Ondernemingsregisters in de lidstaten - Frankrijk

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsTsjechischDeensDuitsGrieksEngelsLetsHongaarsMalteesPortugeesRoemeensSlowaaksSloveensFins

Op deze pagina vindt u een overzicht van de mogelijkheden om de ondernemingsregisters in Frankrijk te raadplegen.


Welke gegevens bevatten de ondernemingsregisters in Frankrijk?

Lokale handels- en vennootschapsregisters (registres du commerce et des sociétés - RCS) worden bijgehouden door de griffies van de handelsrechtbanken en de civiele rechtbanken met bevoegdheid in handelszaken (districtsrechtbanken in de bestuurlijke départements Bas‑Rhin, Haut‑Rhin en Moselle en gemengde handelsrechtbanken in de overzeese gebieden en départements). De in deze registers vermelde informatie is nagetrokken. De griffiers moeten nagaan of de opgegeven gegevens in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving, dat zij stroken met de ingediende bewijsstukken en bijgevoegde documenten en dat zij actueel zijn – dat wil zeggen bijgewerkt zijn in het geval van een verzoek om wijziging of verwijdering. Zij gaan eveneens na of de statuten van handelsondernemingen of eventuele wijzigingen daarin, in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving die van toepassing is op de ondernemingen.

Het door de griffies afgegeven uittreksel uit het handelsregister (Kbis) is een echte 'identiteitskaart' waaruit de civielrechtelijke status van een in het handels- en vennootschapsregister opgenomen onderneming kan worden opgemaakt. In dit document is alle informatie verzameld die door de onderneming moet worden verstrekt. Indien nodig bevat het uittreksel ook opmerkingen over aantekeningen die door de bevoegde griffie zijn gemaakt. Het uittreksel uit het handelsregister is een bewijs van het juridische bestaan van de onderneming en bevat geverifieerde informatie. Het is het enige officiële document dat geverifieerde informatie bevat over de identiteit en het adres van de geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon, de ondernemingsactiviteiten, directie, bestuurs- en/of toezichtsorganen en eventuele tegen de persoon ingestelde collectieve procedures. Alleen het officiële, door de griffie van de rechtbank afgegeven en ondertekende document geldt als bevestiging van de authentieke informatie over de onderneming in het handels- en vennootschapsregister.

Een nationaal handels- en vennootschapsregister (registre national du commerce et des sociétés - RNCS) wordt bijgehouden door het nationale instituut voor industriële eigendom (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI), dat de originele documenten vergaart van de handels- en vennootschapsregisters die door de griffies in beheer worden gehouden.

Deze registers bevatten alle informatie over handelsondernemingen en vennootschappen. Zij bieden toegang tot alle inschrijvingen en documenten die in de handels- en vennootschapsregisters zijn opgenomen.

De website Infogreffe biedt centrale toegang tot de informatie in de handels- en vennootschapsregisters. De diensten worden aangeboden in het Frans en het Engels.

Via de website van het nationale instituut voor industriële eigendom kan (aan de hand van de naam van de onderneming en een SIREN-nummer) een kopie worden verkregen van een document of van het volledige dossier in het nationale handels- en vennootschapsregister.

Is de toegang tot het ondernemingsregister kosteloos?

Gebruikers van de website van Infogreffe hebben kosteloos toegang tot bepaalde informatie over de ingeschreven bedrijven, maar de meeste gegevens in deze databank kunnen slechts tegen betaling worden verkregen.

Ook het nationale instituut voor industriële eigendom verstrekt tegen betaling documenten (of volledige dossiers), per post of via de online shop op zijn website.

Hoe opzoekingen verrichten in een ondernemingsregister in Frankrijk?

Op de website Infogreffe kan een onderneming worden opgezocht aan de hand van:

  • de naam van de onderneming,
  • de naam van de directeuren en bestuurders,
  • de plaats of het departement van zijn zetel, zijn domicilie of zijn vestigingen,
  • het SIREN-nummer (Système d’Identification du Répertoire des Entreprises – het identificatiesysteem van het ondernemingsregister),
  • het nummer van inschrijving in het handels- en vennootschapsregister.

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Registre de Commerce européen (Europees ondernemingsregister)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Infogreffe

De link wordt in een nieuw venster geopend.INPI

De link wordt in een nieuw venster geopend.CNGTC


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 13/09/2016