Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Francja

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Na tej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące możliwości konsultacji z rejestrami przedsiębiorstw we Francji.


Co oferuje Francja?

Lokalne rejestry przedsiębiorstw i spółek (regres du commerce et des sociétés – RCS) są prowadzone przez referendarzy sądów handlowych i sądów cywilnych o jurysdykcji handlowej (sądy rejonowe departamentu Bas-Rhin, Haut-Rhin i Moselle oraz mieszane sądy handlowe w regionach i departamentach zamorskich). Sprawdza się informacje zawarte w tych rejestrach. Rejestratorzy muszą sprawdzić, czy dane są zgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, odpowiadają dokumentom i dokumentom potwierdzającym określone w załączniku i są pod nadzorem przewodniczącego lub sędziego zaangażowanego w tym celu, które są właściwe dla rozstrzygania wszelkich sporów między podatnikiem a rejestratorem, w przypadku wniosku o zmianę lub unieważnienie, wraz z podaniem stanu dokumentacji.

Wyciąg z rejestru handlowego (Kbis) wydawany przez rejestratorów jest prawdziwym „dowodem osobistym”, pokazującym stan cywilny przedsiębiorcy zarejestrowanego w rejestrze działalności gospodarczej i w rejestrze spółek. Dokument ten zawiera wszystkie informacje, które przedsiębiorstwo musi zgłosić, w razie potrzeby, zawiera również uwagi dotyczące uwag dokonanych przez rejestratora odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru. Wyciąg z rejestru handlowego potwierdza istnienie prawnego przedsiębiorstwa i dostarcza zweryfikowanych informacji. Jest to dokument urzędowy potwierdzający tożsamość i adres osoby zarejestrowanej (osoby fizycznej lub prawnej), jej działalności, jej organów, administracji, zarządzania lub kontroli, jak również istnienie lub brak postępowania zbiorowego przeciwko tej osobie. Dokument urzędowy, wydany i podpisany przez sekretarza sądu, jest ważny do momentu, gdy informacje przekazane przez spółkę w rejestrze handlowym są nieprawdziwe.

Krajowy rejestr spółek i spółek (SNCR) jest prowadzony przez Institut National de la Propriété Industrielle (Krajowy Instytut Własności Przemysłowej (INPI)), który centralizuje dokumenty z oryginalnych rejestrów działalności gospodarczej i spółek w każdym rejestrze. W związku z tym INPI jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie i bezpłatne udostępnianie, do celów ponownego wykorzystania, informacji technicznych, handlowych i finansowych zawartych w SNCR.

Rejestry zawierają wszystkie informacje dotyczące przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Umożliwiają dostęp do wszystkich wpisów i dokumentów w rejestrach przedsiębiorstw i spółek.

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa InfoRegistry zapewnia centralny dostęp do informacji w rejestrze handlowym i rejestrze przedsiębiorstw, a także umożliwia dopełnienie tych formalności (rejestracji, zmiany, anulowania, składania rocznych sprawozdań finansowych) przez internet. Usługa jest oferowana w języku francuskim i angielskim.

StronaLink otworzy się w nowym oknie INPI zapewnia dostęp, w otwartych danych, do danych dotyczących rejestracji, zmian, promieniowania i rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

Urzędowy Biuletyn obwieszczeń cywilnych i handlowych (BODACC)

Link otworzy się w nowym oknieBODACC, od momentu utworzenia do wykreślenia spółki z rejestru: sprzedaż i zbycie, zbiorowe postępowanie i składanie sprawozdań finansowych. Przekazywanie informacji do BODACC odbywa się poza zainteresowanymi stronami bez podejmowania przez nie jakichkolwiek inicjatyw. Oświadczenia są składane rzetelnie i z zachowaniem odpowiedzialności urzędnika stanu cywilnego, który otrzymuje oświadczenia.

Reklama do BODACC, która umożliwia zapewnienie jak najszerszego rozpowszechniania rejestracji w rejestrze handlowym, wchodzi w Link otworzy się w nowym okniezakres kompetencji Dyrekcji ds. Informacji Prawnych i Administracyjnych (DIRLA).

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Użytkownicy stacji „Infogreffe” mogą uzyskać dostęp do pewnych informacji na temat przedsiębiorstw wymienionych nieodpłatnie, ale większość informacji zawartych w bazie danych można uzyskać wyłącznie ze względów finansowych.

Nie jest już wymagane rozpowszechnianie informacji na temat norweskiego szelfu kontynentalnego przez INPI, które może być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem sklepu elektronicznego na stronie internetowej INPI. Ponowne wykorzystywanie danych wymaga jednak zatwierdzenia licencji.

Od dnia 1 lipca 2015 r. BODACC nadaje się do przekazu wyłącznie drogą elektroniczną. Treść witryny internetowej („BODACC”) stała się bezpłatna w lipcu 2011 r.

Wreszcie w czerwcu 2016 r. utworzono nowy cyfrowy portal dostępu, zatytułowany „Portal Lineté des EntreprisesLink otworzy się w nowym oknie” („Portal Unii Gospodarczej”).Umożliwia on użytkownikom dostęp za pośrednictwem jednego interfejsu do ogłoszeń prawnych i informacji publikowanych na trzech stronach internetowych https://www.infogreffe.fr/Link otworzy się w nowym oknie, https://actulegales.fr/Link otworzy się w nowym oknie,Link otworzy się w nowym oknie https://www.bodacc.fr/.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr działalności gospodarczej we Francji?

Strona „Infogreffe” umożliwia wyszukiwanie przedsiębiorstwa poprzez:

  • jego nazwę,
  • nazwiska dyrektorów i dyrektorów,
  • departamentu miasta lub administracji, w którym znajduje się jego siedziba główna lub siedziba główna, lub jednostki organizacyjnej,
  • jego numer SIREN (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises),
  • numer jej wpisu do rejestru działalności gospodarczej i spółek.

Strona internetowa BODACC pozwala na wyszukiwanie informacji dotyczących przedsiębiorstwa za pomocą numeru Siren lub jego nazwy.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw

Link otworzy się w nowym oknieInfogreffe

Link otworzy się w nowym oknieNIPI

Link otworzy się w nowym oknieBCNM

Link otworzy się w nowym oknieBODACC

Link otworzy się w nowym oknieHIPC


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 06/12/2019