Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Latvia

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Latvian kaupparekisteriin.


Millaisia tietoja Latvian kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tasavallan kaupparekisteri (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) on julkinen laitos, joka ylläpitää rekisteriä yrityksistä, kauppiaista, niiden sivuliikkeistä ja edustustoista sekä niiden perustamisasiakirjoihin tehtävistä muutoksista. Lisäksi se suorittaa lainsäädännössä sille määrättyjä muita tehtäviä. Kaupparekisteriin kirjataan myös joukkoviestimet, järjestöt ja säätiöt, yrityskiinnitykset, määräysvallan tuottavat omistusosuudet, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, avioehtosopimukset, poliittiset puolueet, välityselimet, ammattiyhdistykset, uskonnolliset organisaatiot ja niiden laitokset sekä maksukyvyttömyysmenettelyt.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö maksullista?

Tietojen käyttö on maksullista. Latviassa ei ole verkossa ilmaiseksi saatavilla olevaa kaupparekisteriä.

Sen sijaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian kaupparekisterin verkkosivuilta voi hakea maksutta seuraavia perustietoja rekisteriin merkityistä oikeushenkilöistä:

 • oikeudellinen muoto
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • uusi tai nykyinen nimi tai toiminimi ja aiemmin rekisteröity tai historiallinen nimi tai toiminimi
 • rekisterinumero
 • yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) käytettävä maksunsaajan tunnistuskoodi (jos oikeushenkilöllä on tällainen)
 • rekisteröintipäivä
 • päivä, jona oikeushenkilö on poistettu rekisteristä (tai uudelleenjärjestelyn päivämäärä, jos rekisteristä poistamisen syy on uudelleenjärjestely)
 • rekisteröinnin määräaika sellaisten uskonnollisten organisaatioiden osalta, joiden on uusittava rekisteröitymisensä.
 • valtuutetut edustajat.

Latvian kaupparekisteristä voi saada maksutta seuraavia seikkoja koskevaa avointa dataa kaikista rekisteriin merkityistä oikeushenkilöistä:

 • rekisterinumero
 • nimi tai toiminimi
 • oikeudellinen muoto
 • rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty
 • rekisteröintipäivä
 • tieto siitä, onko oikeushenkilö poistettu rekisteristä, tai tieto uudelleenjärjestelystä
 • päivä, jona oikeushenkilö on poistettu rekisteristä (tai uudelleenjärjestelyn päivämäärä, jos rekisteristä poistamisen syy on uudelleenjärjestely)
 • sääntömääräinen kotipaikka
 • järjestöjen, säätiöiden ja ammattiyhdistysten toimiala.

Tiedot ovat saatavilla .csv-, .txt- tai .xlsx-muotoisina Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä. Käyttäjä voi valita haluamansa tiedostomuodon käyttötarkoituksen mukaan. Tietoja päivitetään päivittäin.

Kaikki kaupparekisteriin tehtävät merkinnät julkaistaan sähköisesti Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian tasavallan virallisen lehden (Latvijas Vēstnesis) verkkosivuilla. Sama koskee erikseen toimitettuja asiakirjoja.

Tietojen pyytäminen Latvian kaupparekisteristä

Latvian kaupparekisteri antaa tietoja kaikista rekisteröidyistä oikeushenkilöistä ja oikeudellisista tosiseikoista.

Kaupparekisteristä voi saada tietoja maksua vastaan toimittamalla Linkki avautuu uuteen ikkunaantietopyyntölomakkeen henkilökohtaisesti, postitse tai sähköpostitse kaupparekisterin viralliseen sähköpostiosoitteeseen Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@ur.gov.lv varmennetun sähköisen allekirjoituksen ja aikaleiman sisältävänä sähköisenä asiakirjana. Tietopyyntöön on liitettävä todisteet siitä, että kaupparekisterille maksettava maksu on suoritettu (maksun todistava asiakirja tai sen jäljennös tai tuloste verkkopankista). Liittäkää tietopyyntöön maininta siitä, missä muodossa haluaisitte saada tiedot (henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti).

Oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä koskevaa lausuntoa tai oikeudellista asiakirjaa (sopimusta) voi pyytää myös sähköisesti verkkosivulta Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvija.lv. Tiedot ovat valmiit 10–15 minuutin kuluessa. Kun tietopyyntö on käsitelty, asiakkaalle toimitetaan virallinen lausunto, joka sisältää sähköisen leiman, joko verkkosivuston kautta tai asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköinen leima todistaa tietojen luotettavuuden ja sen, että ne vastaavat kaupparekisterin ylläpitämiä tietoja.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanMaksuista löytyy tietoa verkkosivuilta.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Kaikki rekisteriin tehtävät merkinnät julkaistaan Latvian tasavallan virallisessa lehdessä (Latvijas Vēstnesis), myös sen verkkosivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.vestnesis.lv/english. Sama koskee erikseen toimitettuja asiakirjoja.

Kaupparekisterissä oleviin tietoihin voi vedota kolmansia osapuolia vastaan vasta sitten kun ne on julkaistu virallisessa lehdessä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseiset tiedot olivat kolmannen osapuolen tiedossa jo ennen julkaisemista. Jos kolmas osapuoli voi osoittaa, ettei hän ollut eikä voinut olla tietoinen julkaistuista tiedoista, tietoihin ei voida vedota sellaisten oikeudellisten toimenpiteiden osalta, jotka toteutetaan 15 päivän kuluessa tietojen julkaisemisesta.

Jos tiedot merkitään kaupparekisteriin tai julkaistaan virheellisessä muodossa, vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli voi vedota julkaistuihin tietoihin, vaikka ne eivät vastaisi kaupparekisteriin merkittyjä tietoja tai todellista asiantilaa. Sen sijaan kolmas osapuoli ei voi vedota tietoihin, jotka on julkaistu virheellisessä muodossa, jos hän oli tietoinen virheestä.

Lisätietoja on Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian kauppalain (Komerclikums) 12 §:ssä (englanninkielinen käännös on saatavilla sivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://likumi.lv/ta/en/en/id/5490).

Yhteydenotot Latvian kaupparekisteriin

Yhteystiedot:

Latvian kaupparekisteri
Pērses iela 2
Riga
Latvia
LV 1011
Puhelinnumero tiedusteluja varten: 67031703 (huomatkaa, että puhelimessa ei anneta oikeudellista neuvontaa)
Faksi: 67031793
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@ur.gov.lv

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAukioloajat löytyvät internetistä.

Kaupparekisterin historia

Latvian kaupparekisteri perustettiin 1. joulukuuta 1990.

Linkit

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian kaupparekisteri

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu (Lursoftin tarjoama palvelu)


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 10/12/2019