Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Finsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

V této části je v obecných rysech představen finský obchodní rejstřík.


Co finský obchodní rejstřík nabízí?

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.prh.fi/fi/index.htmlOdkaz se otevře v novém okně.Registr obchodních údajů spravuje a spravuje Rada patentů a registrace.

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík obsahující informace o obchodnících. Do rejstříku musí být zpravidla zapsány všechny podniky. Podniky musí rovněž oznamovat veškeré změny údajů v jejich obchodním rejstříku. většina podniků musí rovněž předkládat své roční účetní závěrky do rejstříku. Každý rok je zapsáno:

 • přibližně 40 000 nových podniků
 • přibližně 145 000 změn údajů u zapsaných společností
 • přibližně 230 00 účetních závěrek

Obchodní rejstřík sdílí společný oznamovací postup a datovou službu s daňovou správou. Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní informační systém (YTJ) je společný mezi Národní radou pro patenty a registraci a daňovou správou, ale bezplatná informační služba provozovaná PRH. Obsahuje kontaktní a identifikační údaje o podnicích, například:

 • jazyk obecný, obecný a pomocný
 • IČ a sídlo společnosti
 • adresu a další kontaktní informace
 • hlavní předmět činnosti
 • Rejstříky daňové správy a NBPR, v nichž je daný podnik zapsán
 • informace o zastavení, přerušení obchodu, úpadku, likvidaci nebo o reorganizaci.

Odkaz se otevře v novém okně.Evropská síť obchodních rejstříků (EBR) je datová služba obchodních rejstříkůOdkaz se otevře v novém okně. Evropského obchodního rejstříku (dále jen „EBRD „), jejichž oficiální a spolehlivý záznam je k dispozici přímo z národního obchodního rejstříku každé země.

Systém propojení obchodních rejstříků, BRIS je systém propojení mezi členskými státy EU a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem pro informace o společnostech registrovaných v těchto zemích.

Je přístup do finského obchodního rejstříku zdarma?

Základní údaje společnosti jsou bezplatné, ale jiné informace jsou k dispozici. Poplatek je hrazen například odpovědnými osobami společnosti, registrovaným průmyslovým odvětvím a kapitálem.

Základními údaji jsou:

 • název společnosti
 • identifikační číslo organizace
 • sídlo
 • typ společnosti
 • jazyk společnosti (finština nebo švédština)
 • datum registrace
 • poslední datum registrace
 • postavení společnosti
 • zda podnik podléhá zástavním právem k podnikatelským účelům;
 • kontaktní údaje

Jak vyhledávat ve finském obchodním rejstříku

Údaje o obchodních společnostech jsou zapsány do obchodního rejstříku na základě oznámení a sdělení přijatých orgánem pro obchodní registraci. Rejstřík obsahuje informace předložené jak samotnými obchodními společnostmi, tak i soudy a dalšími orgány.

Podle § 21 písm. a) zákona o obchodním rejstříku (129/1979) může národní rada patentů a registrace dokumentaci aktualizovat a kontrolovat osobní údaje osob uvedených v oznámeních a jejich přílohách v informačním systému obyvatelstva.

Podle § 21 zákona o zákazu podnikání (Business Prohibition Act) je ve středisku Legal Register Centre ve Finsku uveden obchodní rejstřík s podrobnými údaji o platných zákazníkových obchodních zákazech a v okamžiku zahájení a ukončení činnosti. tyto údaje jsou následně aktualizovány v systému obchodního rejstříku.

Obsah obchodního rejstříku je upřesněn finskými právními předpisy. Finské právní předpisy upravující obchodní rejstřík, typy společností a obchodní činnosti obecně definují, jaké údaje jsou zadávány pro různé Odkaz se otevře v novém okně.typy společností (viz například zákon o obchodním Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku, zákon oOdkaz se otevře v novém okně.společnostech s ručením omezeným a zákon o partnerstvích).

Obvykle se u každého typu společnosti zapíší přinejmenším tyto informace:

 • název společnosti
 • obec, z níž je společnost řízena (sídlo)
 • odvětví podniku
 • osoby, které společnost zastupují
 • adresa společnosti.

Jakmile je do obchodního rejstříku proveden zápis, je souběžně zveřejněn prostřednictvím elektronické informační služby. Elektronická informační služba veřejných záznamů je veřejná a bezplatná služba, kde lze nalézt kromě zveřejněných záznamů i základní informace o podniku. Pomocí této služby si můžete ověřit, zda podnik například nechal zaregistrovat nové členy svého představenstva, nebo zjistit, jaké nové podniky byly registrovány v určitém časovém období.

Pomocí této služby můžete vyhledávat informace o kterékoli společnosti za použití svého podniku ID. ID může být v případě potřeby v obchodním informačním systému kontrolováno. Konkrétní datum nebo časový interval lze rovněž použít jako vyhledávací kritérium. Případně můžete omezit vyhledávání podle typu registrace nebo podle obce či provincie. Výsledek vyhledávání obsahuje základní údaje o společnosti, název společnosti, obchodní IČ a sídlo. Veřejná registrace obsahuje například druh registrace a názvy zápisů v rejstříku.

V závislosti na druhu společnosti jsou v rejstříku zapsány i další údaje. Jednotlivé výpisy rejstříku se však mohou u společností stejného druhu zcela lišit. Některé společnosti s ručením omezeným mohou například využít možností daných zákonem o společnostech a rozhodnou se vydat opce nebo zavést jiná zvláštní práva, nebo se rozhodnou pro sloučení, a tyto skutečnosti pak oznámí pro zápis do rejstříku. Jiné společnosti se naproti tomu rozhodnou, že budou uvádět pouze takové informace, které se musí k zápisu do rejstříku předkládat. Ve výpisech z rejstříku jsou navíc zohledněny změny právních předpisů. Například zápisy společností s ručením omezeným se mohou v rejstříku velmi lišit podle toho, zda se zapsaný údaj vztahuje k rozhodnutí učiněnému na základě nového zákona o společnostech s ručením omezeným, který vstoupil v platnost 1. září 2006, nebo k rozhodnutí na základě staršího zákona.

Nakolik jsou dokumenty rejstříku spolehlivé?

Zápis do obchodního rejstříku a jeho zveřejnění jsou uvedeny v obchodním rejstříku. Zákon opravňuje každého jednotlivce k přístupu k údajům, výpisům a osvědčením z obchodního rejstříku. Spolehlivost informací zaznamenaných v rejstříku se může dovolávat třetí osoba jednající v dobré víře.

Podle § 1a zákona jsou všechny údaje zaznamenané v rejstříku veřejné a každý má právo na přístup k údajům, výpisy a osvědčením zapsaným v obchodním rejstříku. Údaje mohou být rovněž poskytovány v elektronické podobě. Jedinou výjimkou z těchto informací je osobní identifikační číslo fyzické osoby a adresa bydliště fyzické osoby, která není rezidentem. Údaje o identifikujících konečných číslech osobního čísla a adresách trvalého pobytu fyzických osob žijících v zahraničí se poskytují pouze v případech, kdy jejich poskytnutí splňuje požadavky týkající se postupů orgánu stanovených v § 16 (3) zákona o transparentnosti vládních činností. V opačném případě bude sdělena místo adresy trvalého pobytu pouze země pobytu.

Podle čl. 26 zákona o obchodním rejstříku se třetí osoba v dobré víře může opírat o údaje vložené a zapsané do rejstříku. Údaje jsou zveřejňovány elektronicky hned po zápisu do rejstříku. Jsou poskytovány bezplatně z informační služby v obchodním rejstříku.

Historie finského obchodního rejstříku

Informace se v rejstříku uchovávají od roku 1896.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Finský patentový a registrační úřad

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní informační systém

Odkaz se otevře v novém okně.Finský patentový a registrační úřad

Odkaz se otevře v novém okně.Finský obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní informační systém

Odkaz se otevře v novém okně.EBRD

Odkaz se otevře v novém okně.European Business Register Network

Propojení obchodních rejstříků, systém BRIS

Odkaz se otevře v novém okně.Patent- och registerstyrelsen

Odkaz se otevře v novém okně.Handelsregistret

Odkaz se otevře v novém okně.Förettag- och organisaorganizacesettlement

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o obchodním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o společnostech s ručením omezeným

Odkaz se otevře v novém okně.Právo, jímž se partnerství řídí, a komanditní společnost

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o společnostech s ručením omezeným

Odkaz se otevře v novém okně.Akt o partnerství

Odkaz se otevře v novém okně.Region handelregisterulag

Odkaz se otevře v novém okně.Aktiebolagslag

Odkaz se otevře v novém okně.MAS om öpna bolg och komanditbolag


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 20/08/2019