Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide äriregistrid - Prantsusmaa

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Sellelt lehelt leiate teavet Prantsusmaa äriregistritega tutvumise võimaluste kohta.


Millist teavet Prantsuse äriregister pakub?

Kohalikke äriregistreid (registres du commerce et des sociétés – RCS) peavad kaubanduskohtute ja pädevate tsiviilkohtute registripidajad (Bas-Rhini, Haut-Rhini ja Moselle’i haldusüksuste ringkonnakohtud ning ülemeredepartemangude ja -departemangude segakaubanduskohtud). Neis registrites olevat teavet kontrollitakse. Registripidajad peavad kontrollima, et andmed on kooskõlas õigusnormidega, vastavad lisas sätestatud tõendavatele dokumentidele ja dokumentidele ning on presidendi või selleks määratud kohtuniku järelevalve all, kes on muutmis- või tühistamistaotluse korral pädev menetlema kõiki maksukohustuslase ja registripidaja vahelisi vaidlusi koos toimiku olekuga.

Äriregistri väljavõte (Kbis), mille annavad välja registripidajad, on õige „ID-kaart“, mis näitab äriregistrisse kantud ettevõtte perekonnaseisu. See dokument sisaldab kogu teavet, mida ettevõtja peab deklareerima. Vajaduse korral sisaldab see ka märkusi registri pidamise eest vastutava registripidaja märkuste kohta. Kbis-väljavõte tõendab ettevõtja õiguslikku staatust ja annab tõendatud teavet. See on ametlik dokument, mis tõendab registreeritud isiku (füüsilise või juriidilise isiku) isikut ja aadressi, tegevust, juhtorganeid, haldus-, juhtimis- või kontrolliasutusi ning seda, kas tema vastu on algatatud kõiki võlakohustusi hõlmav menetlus või mitte. See kohtusekretäri poolt välja antud ja allkirjastatud ametlik dokument kehtib seni, kuni äriühingu poolt äriregistrile esitatud andmed on valed.

Riiklikku äriühingute registrit (SNCR) haldab Institut National de la Propriété Industrielle (riiklik tööstusomandi instituut (INPI)), mis koondab igas registris hoitavad algsete äriregistrite ja äriühingute dokumendid. INPI vastutab seega riiklikus solventsuskapitalinõudes sisalduva tehnilise, äri- ja finantsteabe tasuta levitamise ja taaskasutamise eesmärgil üldsusele kättesaadavaks tegemise eest.

Neis registrites on kogu füüsilisest isikust ettevõtjaid ja äriühinguid käsitlev teave. Nende kaudu saab tutvuda kõigi äriregistris olevate kannete ja dokumentidega.

InfoRegistry Lingil klikates avaneb uus akenveebisait võimaldab tsentraliseeritud juurdepääsu äriregistris ja äriühingute registris olevale teabele ning võimaldab ka neid formaalsusi (registreerimine, muutmine, tühistamine, raamatupidamise aastaaruannete esitamine) veebis täita. Teenust pakutakse prantsuse ja inglise keeles.

INPILingil klikates avaneb uus aken veebisait võimaldab avatud andmete kaudu juurdepääsu registreerimisandmetele, muutustele, kiirgusele ja ettevõtte raamatupidamise aastaaruannetele.

Tsiviil- ja kaubandusasjade teadete bülletään (BODACC)

Lingil klikates avaneb uus akenBODACC reklaamib äriregistris (SCR) registreeritud tegusid alates asutamisest kuni äriühingu registrist kustutamiseni: eelkõige müük ja realiseerimine, kollektiivmenetlused ja raamatupidamisaruannete esitamine. Edastamine BODACC-le toimub väljaspool huvitatud isikuid, ilma et nad oleksid selleks midagi ette võtnud. Kanded peavad olema hoolsad ja nende eest vastutab registripidaja, kes võtab ütlused vastu.

Teabe edastamine BODACC-le, mis võimaldab tagada äriregistris võimalikult laialdase registreerimise, on õigus- ja haldusteabe Lingil klikates avaneb uus akendirektoraadi (DIRLA) ülesanne.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Infogreffe’i saidi kasutajatel on tasuta juurdepääs teatavale teabele nimekirja kantud äriühingute kohta, kuid suuremat osa andmebaasis sisalduvast teabest on võimalik saada ainult rahalistel põhjustel.

NCSi andmete levitamine INPI poolt, mida saab teha posti teel või INPI veebisaidil asuva elektroonilise kaupluse kaudu, ei kuulu enam tasumisele. Andmete taaskasutamiseks on siiski vaja litsentsi aktsepteerimist.

Alates 1. juulist 2015 edastatakse BODACCi ainult elektrooniliselt. Veebisaidi sisu (BODACC ise) vabanes 2011. aasta juulis.

2016. aasta juunis loodi uus digitaalne juurdepääsuportaal nimega „Ettevõtluse seadus“ („PortalLingil klikates avaneb uus aken de la Publicité Lequité des Entreprises“).See võimaldab kasutajatel pääseda ühe liidese kaudu ligi õigusalastele teadaannetele ja teabele, mis on avaldatud kolmel veebisaidil: https://www.infogreffe.fr/,Lingil klikates avaneb uus aken https://www.bodacc.fr/,.Lingil klikates avaneb uus akenhttps://actulegales.fr/Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.bodacc.fr/

Kuidas teha päringuid Prantsuse äriregistris?

Infogreffe veebisait võimaldab teil otsida ettevõtet järgmiselt:

  • nimi,
  • direktorite ja direktorite nimed,
  • linn või haldusosakond, kus on tema alaline asukoht või peakorter või kus asuvad tema äriüksused,
  • selle SIRENi number (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises),
  • registreerimisnumber äriregistris.

BODACCi veebisait võimaldab otsida ettevõtjat käsitlevat teadet selle Sireni numbri või äriühingu nime järgi.

Kasulikud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Äriregister

Lingil klikates avaneb uus akenInfogreffe

Lingil klikates avaneb uus akenNIPI

Lingil klikates avaneb uus akenBCNM

Lingil klikates avaneb uus akenBODACC

Lingil klikates avaneb uus akenHIPC


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 06/12/2019