Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai valstybėse narėse - Suomija

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Šiame skyriuje apžvelgiamas Suomijos įmonių registras.


Kokią informaciją galima rasti Suomijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.prh.fi/fi/index.htmlNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVerslo registrą tvarko ir tvarko patentų ir registracijos valdyba (PHR).

Įmonių registras yra viešas registras, kuriame pateikiama informacija apie prekiautojus. Paprastai į registrą turi būti įtrauktos visos įmonės. Įmonės taip pat turi pranešti apie visus savo registro duomenų pakeitimus. dauguma įmonių taip pat turi pateikti savo metines sąskaitas registrui. Kiekvienais metais į įmonių registrą įrašoma:

 • apie 40 000 naujų įmonių;
 • apie 145 000 pakeitimų, kuriais tikslinami užregistruotų įmonių duomenys;
 • apie 230 00 metinių ataskaitų.

Įmonių registras naudojasi ta pačia pranešimo procedūra ir duomenų paslauga kaip ir Mokesčių inspekcija. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVerslo informacijos sistema (angl. Business Information System, YTJ) yra viena iš Nacionalinės patentų ir registracijos valdybos ir mokesčių administracijos, bet laisvos informacinės paslaugos, teikiamos pagal PRH. Ji aprėpia įmonių kontaktinę ir identifikavimo informaciją, pvz.:

 • paprastieji jūrų liežuviai, bendriniai ir pagalbiniai
 • Įmonės identifikacijos numerį, įmonės rūšį ir buveinę;
 • adresą ir kontaktinę informaciją;
 • pagrindinę verslo rūšį;
 • Mokesčių inspekcijos ir NPRB registrus, jeigu įmonė į juos buvo įrašyta;
 • informaciją apie verslo nutraukimo, sustabdymo, bankroto, likvidavimo ar pertvarkymo procesus.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos verslo registro tinklas (angl. European Business Register Network, EBR) yraNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas Europos verslo registrų asociacijos (toliau – ERPB) verslo registrų, iš kurių tiesiogiai ir patikimai galima gauti duomenis iš kiekvienos šalies nacionalinio prekybos registro, duomenų paslauga.

Verslo registrų sąveikos sistema BRIS — tai ES valstybių narių ir Islandijos, Lichtenšteino bei Norvegijos informacijos apie tose šalyse registruotas bendroves sistema.

Ar Suomijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Pagrindiniai įmonės duomenys yra nemokami, tačiau už juos mokama kita informacija. Pavyzdžiui, mokestį moka atsakingi įmonės, registruotos pramonės įmonės ir kapitalas.

Pagrindiniai duomenys:

 • įmonės pavadinimas
 • įmonės registracijos numeris
 • sėdynė
 • bendrovės rūšis
 • įmonių kalbos (suomių arba švedų)
 • registracijos data
 • paskutinė registracijos data
 • įmonės padėtis
 • ar įmonei taikomos verslo hipotekos sąlygos;
 • kontaktiniai duomenys

Kaip atlikti paiešką Suomijos įmonių registre?

Informacija apie komercinės veiklos subjektus į registrą įtraukiama remiantis pranešimais ir duomenimis, kuriuos gauna įmonių registravimo institucija. Registre laikoma informacija, kurią pateikė patys komercinės veiklos subjektai, teismai ir kitos institucijos.

Pagal Įmonių registro įstatymo (129/1979) 21 skirsnio a punktą nacionalinė patentų ir registracijos valdyba gali atnaujinti bylą ir tikrinti asmenų, nurodytų pranešimuose ir jų prieduose, asmens duomenis, susijusius su gyventojų informacine sistema.

Pagal Verslo uždraudimo įstatymo 21 straipsnį Suomijos teisės registro centras prekybos registrui pateikia išsamią informaciją apie galiojančius verslo draudimus ir apie jų pradžios ir pabaigos duomenis, kurie vėliau atnaujinami prekybos registrų sistemoje.

Prekybos registro turinys nustatytas Suomijos teisėje. Suomijos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas prekybos registras, bendrovių tipų ir įmonių veikla bendrai apibrėžiama, kokie duomenys įvedami į skirtingų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrūšių bendroves (pvz., žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistro įstatymą, Ribotos atsakomybės bendrovių įstatymą ir partnerystės aktą).

Paprastai apie kiekvienos rūšies įmonę registruojama ši informacija:

 • įmonės pavadinimas
 • savivaldybė, iš kurios įmonė valdoma (įmonės buveinė);
 • įmonės sektorius
 • kas atstovauja įmonei;
 • įmonės adresas.

Kai įrašas įtraukiamas į įmonių registrą, jis taip pat paskelbiamas elektroninėje informacinėje sistemoje. Elektroninė paskelbtų įrašų informacinė sistema – tai vieša nemokama paslauga; sistema aprėpia ne tik paskelbtus įrašus, bet ir pagrindinę informaciją apie komercinės veiklos subjektą. Naudojantis šia sistema galima pasitikrinti, ar komercinės veiklos subjektas, pvz., kreipėsi dėl naujos direktorių valdybos įregistravimo, ir sužinoti, kokie nauji komercinės veiklos subjektai įregistruoti per tam tikrą laikotarpį.

Naudodamiesi šia paslauga galite ieškoti informacijos apie bet kurią įmonę, naudodamas savo įmonę. ID gali būti tikrinama verslo informacijos sistemoje, jei būtina. Be to, paieškai atlikti galima naudoti tam tikrą datą ar nustatytą laikotarpį. Kita vertus, paiešką galima atlikti tik pagal registracijos tipą arba savivaldybę ar provinciją. Paieškos rezultatuose pateikiama pagrindinė informacija apie įmonę: jos pavadinimas, identifikacijos numeris ir buveinė. Į paskelbtą registraciją įtraukiama, pvz., registracijos tipas ir registracijos įrašų antraštės.

Atsižvelgiant į įmonės rūšį, į registrą taip pat įtraukiama kita informacija. Registro įrašai apie tos pačios rūšies komercinės veiklos subjektus gali atrodyti visiškai skirtingai. Tam tikros ribotos atsakomybės bendrovės, pvz., naudojasi galimybėmis, kurias suteikia Bendrovių įstatymas: jos nusprendžia suteikti opciono teises ar kitas specialiąsias teises arba susijungti, tuomet šią informaciją pateikia registrui. Kitos bendrovės nusprendžia pateikti tik tokią informaciją, kurią privalu įtraukti į registrą. Be to, registro išrašuose pateikiama informacija atitinka įstatymų pakeitimus. Pvz., ribotos atsakomybės bendrovių įrašai gali būti labai skirtingi, jeigu atsižvelgiama, ar registruotina informacija grindžiama pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusį naują Ribotos atsakomybės bendrovių įstatymą priimtu sprendimu ar kitu sprendimu, priimtu pagal ankstesnį įstatymą.

Ar dokumentai registre yra patikimi?

Įrašas prekybos registre ir viešumas nustatytas Verslo registrų įstatyme. Įstatymas suteikia kiekvienam asmeniui gauti prieigą prie įmonių registre esančių duomenų, išrašų ir sertifikatų. Sąžiningi tretieji asmenys gali pasikliauti į registrą įtrauktos informacijos patikimumu.

Pagal šio įstatymo 1a skirsnį visi į registrą įtraukti duomenys yra vieši ir bet kas gali gauti prieigą prie įmonių registre esančių duomenų, išrašų ir sertifikatų. Duomenys taip pat gali būti pateikti elektronine forma. Vienintelė išimtis – fizinio asmens tapatybės numeris ir fizinio asmens nerezidento namų adresas. Duomenys apie užsienyje gyvenančių fizinių asmenų asmens numerio galutinį skaičių ir buveinės adresą atskleidžiami tik tada, jei informacijos atskleidimas atitinka Akto dėl vyriausybės veiklos atvirumo 16 (3) skirsnyje nustatytus institucijos procedūrų reikalavimus. Priešingu atveju vietoj namų adreso bus nurodyta gyvenamoji šalis.

Pagal Prekybos registro įstatymo 26 straipsnį sąžiningas trečiasis asmuo gali remtis į registrą įvestais ir į registrą įtrauktais duomenimis. Įtraukus duomenis į registrą jie iškart skelbiami elektronine forma. Jie turi būti nemokamai prieinami iš verslo registro informacinės paslaugos.

Suomijos įmonių registro istorija

Informacija registre laikoma nuo 1896 m.

Nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos patentų ir registracijos tarnyba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVerslo informacijos sistema

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos patentų ir registracijos tarnyba

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos prekybos registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVerslo informacijos sistema

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasERPB

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registro tinklas

Verslo registrų sąveikos sistema BRIS

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPatent- och registerstyrelsen

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHandelsregistret

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFörettlags- och organisationdatres

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos registro įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRibotos atsakomybės bendrovių įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPartnerystę ir ribotos atsakomybės bendriją reglamentuojanti teisė

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRibotos atsakomybės bendrovių įstatymas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPartnerystės aktas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasHandelsregisterlag

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAktiebolagšlaktas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVVG om öpna bolag och komandtbolag


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 20/08/2019