Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ondernemingsregisters in de lidstaten - Denemarken

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Deens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFransMaltees

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Op deze pagina vindt u een overzicht van het ondernemingsregister van Denemarken.


De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven [Erhvervsstyrelsen]

Geschiedenis van het Deense ondernemingsregister

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven is opgericht op 1 januari 2012.

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven heeft ongeveer 700 personeelsleden. De taken van de Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven werden voorheen uitgevoerd door de Deense Autoriteit Handel en Vennootschappen [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], de Deense Autoriteit Ondernemingen en Bouw [Erhvervs- og Byggestyrelsen], en de Deense IT- en Telecommunicatieautoriteit [IT- og Telestyrelsen].

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven is onderdeel van het Deense ministerie van Ondernemerschap en Groei [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Welke gegevens bevat het Deense ondernemingsregister?

Op de website erhvervsstyrelsen.dk is informatie te vinden over alle werkterreinen van de Autoriteit, waaronder over het Deense ondernemingsregister (CVR.dk) valt.

CVR.dk is het centrale toegangspunt voor informatie en gegevens over alle ondernemingen in Denemarken. Ongeacht het type onderneming kunt u informatie vinden over de onderneming zelf (ook wel rechtspersoon genoemd) en haar productie-eenheden.

Voor bepaalde typen ondernemingen – met name besloten en naamloze vennootschappen – kan meer informatie worden gevonden: rekeningen, feiten en overzichten met betrekking tot de onderneming en de personen die de onderneming leiden.

Denemarken is ook lid van het Europees ondernemingsregister (EBR). Personen die het Deens niet machtig zijn, kunnen in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister (EBR) in hun eigen taal informatie opzoeken over Deense ondernemingen. Het EBR bevat informatie met betrekking tot vrijwel alle landen in Europa.

Is toegang tot het Deense ondernemingsregister kosteloos?

Basisinformatie, ondernemingsverslagen, volledige verslagen en inschrijvingen in het centrale ondernemingsregister kunnen kosteloos worden verkregen [CVR-udskrifter]. Andere bedrijfsinformatie, zoals jaarrekeningen, kan door u worden gekocht. De onderstaande producten zijn voor iedereen kosteloos beschikbaar.

Gegevens in het centrale ondernemingsregister

Informatie over het privéadres van een volledig aansprakelijke aandeelhouder wanneer dit adres niet identiek is aan het bedrijfsadres wordt op verzoek verstrekt.

Vestigingsplaatsen

Onder "Vestigingsplaatsen" wordt een overzicht van en informatie over de productie-eenheden van een vennootschap gegeven:

 • naam, adres en gemeente van de statutaire zetel
 • type activiteit(en)
 • sector waarin de onderneming actief is
 • aantal werknemers.

Bedrijfsoverzicht

Het bedrijfsoverzicht bevat de volgende gegevens:

 • nummer in het centrale ondernemingsregister (of inschrijvingsnummer voor Groenlandse vennootschappen)
 • naam, adres en gemeente van de statutaire zetel van de vennootschap
 • namen van filialen
 • informatie over beursnoteringen
 • ondertekeningsbevoegdheden
 • status
 • betrokken personen (oprichters, management, raad van bestuur) – zonder adressen
 • boekjaar
 • datum van laatst gepubliceerde jaarrekening.

Volledig overzicht

Het volledige overzicht bevat alle gegevens die ook in het bedrijfsoverzicht worden gegeven, plus:

 • doel van de vennootschap
 • betrokken personen (oprichters, management, raad van bestuur) – met adressen
 • auditor
 • aandelenkapitaal
 • datum van oprichting
 • datums van de drie laatst gepubliceerde jaarrekeningen
 • boekjaar
 • historische informatie

Korte lijst van personen

De paging-functionaliteit toont bij welke ondernemingen een persoon is betrokken.

Uitgebreide lijst van personen

De uitgebreide paging-functionaliteit toont ook de volledige lijst van personen die bij een onderneming zijn betrokken.

Databank

De databank kan gestructureerde gegevens op basis van specifieke criteria verstrekken.

De te gebruiken informatie kan worden opgevraagd via de databank, ongeacht of het informatie over één enkele vennootschap dan wel over de betrokkenheid van een persoon bij vennootschappen betreft of een lijst van vennootschappen binnen een geografisch gebied of een bepaalde sector. Door de databank te bezoeken kunt u zelfs aan de hand van uw eigen criteria een uittreksel of een lijst produceren. Dit is eenvoudig en neemt weinig tijd in beslag.

Grote hoeveelheden uittreksels

Het centrale ondernemingsregister biedt ook grote hoeveelheden uittreksels in één keer aan. Dit biedt eenvoudige toegang tot gegevens uit het centrale ondernemingsregister via een lijst van inschrijvingsnummers van vennootschappen of nummers van productie-eenheden. Ook kunnen afzonderlijk uittreksels worden verkregen.

Hoe betrouwbaar zijn de in het register opgenomen documenten?

Artikel 14 van de Vennootschapswet zet artikel 3 van de eerste richtlijn vennootschapsrecht om in Deens vennootschapsrecht en beschrijft op welke manier op de gegevens kan worden vertrouwd. Artikel 14 van de Vennootschapswet bepaalt het volgende:

"In het IT-systeem van de Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven gepubliceerde informatie wordt geacht bekend te zijn bij derden. Punt 1. Dit is echter niet van toepassing op transacties die worden verricht binnen 16 dagen na de bekendmaking ervan, mits wordt aangetoond dat en derde niet bekend kon zijn met de bekendgemaakte omstandigheden.

Zolang ze niet zijn gepubliceerd in het IT-systeem van de Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven, kunnen de omstandigheden die moeten worden geregistreerd en bekendgemaakt niet worden afgedwongen tegenover derden, tenzij wordt aangetoond dat de derde daar kennis van had. Het feit dat omstandigheden van dit type nog niet bekend zijn gemaakt, belet een derde niet om op basis van deze omstandigheden te handelen."

Verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens

De kennisgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de gerapporteerde informatie; zie artikel 8 van de Kennisgevingsverordening [anmeldelsesbekendtgørelsen] en artikel 15, lid 2, van de Vennootschapswet. De kennisgever kan strafrechtelijk aansprakelijk zijn indien de kennisgeving niet rechtmatig is of indien de gerapporteerde informatie niet juist is.

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven verifieert de juistheid van de gerapporteerde informatie niet, maar registreert slechts de aan haar gerapporteerde informatie. Dit is het geval ongeacht of het een handmatige registratie of een zelfregistratie via virk.dk betreft.

De Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven kan aansprakelijk zijn voor schade door het gebruik van gerapporteerde informatie of documenten die onjuist is/zijn als gevolg van een managementfactor, zoals een verwerkingsfout.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense Autoriteit voor het bedrijfsleven

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal ondernemingsregister

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deens ministerie van Ondernemerschap en Groei

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees ondernemingsregister (EBR)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 07/11/2016