Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poslovni registri u državama članicama - Francuska

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.

Na ovoj stranici nalaze se informacije o mogućnostima pretraživanja poslovnih registara u Francuskoj.


Koje usluge nude francuski poslovni registri?

Za lokalne registre poslovanja i trgovačkih društava (registres du commerce et des sociétés – RCS) zaduženi su tajnici trgovačkih sudovia i građanskih sudova s nadležnošću u trgovačkim stvarima (okružni sudovi u departmanima Donja Rajna, Gornja Rajna i Moselle te miješani trgovački sudovi u prekomorskim pokrajinama i departmanima). Informacije u tim registrima provjeravaju se. Tajnici suda dužni su provjeravati jesu li izjave u skladu sa zakonima i propisima, odgovaraju li pratećim dokumentima i dokumentima podnesenima u prilogu te, u slučaju zahtjeva za izmjenom ili brisanjem, jesu li u skladu sa stanjem spisa. Dužni su i provjeravati usklađenost postupka osnivanja te izmjena statuta trgovačkih društava sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na njih.

Izvadak iz registra (Kbis) koji izdaju tajnici suda u punom je smislu riječi „osobna iskaznica” u kojoj je prikazan status poslovanja subjekta upisanog u RCS. Taj dokument sadržava sve podatke koje su društva dužna prijaviti. Po potrebi sadržava i napomene tajnika zaduženog za predmetni registar. Izvadak Kbis potvrđuje pravni status poslovnog subjekta te sadržava provjerene informacije. Riječ je o jedinom službenom dokumentu kojim se dokazuju identitet i adresa registrirane osobe (fizičke ili pravne osobe), njezine djelatnosti, rukovodstvo, upravna i nadzorna tijela, kao i to vodi li se protiv tog subjekta neki skupni postupak. Službeni dokument koji je izdao i potpisao tajnik suda jedini je vjerodostojni podatak koji društvo dostavlja RCS-u.

Za nacionalni registar poslovanja i trgovačkih društava (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) nadležan je Nacionalni zavod za intelektualno vlasništvo (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) koji prikuplja dokumente istovrijedne izvornicima iz registara poslovanja i trgovačkih društava koje vode tajništva nadležnih sudova.

Ti registri sadržavaju sve podatke o trgovcima i trgovačkim društvima. Omogućuju pristup unesenim podacima i dokumentima u registrima poslovanja i trgovačkih društava.

Stranice Infogreffe središnja su točka za pretraživanje informacija iz registra poslovanja i trgovačkih društava. Informacije su dostupne na francuskom i engleskom jeziku.

Na stranicama Nacionalnog zavoda za intelektualno vlasništvo upisivanjem naziva društva i broja SIREN može se pribaviti kopija dokumenta dostavljenog RNCS-u ili kopija kompletnog spisa iz RNCS-a.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Korisnici stranica Infogreffe mogu besplatno doći do određenih informacija o registriranim poslovnim subjektima, no do većine informacija u bazi podataka može se doći samo plaćanjem naknade.

Naknada se plaća i za distribuciju dokumenata ili kompletnih spisa koju obavlja Zavod putem pošte ili internetske trgovine na njegovim stranicama.

Kako pretraživati francuski poslovni registar?

Na stranicama Infogreffe poslovni subjekti pretražuju se po:

  • imenu poslovnog subjekta,
  • imenu direktora i upravitelja,
  • gradu ili departmanu u kojem ima sjedište ili poslovne jedinice,
  • broju SIREN (identifikacijski sustav poslovnog registra – Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • matičnom broju u registru poslovanja i trgovačkih društava.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruInfogreffe

Poveznica se otvara u novom prozoruINPI

Poveznica se otvara u novom prozoruCNGTC


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/09/2016