Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister i medlemsstaterna - Finland

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?

På den här sidan hittar du information om Finlands företagsregister.


Vad innehåller Finlands företagsregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.prh.fi/fi/index.htmlLänken öppnas i ett nytt fönsterEtt företagsregister förvaltas och förvaltas av Patent- och registerstyrelsen (PHR).

Företagsregistret är ett offentligt register med information om näringsidkare. Som huvudregel måste alla företag vara registrerade i handelsregistret. Företagen måste också anmäla eventuella ändringar i sina registeruppgifter. de flesta företag måste också lämna in sina årsredovisningar till registret. Varje år registreras

 • ca 40 000 nya företag
 • ca 145 000 ändringar i företagens uppgifter
 • ca 230 00 bokslut

Handelsregistret och Skatteförvaltningen har en gemensam anmälningsprocedur och informationstjänst. Länken öppnas i ett nytt fönsterBusiness Information System (YTJ) är ett gemensamt system mellan Patent- och registerstyrelsen och skatteförvaltningen, men en kostnadsfri informationstjänst som drivs av PRH. Där finns kontakt- och identifieringsuppgifter om företag, till exempel

 • enda, generiska och underordnade
 • FO-nummer (identifieringsnummer för företaget), företagsform och hemkommun
 • adress och andra kontaktuppgifter
 • företagets huvudsakliga bransch
 • Företagets registreringar i Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens register
 • uppgifter om nedlagd näringsverksamhet, avbrott, konkurs, likvidation eller sanering

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistret (EBR) är en datatjänst i företagsregistren förLänken öppnas i ett nytt fönster European Business Registry Association (nedan kallad EBRD), från vilket ett formellt och tillförlitligt register är tillgängligt direkt från varje lands nationella handelsregister.

Företagsregistrens sammankopplingssystem är ett system för sammankoppling mellan EU:s medlemsstater och Island, Liechtenstein och Norge för information om företag som är registrerade i dessa länder.

Är finländska handelsregistret gratis att använda?

Företagets grunddata är gratis, men annan information betalas för. Till exempel en avgift betalas av företagets ansvariga personer, av registrerade företag och av kapital.

De grundläggande uppgifterna är följande:

 • företagsnamn
 • organisationsnummer
 • säte
 • bolagsform
 • bolagsspråk (finska eller svenska)
 • registreringsdatum
 • sista dag för registrering
 • företagets status
 • om företaget är föremål för hypotekslån.
 • kontaktuppgifter

Att söka i handelsregistret

Företagsuppgifterna i handelsregistret bygger på uppgifter som meddelats till Patent- och registerstyrelsen. Dessa uppgifter kommer både från företagen själva och från domstolar och andra myndigheter.

Patent- och registerstyrelsen kan, i enlighet med avsnitt 21 a i Business Register (129/1979), uppdatera registret och kontrollera personuppgifter om de personer som nämns i anmälningarna och deras bilagor i befolkningsinformationssystemet.

Enligt avsnitt 21 i lagen om näringsförbud tillhandahåller registercentralen i Finland handelsregistret med uppgifter om gällande näringsförbud och när de börjar och slut. dessa uppgifter uppdateras därefter i handelsregistersystemet.

Innehållet i handelsregistret anges i finsk lag. Vilka uppgifter som förs in för olika företagstyper fastställs i den finska lagstiftning som reglerar handelsregistret samt Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagstyper och företagsverksamhet i allmänhet (se till exempel Länken öppnas i ett nytt fönsterhandelsregisterlagen, Länken öppnas i ett nytt fönsteraktiebolagslagen och lagen om öppna bolag och kommanditbolag).

Normalt finns åtminstone följande uppgifter registrerade för varje företagstyp:

 • företagsnamn
 • företagets hemkommun eller den ort därifrån verksamheten leds
 • företagssektor
 • person (er) som företräder företaget
 • företagets adress.

När en anteckning görs i handelsregistret kungörs den samtidigt i den elektroniska informationstjänsten. Informationstjänsten är en allmän och kostnadsfri tjänst som innehåller grunduppgifter om ett företag samt handelsregistrets kungörelser. Med hjälp av tjänsten kan du till exempel ta reda på om en ny styrelse har registrerats för ett företag eller vilka nya företag som har registrerats under en viss tidsperiod.

Om du använder denna tjänst kan du söka efter information om vilket företag som helst med hjälp av företagets ID.ID kan vid behov kontrolleras i företagets informationssystem. Du kan också söka på ett visst datum eller tidsintervall. Du kan också begränsa sökningen efter typ av registrering, kommun eller provins. Grunduppgifterna som visas för ett företag är företagsnamn, FO-nummer och hemkommun. De utökade registeruppgifterna omfattar bland annat typ av registrering och registeranteckningarnas rubriker.

Även andra uppgifter förs in i registret, beroende på företagsform. Registerutdrag för företag som har samma företagsform kan dock också se helt olika ut. Vissa aktiebolag utnyttjar till exempel i stor utsträckning de möjligheter aktiebolagslagen ger och bestämmer bland annat om att utfärda optionsrätter och andra särskilda rättigheter eller att fusionera och anmäler uppgifter om detta till registret. Andra företag kan i stället välja att för sin del endast anmäla de uppgifter som är obligatoriska för just den företagsformen. Dessutom kan lagändringar leda till att registerutdragen ser olika ut. Registeranteckningarna för aktiebolag kan till exempel vara väldigt olika beroende på om beslutet om uppgifterna som ska registreras har tagits enligt den aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 september 2006 eller tidigare.

Hur tillförlitliga är handlingarna i registret?

Inskrivning i handelsregistret och offentliggörande av dem framgår av företagsregisterlagen. Enligt lagen har var och en rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. En tredje part kan i god tro lita på de uppgifter som har antecknats i registret.

Enligt handelsregisterlagen 1 a § är all information som antecknas i registret offentlig och var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg angående anteckningar i handelsregistret. Uppgifterna får lämnas ut även i elektronisk form. Det enda undantaget till informationen är en fysisk persons personliga identifikationsnummer och hemadress för den fysiska person utan hemvist i landet. Uppgifter om identifiering av det slutliga antalet personliga nummer och hemadress för fysiska personer som bor utomlands utlämnas endast om utlämnandet uppfyller de krav på myndighetsförfaranden som anges i avsnitt 16 (3) i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall lämnas i stället för uppgift om en utomlands bosatt fysisk persons hemadress ut uppgift om personens bosättningsland.

Enligt artikel 26 i handelsregisterlagen kan en tredje man som är i god tro förlita sig på de uppgifter som införts och införts i registret. Kungörelsen sker elektroniskt genast efter registreringen. De ska göras tillgängliga kostnadsfritt från informationstjänsten i företagsregistret.

Handelsregistrets historia

I registret finns information från och med år 1896.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFinska patent- och registreringsverket

Länken öppnas i ett nytt fönsterFöretagsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterBusiness Information System (system för företagsinformation)

Länken öppnas i ett nytt fönsterFinska patent- och registreringsverket

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterInformationssystemet för företag

Länken öppnas i ett nytt fönsterEBRD

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska företagsregistrets nätverk

Företagsregistrens sammankopplingssystem, BRIS

Länken öppnas i ett nytt fönsterPatent- och registerstyrelsen

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörslags- och organisationssystemet

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om handelsregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterAktiebolagslagen

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen lag som reglerar partnerskapet och kommanditbolaget

Länken öppnas i ett nytt fönsterAktiebolagslagen

Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen om partnerskap

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsregisterlag

Länken öppnas i ett nytt fönsterAktiebolagslag

Länken öppnas i ett nytt fönsterLag om bildande av bolag


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 20/08/2019