Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Maďarsko

V této části je uveden přehled informací o maďarském obchodním rejstříku.


Jaké informace nabízí maďarský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík obsahuje údaje o zapsaných společnostech a korporátní listiny, z nichž zápis vychází. Údaje v obchodním rejstříku (o zapsaných společnostech) spravují soudy jednající jako rejstříkové soudy. Informace o společnostech a korporátní listiny se ukládají v elektronické podobě. Údaje o společnostech zapsaných u jakéhokoliv maďarského rejstříkového soudu jsou přístupné zdarma na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.https://www.e-cegjegyzek.hu/ (Služba korporátních informací a elektronického zápisu ministerstva spravedlnosti).

Online lze konzultovat tyto informace (platné nebo již neplatné), jež se zapisují do obchodního rejstříku v okamžiku žádosti:

 • registrační číslo společnosti (cégjegyzékszám),
 • název/firma,
 • sídlo (székhely),
 • závod(y) (telephely),
 • pobočka(y) (fióktelep),
 • předmět podnikání,
 • základní kapitál,
 • daňové číslo,
 • zda bylo zahájeno insolvenční řízení, likvidace nebo konečné vypořádání,
 • zda (bývalý) člen statutárního orgánu nebo vedoucí obchodního sdružení, podle § 3:22 zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku (nový občanský zákoník), nesmí být členem statutárního orgánu nebo vedoucím jiného obchodního sdružení.

K prvnímu dni každého týdne jsou aktualizovány tyto informace:

 1. všechny údaje o společnostech, které jsou zapsány v obchodním rejstříku (tzv. výpis) (tárolt cégkivonat), plus údaje o žádostech o zápis nebo o provedení změny v zápisu, které ještě nebyly zpracovány;
 2. údaje o společnostech zahrnují informace o:
 • vlastnické struktuře (společníci nebo akcionáři) a členech statutárních orgánů právnických osob, obchodního sdružení bez právní subjektivity (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), nebo jiného sdružení,
 • způsobu jednání za společnost a členství fyzických osob v dozorčí radě.

Pomocí vyhledávače lze prvního dne každého týdne vyhledat aktualizované informace.

Obchodní rejstřík eviduje informace o společnostech rovněž na základě dalších kritérií (přístupné jsou i již neplatné údaje), přičemž kromě těchto údajů jsou přístupné i korporátní listiny. Údaje jsou přístupné u rejstříkových soudů a prostřednictvím Služby korporátních informací, přičemž úřední nebo neověřené opisy korporátních listin či výpisy informací o společnosti lze získat po zaplacení správního poplatku

Je přístup k maďarskému obchodnímu rejstříku zdarma?

Ve výše uvedeném rozsahu lze do maďarského obchodního rejstříku nahlížet na internetové stránce <Odkaz se otevře v novém okně.https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>zdarma. Přístup k dalšímu obsahu je zpoplatněn.

Jak v maďarském obchodním rejstříku vyhledávat?

Informace o společnostech zle vyhledávat za pomocí jednoho z následujících kritérií:

– název/firma,

– registrační číslo společnosti (cégjegyzékszám),

– daňové číslo.

Do jaké míry jsou údaje uvedené v rejstříku spolehlivé?

Údaje uvedené v článku 2 směrnice 2009/101/ES jsou v případě společností zapsaných v maďarském rejstříku bezplatně dostupné online.

Veřejné informace o společnostech v Maďarsku poskytují rejstříkové soudy, Služba korporátních informací (Céginformációs szolgálat) a obchodní věstník (Cégközlöny). Obchodní věstník je úředním věstníkem ministerstva spravedlnosti, který je zdarma dostupný na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Při každodenní aktualizaci zveřejňuje rejstříkový soud v obchodním věstníku kromě údajů z obchodního rejstříku týkajících se akciových společností a společností s ručením omezeným i stanovy společností, případně jejich změny.

Údaje v obchodním rejstříku spravují soudy jednající jako rejstříkové soudy. Informace o společnostech a korporátní listiny se ukládají v elektronické podobě. Údaje o společnostech zapsaných u jakéhokoliv rejstříkového soudu v Maďarsku jsou přístupné zdarma na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.https://www.e-cegjegyzek.hu/ (Služba korporátních informací a elektronického zápisu ministerstva spravedlnosti).

Historie maďarského obchodního rejstříku

Od července 1993, kdy se stal Národní systém pro korporátní informace a zápis společností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) plně funkčním, zadávají soudy údaje do obchodního rejstříku v elektronické podobě.

Časová odezva systému mezi dvěma soudy je otázkou pouze několika minut.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 19/09/2016