Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai valstybėse narėse - Airija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Airijos įmonių registras.


Kokios informacijos galima rasti Airijos įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registre registruojami tam tikri dokumentai, kuriuos Įmonių registro tarnyba (Companies Registration Office) kaupia ir tvarko pagal įmonių dokumentų kaupimo prievolę pagal Įmonių įstatymus (1963–2012 m.)  Įmonių registre pateikiama pagrindinė informacija apie įmones, kaip antai:

  • adresas,
  • įsteigimo data,
  • paskutinės metinės deklaracijos pateikimo data.

Visi dokumentai, įmonių pateikti pagal Įmonių įstatymus, yra viešai prieinami. Už mokestį galima įsigyti įmonės informacinį paketą. Tai registre esančios informacijos išrašas, įskaitant informaciją apie įmonės darbuotojus, skolinius įsipareigojimus ir registrui pateiktų dokumentų sąrašas.

Ar Airijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie pagrindinės informacijos apie įmones yra nemokama. Tačiau už kitos informacijos pateikimą imamas mokestis.

Kaip atlikti paiešką Airijos įmonių ir įmonių pavadinimų registre?

Paiešką galima atlikti pagal įmonės kodą arba pavadinimą. Pagal pavadinimą galima ieškoti keturiais būdais:

  • Contains all these words – paieška pagal visus pavadinime esančius žodžius (rekomenduojama);
  • Starts with this phrase – paieška pagal pavadinimo pradžios žodžius;
  • Contains this phrase – paieška pagal žodžius, esančius pavadinime;
  • rūšiavimo funkcija alphasort pašalinami dažnai pasitaikantys žodžiai, kaip antai „Ireland“, „Limited“, „The“, „And“ ir pan., iš įmonės pavadinimo pašalinami tarpai, kableliai, brūkšniai ir pan. Norėdami atlikti paiešką naudojantis funkcija alphasort, turėtumėte padaryti tą patį. Norėdami atlikti paiešką su funkcija alphasort, padarykite tą patį.

Pavadinimų paiešką galima susiaurinti nurodant adreso duomenis.

Ar registro dokumentai patikimi?

Įmonių registro tarnyba (Companies Registration Office) yra valstybinė centrinė Airijos informacijos apie įmones saugykla. 2014 m. Bendrovių įstatymas ir susiję teisės aktai yra teisinis pagrindas, pagal kurį įmonės privalo teikti informaciją Įmonių registro tarnybai, kad ši ją užregistruotų ir paskelbtų.

Įmonių registre saugoma informacija Įmonių registro tarnybai pateikiama trečiųjų šalių pagal teisės aktuose nustatytą prievolę, taip pat joms draudžiama sąmoningai ar dėl neatsargumo pateikti Įmonių registro tarnybai neteisingą informaciją. Įmonių registro tarnyba neatsako už trečiųjų šalių jai pateiktos informacijos teisingumą.

Pagal įstatymus, pateikiant tam tikrus dokumentus ir duomenis juos teikiantis asmuo turi pasirašyti pareiškimą, kuriame patvirtina, kad reikiamus duomenis ir dokumentus pateikė tinkamai. Vadovaujantis 1938 m. Privalomojo deklaravimo įstatymu (Statutory Declarations Act) (su pakeitimais), bet kuris asmuo, sąmoningai pateikiantis neteisingą ar klaidinančią privalomąją deklaraciją, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, o priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, jam gali būti skirta bauda ar laisvės atėmimo bausmė arba abi šios sankcijos.

Be to, 2014 m. Įmonių įstatymo 876 straipsnyje nustatyta, kad sąmoningai ar dėl neatsargumo pateikti Įmonių registro tarnybai neteisingą informaciją pildant privalomąsias formas yra nusikalstama veika.

Airijos įmonių registro istorija

Registro duomenų apie įprastą statusą turinčias įmones skaitmeninimas jau užbaigtas.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 10/09/2019