Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Finnország

Ez az oldal Finnország cégnyilvántartásáról nyújt áttekintést.


Mit kínál a finn cégnyilvántartás?

A link új ablakot nyit megA cégnyilvántartás A link új ablakot nyit mega Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács (NBPR) tulajdonában van, és a nyilvántartást ez a szerv tartja fenn.

A finn cégnyilvántartás olyan nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás, amely a gazdasági társaságokról (vállalkozásokról) tartalmaz információkat. Fő szabályként a nyilvántartásban minden vállalkozásnak szerepelnie kell. A vállalkozásoknak a nyilvántartott adataikban bekövetkező változásokat is be kell jelenteniük. A legtöbb vállalkozásnak az éves beszámolóját is be kell nyújtania a nyilvántartáshoz. A cégnyilvántartásba évente

 • körülbelül 40 000 új vállalkozást
 • a nyilvántartott cégadatokban bekövetkező körülbelül 145 000 változást
 • körülbelül 230 000 éves beszámolót jegyeznek be.

A cégnyilvántartás az adóhivatallal közös bejelentési eljárást és adatszolgáltatási rendszert használ. A link új ablakot nyit megA céginformációs szolgálat díjmentes adatszolgáltatási rendszer, amelyet a Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács és az adóhivatal közösen tart fenn. A rendszer a vállalkozások elérhetőségeit és azonosító adatait tartalmazza, ideértve a következőket:

 • a vállalkozás cégneve, és bármely párhuzamos vagy kiegészítő cégneve
 • a vállalkozás cégjegyzékszáma, társasági formája és székhelye
 • cím és egyéb elérhetőségi adatok
 • a vállalkozás fő tevékenysége
 • az adóhatóság és a Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács azon nyilvántartásai, amelyekben a vállalkozás szerepel
 • a vállalkozás megszűnésére, a kereskedelmi tevékenység megszakítására, a csőd-, felszámolási vagy reorganizációs eljárásokra vonatkozó információk.

Az A link új ablakot nyit megEurópai Üzleti Nyilvántartások Hálózata (EBR) az A link új ablakot nyit megEurópai Üzleti Nyilvántartások Szövetsége (EBRA) tagállamainak rendelkezésére álló olyan információs szolgálat, amely közvetlenül az egyes országok cégnyilvántartásából származó hivatalos és megbízható nyilvántartott adatokkal szolgál.

Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (BRIS) az uniós tagállamok, Izland, Liechtenstein és Norvégia cégnyilvántartásainak összekapcsolására szolgáló rendszer. A rendszerben az említett országok nemzeti cégnyilvántartásaiba bejegyzett vállalkozásokra vonatkozó adatok kereshetők.

Ingyenes-e a hozzáférés a finn cégnyilvántartáshoz?

Az alapvető adatokhoz ingyenes a hozzáférés, az egyéb adatok, mint például a felelős személyek a vállalkozásban, a cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenységi kör és a tőkére vonatkozó információk után azonban díjat számítanak fel.

Az alábbiak minősülnek alapvető adatoknak:

 • Cégnév
 • Cégjegyzékszám
 • Székhely
 • Társasági forma
 • A vállalkozás nyelve (finn vagy svéd)
 • A bejegyzés időpontja
 • A legutolsó bejegyzés időpontja
 • A társaság helyzete
 • Van-e a társaságnak üzleti jelzáloghitele
 • Elérhetőségi adatok

Hogyan keressünk a finn cégnyilvántartásban?

A vállalkozások adatait a cégnyilvántartó hatósághoz beérkezett értesítések és bejelentések alapján rögzítik a cégnyilvántartásban. A nyilvántartás mind maguk a vállalkozások, mind pedig a bíróságok és más hatóságok által benyújtott információkat tartalmazza.

A cégnyilvántartásról szóló törvény (129/1979) 21a. szakasza értelmében a Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács a finn népesség-nyilvántartó rendszer felhasználásával frissítheti az adatokat és ellenőrizheti az ügyfelek által benyújtott bejelentésekben és azok mellékleteiben szereplő személyes adatokat.

A vállalkozási tevékenységektől való eltiltásról szóló törvény 21. szakasza értelmében a finnországi Igazságügyi Nyilvántartó Központ adatokat szolgáltat a cégnyilvántartás számára a vállalkozási tevékenységektől való hatályos eltiltásokról, valamint azok kezdő- és zárónapjáról. Ezeket az adatokat azután frissítik a cégnyilvántartási rendszerben.

A cégnyilvántartás tartalmát a finn jogszabályok határozzák meg. A cégnyilvántartásra, a társasági formákra és általában a vállalkozási tevékenységekre irányadó finn jogszabályok határozzák meg, hogy a különböző társasági formák tekintetében milyen adatokat kell szerepeltetni. (lásd például a A link új ablakot nyit megcégnyilvántartásról szóló törvényt, a A link új ablakot nyit megrészvénytársaságokról szóló törvényt és a A link új ablakot nyit megszemélyegyesítő társaságokról szóló törvényt).

Az egyes társasági formák tekintetében általában legalább a következő adatokat tartalmazza a nyilvántartás:

 • Cégnév
 • A székhely vagy a település, ahonnan a társaságot irányítják
 • Tevékenységi kör
 • A társaság képviselője (képviselői)
 • A társaság címe.

Valamely adatnak a cégnyilvántartásban való rögzítésekor a szóban forgó adatot egyidejűleg az elektronikus tájékoztató szolgáltatás útján is közzéteszik. Az elektronikus tájékoztató szolgáltatás olyan nyilvános és ingyenes szolgáltatás, amely a közzétett bejegyzések mellett a vállalkozások alapvető adatait is tartalmazza. E szolgáltatás segítségével ellenőrizhető, hogy egy vállalkozás például benyújtotta-e nyilvántartásba vétel céljából az új igazgatótanácsának összetételét, illetve megtudható, hogy egy adott időszakban milyen új vállalkozásokat vettek nyilvántartásba.

E szolgáltatás alkalmazásával bármely vállalkozás adataira rákereshet a vállalkozás cégjegyzékszámának segítségével. A cégjegyzékszám szükség esetén a céginformációs rendszerben ellenőrizhető. Keresési feltételként konkrét időpont vagy időtartam is használható. A keresés a bejegyzés típusa, település vagy tartomány szerint is szűkíthető. A keresési eredmény a vállalkozás alapvető adatait, azaz a cégnevet, a cégjegyzékszámot és a székhelyet tartalmazza. A közzétett bejegyzés tartalmazza például a bejegyzés típusát és a nyilvántartási bejegyzések megnevezését.

A nyilvántartás a társasági formától függően más adatokat is tartalmaz. Az azonos típusú vállalkozások cégkivonatai nagy mértékben különbözhetnek egymástól. Egyes részvénytársaságok például széles körben élnek a társasági törvény kínálta lehetőségekkel; opciós jogokat vagy más különös jogokat bocsátanak ki, vagy egyesülnek, majd ezeket az adatokat bejelentik nyilvántartásba vétel céljából. Más társaságok ellenben csak a nyilvántartásban kötelezően szerepeltetendő adatokat jelentik be. A cégkivonatok a jogszabály-módosításokat is tükrözik. Például a részvénytársaságok cégkivonatai igencsak eltérőek lehetnek attól függően, hogy a nyilvántartásba veendő adat a részvénytársaságokról szóló, 2006. szeptember 1-jétől hatályos új törvény értelmében hozott határozaton, vagy egy korábbi törvény szerinti határozaton alapul-e.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

A cégnyilvántartásról szóló törvény megállapítja a nyilvántartásban rögzítendő adatokra és a nyilvántartás közzétételére vonatkozó rendelkezéseket. A törvény mindenkit feljogosít a cégnyilvántartásból származó adatokhoz, kivonatokhoz és tanúsítványokhoz való hozzáférésre. Jóhiszeműen eljáró harmadik személyek hagyatkozhatnak a nyilvántartásban rögzített információk megbízhatóságára.

A törvény 1a. szakasza§ értelmében a nyilvántartásban rögzített valamennyi adat nyilvános, és mindenki jogosult a cégnyilvántartásból származó adatokhoz, kivonatokhoz és tanúsítványokhoz való hozzáférésre. Az adatok elektronikus formában is közzétehetők. Az egyetlen kivételt a természetes személyek személyi azonosító száma és a külföldön élő természetes személyek lakcíme képezi; ezek az adatok nem nyilvánosak. A külföldön élő természetes személyek személyi számának utolsó azonosító számjegyeire és a lakcímükre vonatkozó adatok közzétételére csak akkor kerül sor, ha a közzététel megfelel a kormányzati tevékenységek nyitottságáról szóló törvény 16. szakasza (3) bekezdésében meghatározott hatósági eljárásokra vonatkozó követelményeknek. Egyéb esetben a lakcím helyett a tartózkodási hely szerinti országot teszik közzé.

A cégnyilvántartásról szóló törvény 26. szakasza arról rendelkezik, hogy a jóhiszeműen eljáró harmadik személyek hagyatkozhatnak a nyilvántartásba bejegyzett és abban közzétett adatokra. Az adatokat közvetlenül a nyilvántartásba vételüket követően elektronikusan közzéteszik. A közzétett adatok ingyenesen beszerezhetők a cégnyilvántartás információs szolgálatától.

A finn cégnyilvántartás története

A nyilvántartás 1896-ig visszamenőleg tartalmaz adatokat.

Linkek:

A link új ablakot nyit megFinnország Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanácsa

A link új ablakot nyit megA finn cégnyilvántartás

A link új ablakot nyit megA céginformációs rendszer

A link új ablakot nyit megAz Európai Üzleti Nyilvántartások Szövetsége (EBRA)

A link új ablakot nyit megAz Európai Üzleti Nyilvántartások Hálózata (EBR)

Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (BRIS)

A link új ablakot nyit megA finn cégnyilvántartásról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA személyegyesítő társaságokról szóló törvény

A link új ablakot nyit megA részvénytársaságokról szóló törvény


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 05/11/2020