Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poslovni registri u državama članicama - Finska

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Ovaj odjeljak sadržava pregled trgovinskog registra Finske.


Što nudi finski registar trgovačkih društava?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.prh.fi/fi/index.htmlPoveznica se otvara u novom prozoruPoslovni registar vodi i održava Odbor za patente i registraciju (PHR).

Poslovni registar javni je registar koji sadržava informacije o trgovcima. U pravilu se sva poduzeća moraju upisati u registar. Poduzeća također moraju obavijestiti o svim promjenama svojeg registra. većina poduzeća mora prijaviti svoje godišnje financijske izvještaje registru. Svake se godine registrira sljedeće:

 • oko 40 000 novih poduzeća
 • o 145 000 izmjena registriranih podataka o društvu
 • o godišnjim financijskim izvještajima za 230 00.

Registar trgovačkih društava dijeli postupak zajedničke prijave i dostavu podataka Poreznoj upravi. Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni informacijski sustav (YTJ) zajednički je poslovni informacijski sustav između Nacionalnog odbora za patente i registraciju i Porezne uprave, ali usluga besplatnih informacijskih usluga kojima upravlja PRH. Informacije o poduzećima sadržavaju podatke za kontakt i identifikaciju, na primjer:

 • jedini, generički i pomoćni
 • Identifikacijska oznaka poduzeća i poslovni nastan u trgovačkom društvu
 • adresa i drugi kontaktni podaci
 • glavna djelatnost
 • Registri Porezne uprave i NBPR-a u koje je poduzeće upisano
 • informacije o prekidu, prekidu trgovine, stečajnom postupku, postupku likvidacije ili postupku reorganizacije.

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropska mreža poslovnih registara (EBR) podatkovna je usluga poslovnih registaraPoveznica se otvara u novom prozoru Europske udruge poslovnih registara („EBRD”) iz koje je izravno iz nacionalnog registra trgovačkih registara dostupna službena i pouzdana evidencija.

Sustav povezivanja poslovnih registara, BRIS sustav je međusobne povezanosti država članica EU-a te Islanda, Lihtenštajna i Norveške za informacije o društvima registriranima u tim zemljama.

Je li pristup finskom registru trgovačkih društava besplatan?

Osnovni su podaci društva besplatni, ali su za to plaćene druge informacije. Na primjer, naknadu plaćaju odgovorne osobe društva, registrirana industrija i kapital.

Osnovni podaci su:

 • naziv tvrtke
 • matični broj subjekta
 • sjedište
 • vrsta poduzeća
 • jezik poduzeća (finski ili švedski)
 • datum registracije
 • posljednji datum registracije
 • status društva
 • podliježe li poduzeće hipotekama na poslovnim nekretninama;
 • kontaktni podaci

Kako pretraživati trgovinski registar Finske

Podaci o trgovcima upisuju se u trgovački registar na temelju obavijesti i priopćenja koje zaprimi tijelo nadležno za registraciju. Registar sadržava informacije koje su dostavili sami trgovci i sudovi te druga tijela.

U skladu s odjeljkom 21. točkom (a) Zakona o registru trgovačkih društava (129/1979), nacionalni odbor za patente i registraciju može ažurirati datoteku i provjeriti osobne podatke osoba navedenih u obavijestima i njihovim prilozima u informacijskom sustavu za stanovništvo.

U skladu s odjeljkom 21. zakona o zabrani poslovanja Centar za pravni registar u Finskoj dostavlja registar trgovačkih društava s detaljima poslovnih zabrana koje su na snazi i kada počinju i konačne. te se pojedinosti zatim ažuriraju u sustavu registra trgovačkih društava.

Sadržaj registra trgovačkih društava određen je u finskom pravu. Finsko zakonodavstvo kojim se uređuje registar trgovačkih društava, vrste poduzeća i poslovne djelatnosti općenito određuju koji se podaci navode za različite Poveznica se otvara u novom prozoruvrste društava (vidjeti, primjerice, Zakon o trgovačkom Poveznica se otvara u novom prozoruregistru, Zakon oPoveznica se otvara u novom prozorudruštvima s ograničenom odgovornošću i Zakon o partnerstvu).

Obično su za svako vrstu društva registrirani barem sljedeće informacije:

 • naziv tvrtke
 • općina kojom se upravlja (prebivalište)
 • sektor poduzetnika
 • tko zastupa (ju) društvo
 • adresu poduzeća.

Kada se unosi u trgovački registar, istovremeno se objavljuje putem elektroničke informacijske usluge. Elektronička služba za informiranje o objavljenim djelima javna je i besplatna usluga koja, osim objavljenih unosa, sadržava osnovne podatke o poduzeću. Uz pomoć usluge možete provjeriti je li poduzeće, primjerice, podnijelo svoj novi upravni odbor za registraciju ili utvrdilo koja su nova poduzeća registrirana u određenom razdoblju.

S pomoću ove usluge možete pretraživati informacije o bilo kojem društvu upotrebom svojeg poduzeća ID.Identifikacijska može se provjeriti u informacijskom sustavu poduzeća ako je to potrebno. Kao izraz za pretraživanje može se upotrijebiti određeni datum ili vremenski interval. Alternativno, možete ograničiti pretraživanje prema vrsti registracije ili prema općini ili pokrajini. Rezultat pretraživanja sadržava osnovne podatke o trgovačkom društvu, ime društva, poslovni identifikacijski broj i domicil. Objavljena registracija sadržava, na primjer, vrstu registracije i naslove knjiženja.

Ostale pojedinosti unose se u registar, ovisno o vrsti poduzeća. Izvadak iz registra poduzeća istog tipa može se potpuno razlikovati. Neka društva s ograničenom odgovornošću, primjerice, iskorištavaju mogućnosti koje nudi Zakon o trgovačkim društvima (Companies Act) te odlučuju o pitanju prava izbora i drugih posebnih prava ili o spajanju te potom o tim podacima unose u registar. Druga društva, s druge strane, odluče izvijestiti o samo onim pojedinostima koje se moraju dostaviti za upis u registar. Osim toga, izmjene zakona odražavaju se u izvadcima iz registra. Upis u registar ograničenih društava može biti vrlo različit, ovisno o tome odnosi li se podatak na odluku donesenu u skladu s novim Zakonom o društvima s ograničenom odgovornošću koji je stupio na snagu 1. rujna 2006. ili odlukom iz ranijeg akta.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Upis u trgovački registar i njihovo objavljivanje utvrđeni su u Zakonu o registru trgovačkih društava. Zakonom se svakome daje pravo na pristup podacima, izvadcima i potvrdama iz trgovačkog registra. Treća strana koja djeluje u dobroj vjeri može se osloniti na pouzdanost podataka zabilježenih u registru.

U skladu s člankom 1.a Zakona, svi podaci uneseni u registar javni su i svatko ima pravo pristupa podacima, izvadcima i potvrdama u registru trgovačkih društava. Podaci se mogu objaviti i u elektroničkom obliku. Jedina iznimka od tih informacija osobni je identifikacijski broj fizičke osobe i kućna adresa fizičke osobe koja je nerezident. Podaci o utvrđivanju konačnog broja osobnog broja i domaće adrese fizičkih osoba koje žive u inozemstvu objavljeni su samo ako objava ispunjava zahtjeve u vezi s postupcima tijela utvrđenima u odjeljku 16. (3) Zakona o otvorenosti državnih aktivnosti. U protivnom, zemlja boravišta objavljuje se umjesto kućne adrese.

U skladu s člankom 26.. zakona o registru trgovačkih društava treća strana u dobroj vjeri može se u dobroj vjeri pozvati na podatke unesene i uključene u registar. Podaci se objavljuju elektronički neposredno nakon upisa u registar. Usluge se besplatno stavljaju na raspolaganje iz usluge informiranja u poslovnom registru.

Povijest finskog poslovnog registra

Informacije o registru zadržane su od 1896.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruFinski ured za patente i registraciju

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni informacijski sustav

Poveznica se otvara u novom prozoruFinski ured za patente i registraciju

Poveznica se otvara u novom prozoruFinski trgovački registar

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni informacijski sustav

Poveznica se otvara u novom prozoruEBOR

Poveznica se otvara u novom prozoruMreža europskih poslovnih registara

Sustav povezivanja poslovnih registara, BRIS

Poveznica se otvara u novom prozoruPatent- och registerstyrelsen

Poveznica se otvara u novom prozoruHandelsregistret

Poveznica se otvara u novom prozoruFörektags- och organifordasystemmet

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o registru trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o trgovačkim društvima s ograničenom odgovornošću

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o partnerstvu i komanditnom društvu

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o trgovačkim društvima s ograničenom odgovornošću

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o partnerstvu

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistarski kraticu

Poveznica se otvara u novom prozoruAktiebolagtrona

Poveznica se otvara u novom prozoruLAG om öpna bolag ch komandibolag


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 20/08/2019