Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poslovni registri u državama članicama - Finska

Ovaj odjeljak sadržava pregled finskog registra trgovačkih društava.


Što nudi finski registar trgovačkih društava?

Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) vlasnik je Poveznica se otvara u novom prozorufinskog registra trgovačkih društava i njime upravlja.

Finski registar trgovačkih društava javni je registar koji sadržava informacije o poslovnim subjektima (poduzećima). U načelu sva poduzeća moraju biti upisana u registar. Poduzeća moraju prijaviti i sve promjene podataka u registru. Većina poduzeća mora u registar dostavljati svoje godišnje financijske izvještaje. Svake godine izvršava se upis sljedećeg:

 • otprilike 30 000 novih poduzeća
 • otprilike 80 000 promjena upisanih podataka o trgovačkim društvima
 • otprilike 200 000 godišnjih financijskih izvještaja.

Registar trgovačkih društava dijeli postupak dostavljanja obavijesti i službu za podatke s Poreznom upravom. BIS (Služba za poslovne informacije) besplatna je podatkovna služba koju zajednički održavaju NBPR i Porezna uprava. Ona sadržava podatke za kontakt i identifikacijske podatke o poduzećima, na primjer:

 • tvrtku trgovačkog društva, ime njegova društva kćeri i njihove prijevode
 • poslovni identifikacijski broj i oblik trgovačkog društva, sjedište
 • adresu i ostale podatke za kontakt
 • glavnu djelatnost
 • registre Porezne uprave i NBPR-a u koje je poduzeće upisano
 • podatke o prestanku poslovanja, stečaju, likvidaciji ili postupcima restrukturiranja.

Osim besplatne usluge pružanja informacija, odnosno pretraživanja BIS-a, određeni podaci mogu se zatražiti od Službe za poslovne informacije (BIS) uz plaćanje naknade. Tom službom zajednički upravljaju Porezna uprava i Nacionalni odbor za patente i registraciju.

Time se strankama omogućuje pretraživanje trgovačkih društava u BIS-u: na primjer, u skupinama po regiji, području poslovanja (glavna djelatnost poduzeća u skladu sa statističkim podacima iz finske standardne klasifikacije poduzeća), obliku trgovačkog društva, registru (registri Porezne uprave, registar trgovačkih društava i registar zaklada) ili prema datumu upisa (za odabir novih trgovačkih društava).

U Registru europskih poduzeća (EBR) može se pristupiti pouzdanim podacima o poduzećima diljem Europe. EBR je zajednička služba za informiranje koju pružaju registri trgovačkih društava u 15 europskih zemalja. Služba za informiranje pruža službene i pouzdane podatke izravno iz nacionalnih registara trgovačkih društava svake zemlje sudionice.

Služba EBR-a jednostavna je za uporabu jer korisnik može odabrati jezik prikaza (finski, švedski ili engleski) i upisani podaci za svaku zemlju prikazani su u jednakom, lako razumljivom obliku.

Je li pristup finskom registru trgovačkih društava besplatan?

Da, dio registra dostupan je besplatno.

Kako pretraživati finski registar trgovačkih društava?

Podaci o trgovcima unose se u registar trgovačkih društava na temelju obavijesti i priopćenja koje zaprima nadležno tijelo za upis u registar. Registar sadržava informacije koje su dostavili sami trgovci ili sudovi i druga nadležna tijela.

U skladu s člankom 21.a Zakona o registru trgovačkih društava, Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) može ažurirati svoju evidenciju i, s pomoću finskog sustava za podatke o stanovništvu, provjeriti osobne podatke koje su stranke navele u svojim obavijestima i njihovim prilozima.

U skladu s odjeljkom 21. Zakona o zabrani poslovanja, Centar pravnog registra u Finskoj dostavlja registru trgovačkih društava podatke o zabranama poslovanja koje su na snazi te kada one počinju i završavaju. Ti se podaci potom ažuriraju u sustavu registra trgovačkih društava.

Sadržaj registra trgovačkih društava propisan je zakonom. U finskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na registar trgovačkih društava, vrste trgovačkih društava i poslovne djelatnosti općenito je definirano koji se podaci unose za različite vrste trgovačkih društava. (Vidi, na primjer, Zakon o registru trgovačkih društava, Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću i Zakon o partnerstvima).

U načelu se unose najmanje sljedeći podaci za svaku vrstu trgovačkog društva:

 • tvrtka društva
 • općina u kojoj se nalazi uprava trgovačkog društva (sjedište)
 • područje poslovanja (glavna djelatnost)
 • odgovorna osoba
 • adresa trgovačkog društva.

Kada se izvrši upis u registar trgovačkih društava, to se istovremeno objavljuje s pomoću usluge elektroničkog informiranja. Usluga elektroničkog informiranja o objavljenim upisima javna je i besplatna usluga koja sadržava, osim objavljenih upisa, osnovne podatke o poduzeću. Uz pomoć te usluge možete provjeriti je li poduzeće, primjerice, podnijelo zahtjev za upis nove uprave ili saznati koja su nova poduzeća upisana u određenom vremenskom razdoblju.

Ta usluga omogućuje vam da tražite informacije o bilo kojem trgovačkom društvu na temelju njegova poslovnog identifikacijskog broja. Identifikacijski broj može se, prema potrebi, provjeriti u Sustavu za poslovne informacije. Kao pojam za pretraživanje može se upotrebljavati i određeni datum ili vremenski raspon. Možete također suziti pretraživanje prema vrsti upisa ili prema općini ili pokrajini. Rezultat pretraživanja sadržava osnovne podatke o trgovačkom društvu, tvrtku društva, poslovni identifikacijski broj i sjedište. Objavljeni upis sadržava, primjerice, vrstu upisa i naslove stavaka upisa.

U registar se unose i drugi podaci ovisno o vrsti trgovačkog društva. Izvaci iz registra poduzeća iste vrste mogu se potpuno razlikovati. Neka društva s ograničenom odgovornošću iskorištavaju mogućnosti iz Zakona o trgovačkim društvima. Odlučuju izdati prava na udjele i druga posebna prava ili se spojiti te potom dostavljaju te podatke za upis u registar. S druge strane, druga trgovačka društva odluče se da će dostavljati samo podatke koji moraju biti dostavljeni za upis u registar. Nadalje, izmjene zakona navode se u izvacima iz registra. Na primjer, upisi društava s ograničenom odgovornošću u registar mogu biti vrlo različiti, ovisno o tome odnosi li se podatak koji se unosi na odluku donesenu u skladu s novim Zakonom o društvima s ograničenom odgovornošću koji je na snazi od 1. rujna 2006. ili na odluku donesenu u skladu s prethodnim aktom.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

U Zakonu o registru trgovačkih društava (Zakon 1979/129 od 2. veljače 1979.) utvrđene su odredbe o podacima koji se upisuju u registar i o njihovoj objavi. Zakonom se svima daje pravo na pristup podacima, izvacima i potvrdama iz registra trgovačkih društava. Treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može se osloniti na pouzdanost podataka u registru.

U skladu s člankom 1.a Zakona svi podaci upisani u registar javni su i podacima, izvacima i potvrdama unesenima u registar trgovačkih društava može pristupiti bilo tko. Podaci se mogu pružati i u elektroničkom obliku. Jedine su iznimke osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba i kućna adresa fizičkih osoba koje žive u inozemstvu. Ti podaci nisu javni. Podaci o zadnjim znamenkama identifikacijskog broja fizičkih osoba i kućnoj adresi fizičkih osoba koje žive u inozemstvu daju se samo ako se objavom ispunjuju zahtjevi postupaka odobravanja iz članka 16. stavka 3. Zakona o transparentnosti aktivnosti Vlade. U protivnom se navodi država boravišta umjesto kućne adrese.

U članku 26. Zakona o registru trgovačkih društava predviđeno je da se treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može pozvati na podatke koji su uneseni u registar i objavljeni u njemu. Podaci se objavljuju u elektroničkom obliku odmah nakon upisa u registar. Publikacije se mogu besplatno dobiti od službe za informiranje Registra trgovačkih društava.

Povijest finskog registra trgovačkih društava

Podaci se čuvaju u registru od 1960.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar, Poveznica se otvara u novom prozoruFinski nacionalni odbor za patente i registraciju


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 15/04/2018