Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre v členských štátoch - Dánsko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Tento oddiel obsahuje prehľad obchodného registra Dánska


Dánsky úrad pre podnikanie

História dánskeho obchodného registra

Dánsky obchodný orgán bol zriadený 1. januára 2012.

Dánsky obchodný orgán má približne 500 zamestnancov. Dánsky obchodný orgán má široké portfólio úloh a povinností, ktoré by sa ako celok mali zjednodušiť a zatraktívniť pre fungovanie v Dánsku. Činnosti úradu s mnohými disciplínami – od stavebného zákona a rozvoja vidieka po digitalizáciu na účely účinného dohľadu a zariadení v rámci fondov, spoločností a prania špinavých peňazí, účtovníctva, účtovníkov a vývozných území, ako aj kontrol EÚ. Dánsky obchodný orgán je zodpovedný za centrálny obchodný register (CVR), ktorý je skladovým registrom štátu s informáciami o všetkých dánskych spoločnostiach.

Dánsky obchodný orgán je súčasťou ministerstva priemyslu, obchodu a obchodu.

Čo ponúka dánsky obchodný register?

Informácie o všetkých pracovných oblastiach, vrátane dánskeho registra spoločností, nájdete v Dánskej agentúre pre podnikanie.

Cvr.d at Virk je jediným vstupným bodom pre informácie a údaje o všetkých podnikoch v Dánsku. Bez ohľadu na druh podnikania môžete nájsť informácie o samotnom podniku (známom aj ako právny subjekt) a o jeho výrobných jednotkách. Register poskytuje aj informácie o zakladateľoch, vlastníkoch a konateľoch.


Pre určité typy podnikov – najmä akciové spoločnosti a súkromné kapitálové spoločnosti – môžete nájsť viac informácií: Účty, fakty a správy o podnikaní a ľuďoch, ktorí ho riadia.

Aké sú číselné údaje týkajúce sa zapisovača zvuku v kabíne (CVR)?

 • Registračné číslo subjektu;
 • Názov a adresa
 • Dátum začiatku a prípadne ukončenia obdobia ukončenia
 • Právna forma
 • Označenie prípadnej ochrany reklamy
 • Úverové informácie
 • Priemysel, a ak je, sekundárny
 • Prípadne kontaktné údaje
 • Počet zamestnancov (ak existujú)
 • Plne zodpovední účastníci, zakladatelia, vlastníci a riaditelia
  • Názov a adresa
  • NSU alebo registračné číslo podniku (číslo CPR nie je prenesené na súkromné osoby)
 • Pridružené výrobné jednotky
  • Číslo P jednotky;
  • Názov a adresa
  • Dátum začiatku a prípadne ukončenia obdobia ukončenia
  • Označenie prípadnej ochrany reklamy
  • Priemysel, a ak je, sekundárny
  • Prípadne kontaktné údaje
  • Počet zamestnancov (ak existujú)

Ako vyhľadávať v dánskom obchodnom registri?

v zapisovač zvuku v kabíne (CVR) na Virk, jednozložkové spoločnosti a vyhľadávanie/filtrovanie širokého spektra parametrov, ako je názov spoločnosti, meno osoby, IČO, číslo P, adresa spoločnosti, výrobnej jednotky alebo osoby, možno nájsť. Základné údaje o všetkých spoločnostiach zaregistrovaných v CVR môžete vidieť.

Stránka v údajoch CVR „Odkaz sa zobrazí v novom okne Ako požiadať o informácie“ vám môže pomôcť pri vyhľadávaní obchodných informácií v CVR.

Pokiaľ ide o veľké množstvo údajov zapisovača zvuku v kabíne (CVR), niekoľko riešení je k dispozícii ako „prístup k systému systémom“ a „webové služby CVR“. Viac informácií: Odkaz sa zobrazí v novom okneKliknite sem

Je prístup do dánskeho obchodného registra bezplatný?

Dokumenty a služby poskytované zapisovačom zvuku v kabíne, ktoré nezahŕňajú manuálne spracovanie, sú bezplatné. Konkrétne:

 • Rôzne názory
 • Účty
 • Prístup systému k systému a webové služby v oblasti zapisovača zvuku v kabíne (CVR)

Viaceré dokumenty obsahujú manuálne spracovanie a následne sa fakturujú. Výrobky sú však oslobodené od DPH:

 • Pridelenie podpisu: 120 DKK
 • Staršie účty z mikrofilmov alebo odľahlých aktív: 300 DKK
 • Osvedčenie o zápise: 300 DKK
 • Názov osvedčenia o zmene názvu: 500 DKK
 • Návrh zmluvy o zlúčení: 150 DKK
 • Zápisnica zo zasadnutia: 150 DKK
 • Kapitálová dokumentácia: 150 DKK
 • Kópia tlačiva oznámenia: 150 DKK
 • Vyhlásenie vedenia: 150 DKK
 • Správa o následných akvizíciách: 150 DKK
 • Správa o samofinancovaní (150 DKK)
 • Rozdeľovacia listina: 150 DKK
 • Spoločenská zmluva (stanovy): 150 DKK

Ceny sa uplatňujú od 5. decembra 2014.

Sú dokumenty v registri spoľahlivé?

V oddiele 14 zákona o obchodných spoločnostiach sa vykonáva článok 3 1. smernice o práve obchodných spoločností v dánskom práve obchodných spoločností a opisuje sa v ňom, ako sa možno spoľahnúť na právo na dotknuté osoby. Článok 14 zákona o obchodných spoločnostiach stanovuje:

„dospelo sa k záveru, že informácie uverejnené v informačnom systéme dánskeho obchodného orgánu sa dozvedeli o tretích stranách. Odsek 1 sa však neuplatňuje na transakcie uskutočnené najneskôr 16. deň po dni, keď sa zverejnenie uskutočnilo, ak sa preukáže, že tretia osoba nemohla vedieť o zverejnených skutočnostiach.

Pokiaľ neboli uverejnené v IT systéme dánskeho obchodného orgánu, okolnosti, ktoré sa majú zaznamenať a zverejniť, nemožno vykonať voči tretím osobám, pokiaľ sa nepreukáže, že o nich tretie osoby vedeli. Skutočnosť, že okolnosti tohto druhu ešte neboli zverejnené, nebráni tretej strane v konaní na základe týchto okolností.“

Zodpovednosť za správnosť zaznamenávaných údajov

Oznamovateľ je zodpovedný za správnosť nahlásených informácií, pozri oddiel 8 vyhlášky [anmeldelsesbekendtgørelsen] a oddiel 15 (2) zákona o spoločnostiach. Oznamovateľ môže byť trestne zodpovedný, ak oznámenie nebolo vykonané v súlade s právnymi predpismi, alebo ak sú oznámené informácie nesprávne.

Dánsky obchodný orgán neoveruje správnosť nahlásených informácií, ale zaznamenáva informácie, ktoré mu boli oznámené. Platí to bez ohľadu na to, či ide o manuálnu registráciu alebo o samoregistráciu na virks.dk.

Dánsky obchodný orgán môže byť zodpovedný za náhradu škody za používanie nahlásených informácií alebo dokumentov, ktoré sú nesprávne z dôvodu riadiaceho faktora, ako je chyba spracovania.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánsky úrad pre podnikanie

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálny obchodný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneDánske ministerstvo pre obchod a rast

Odkaz sa zobrazí v novom okneEBR


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 17/12/2019