Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre comerciale în statele membre - Danemarca

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini daneză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

În această secțiune găsiți o prezentare generală a registrului comerțului din Danemarca


Autoritatea daneză a întreprinderilor [Erhvervsstyrelsen]

Istoricul registrului comerțului din Danemarca

Autoritatea daneză a întreprinderilor a fost înființată la 1 ianuarie 2012.

Autoritatea daneză a întreprinderilor are aproximativ 700 de angajați. Sarcinile autorității daneze a întreprinderilor au fost îndeplinite anterior de autoritatea daneză a întreprinderilor și comerțului [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], de autoritatea daneză a întreprinderilor și construcțiilor [Erhvervs- og Byggestyrelsen] și de autoritatea daneză a tehnologiei informației și telecomunicațiilor [IT- og Telestyrelsen].

Autoritatea daneză a întreprinderilor face parte din Ministerul Întreprinderilor și Creșterii Economice din Danemarca [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Ce informații oferă registrul comerțului din Danemarca?

Pe site-ul autorității daneze a întreprinderilor (erhvervsstyrelsen.dk) puteți găsi informații privind toate domeniile de activitate ale autorității, inclusiv registrul comerțului din Danemarca (CVR.dk).

CVR.dk este punctul de intrare centralizat pentru informațiile și datele privind toate întreprinderile din Danemarca. Indiferent de tipul de activitate comercială, puteți găsi informații atât cu privire la întreprinderea în sine (cunoscută, de asemenea, ca entitatea juridică), cât și la unitățile de producție ale acesteia.

Pentru anumite tipuri de activitate comercială – în special, societăți pe acțiuni și societăți cu răspundere limitată – puteți găsi mai multe informații: situații financiare, date și rapoarte privind societatea și persoanele care o administrează.

Danemarca este, de asemenea, membră a Registrului European al Comerțului (EBR). Persoanele care nu cunosc limba daneză pot accesa Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Societăților (EBR) pentru a căuta informații privind întreprinderile daneze în propria lor limbă. EBR conține informații privind aproape fiecare țară europeană.

Accesul la registrul comerțului din Danemarca este gratuit?

Gratuit puteți obține informații de bază, rapoarte ale societății, rapoarte complete și extrase din registrul central al comerțului [CVR-udskrifter]. Contra cost puteți obține și alte informații privind întreprinderile, cum ar fi situațiile financiare. Următoarele produse pot fi consultate gratuit de oricine.

Extrasele din registrul central al comerțului

Informațiile privind adresa privată a unui acționar pe deplin responsabil, atunci când această adresă este diferită de adresa societății, sunt furnizate la cerere.

Locurile de desfășurare a activității

„Locurile de desfășurare a activității” oferă o prezentare generală a unităților de producție asociate cu informații privind unitățile de producție:

 • denumirea, adresa și sediul social
 • tipul activității comerciale
 • sectorul de activitate
 • numărul de angajați

Raportul societății

Raportul societății conține:

 • numărul din registrul central al comerțului (numărul de înregistrare, în cazul societăților groenlandeze)
 • denumirea societății, adresa și sediul social
 • denumirile secundare
 • informații privind cotarea la bursă
 • dreptul de semnătură
 • statutul
 • persoanele responsabile (fondatori, conducere, consiliu de administrație) – fără adrese
 • perioada contabilă
 • data ultimelor situații financiare publicate

Raportul complet

Raportul complet conține toate informațiile din raportul societății, plus:

 • scopul
 • persoanele responsabile (fondatori, conducere, consiliu de administrație) – cu adrese
 • audit
 • capitalul social
 • data constituirii
 • data ultimelor trei situații financiare publicate
 • exercițiul financiar
 • informații istorice

Lista scurtă a persoanelor

În lista scurtă sunt indicate legăturile unei persoane cu o întreprindere.

Lista extinsă a persoanelor

În lista extinsă sunt indicate și informații despre toate persoanele care au legătură cu o anumită întreprindere.

Baza de date

Din baza de date se pot obține date structurate după anumite criterii.

În baza de date se pot căuta informații cu privire la o singură întreprindere sau la legăturile unei persoane cu mai multe societăți sau se poate obține o listă de întreprinderi dintr-o anumită zonă geografică sau dintr-un anumit sector. Baza de date permite inclusiv generarea unui extras sau a unei liste după criterii specifice. Procedura este simplă și nu necesită mult timp.

Extrasul global

Registrul central al comerțului oferă posibilitatea obținerii unui extras global. Acesta permite accesarea cu ușurință a unui extras din registrul central al comerțului și obținerea unor date din registrul central al comerțului pe baza unei liste de numere de înscriere în registrul central al comerțului sau de numere aferente unităților de producție. Este posibilă, de asemenea, generarea unor extrase unice.

Cât de fiabile sunt documentele din registru?

Articolul 14 din Legea societăților transpune articolul 3 din prima Directivă în materie de drept al societăților în legislația daneză privind societățile și descrie modul în care pot fi invocate înregistrările. Articolul 14 din Legea societăților prevede:

„Se consideră că informațiile publicate în sistemul informatic al autorității daneze a întreprinderilor sunt aduse la cunoștința părților terțe. Punctul 1 nu se aplică însă în cazul tranzacțiilor efectuate în termen de șaisprezece zile de la publicarea acestora, dacă se demonstreze că o parte terță se afla în imposibilitatea de a cunoaște circumstanțele făcute publice.

Atât timp cât nu au fost publicate în sistemul informatic al autorității daneze a întreprinderilor, circumstanțele care urmează să fie înregistrate și făcute publice nu pot fi opuse terților, cu excepția cazului în care se arată că părțile terțe au avut cunoștință de acestea. Faptul că circumstanțele de acest tip nu au fost încă făcute publice nu împiedică o parte terță să acționeze pe baza acestora.”

Răspunderea pentru exactitatea înregistrărilor

De exactitatea informațiilor furnizate răspunde persoana care efectuează declarația – a se vedea articolul 8 din Ordinul privind declarațiile [anmeldelsesbekendtgørelsen] și articolul 15 alineatul (2) din Legea societăților. Aceasta răspunde penal pentru legalitatea declarației și pentru exactitatea informațiilor furnizate.

Autoritatea daneză a întreprinderilor înregistrează informațiile furnizate, fără a verifica exactitatea acestora, indiferent dacă au fost înregistrate manual sau înregistrate pe proprie răspundere prin intermediul site-ului virk.dk.

Autoritatea daneză a întreprinderilor poate fi trasă la răspundere în cazul prejudiciilor suferite ca urmare a utilizării unor informații sau documente publicate care sunt incorecte din cauza unui factor de gestionare, de exemplu o eroare de procesare.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea daneză a întreprinderilor

Registrul central al comerțului

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Întreprinderilor și Creșterii Economice din Danemarca

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul European al Comerțului (EBR)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/11/2016