening gebracht. De producten zijn echter vrijgesteld van btw:

 • Toewijzing: DKK 120
 • Oudere rekeningen op microfilm of op afstand: DKK 300
 • Inschrijvingsbewijs: DKK 300
 • Certificaat naamswijziging: DKK 500
 • Fusievoorstel: DKK 150
 • Notulen: DKK 150
 • Kapitaaldocumentatie: DKK 150
 • Kopie van het aanmeldingsformulier: DKK 150
 • Beheersverklaring: DKK 150
 • Verslag over de volgende overnames: DKK 150
 • Verslag over de zelffinanciering (150 DKK)
 • Opsplitsing: DKK 150
 • Statuten DKK 150

De prijzen gelden vanaf 5 december 2014.

Hoe betrouwbaar zijn de documenten in het register?

Section 14 van de Companies Act geeft uitvoering aan artikel 3 van de 1e vennootschapsrichtlijn in het Deense vennootschapsrecht en beschrijft hoe op het recht op de betrokkenen kan worden vertrouwd. Section 14 van de Companies Act bepaalt:

„Er wordt van uitgegaan dat de informatie die is gepubliceerd op het IT-systeem van de Danish Business Authority, kennis heeft gekregen van derden. Lid 1 is evenwel niet van toepassing op transacties die zijn verricht uiterlijk op de 16e dag volgende op die waarin de bekendmaking plaatsvindt, indien wordt aangetoond dat een derde niet op de hoogte was van de bekendgemaakte feiten.

Zolang zij niet zijn gepubliceerd op het IT-systeem van de Deense ondernemingsautoriteit, kunnen de omstandigheden die moeten worden geregistreerd en openbaar gemaakt, niet ten uitvoer worden gelegd aan derden, tenzij wordt aangetoond dat de derden er kennis van hebben. Het feit dat dergelijke omstandigheden nog niet openbaar zijn gemaakt, belet een derde niet om op basis daarvan een procedure in te leiden.”

Verantwoordelijkheid voor de juistheid van de geregistreerde gegevens

De kennisgever is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de gerapporteerde informatie, zie deel 8 van de kennisgeving van kennisgeving [anmeldelsesbekendtgørelsen] en artikel 15 (2) van de Wet inzake ondernemingen. De kennisgever kan strafrechtelijk aansprakelijk zijn indien de kennisgeving niet rechtmatig is gedaan of indien de gerapporteerde informatie onjuist is.

De Deense ondernemingsautoriteit controleert de juistheid van de gerapporteerde informatie niet, maar registreert de informatie die aan haar wordt gerapporteerd. Dit is het geval ongeacht of het gaat om een handmatige registratie of een zelfregistratie op de plaats van registratie.

De Deense ondernemingsautoriteit kan aansprakelijk zijn voor de schade voor het gebruik van gerapporteerde informatie of documenten die onjuist zijn als gevolg van een beheerfactor, zoals een verwerkingsfout.

Relevante links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense handelsautoriteit

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal handelsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het Deense ministerie van Bedrijfsleven en Groei

De link wordt in een nieuw venster geopend.EUROPEES ONDERNEMINGSREGISTER (EBR)


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 17/12/2019