Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Łotwa

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: łotewski

W niniejszej części przedstawiono w zarysie łotewski rejestr działalności gospodarczej.


Jakie informacje można znaleźć w łotewskim rejestrze działalności gospodarczej?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr Przedsiębiorstw Republiki ‎Łotewskiej (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) to łotewski podmiot prawa publicznego, który odpowiada za rejestrację spółek i przedsiębiorców innego rodzaju oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, a także zmian dotyczących dokumentów założycielskich tych podmiotów. Podmiot ten podejmuje też inne czynności przewidziane w przepisach prawa. Do rejestru wpisuje się również podmioty prowadzące działalność w sektorze środków masowego przekazu, stowarzyszenia i fundacje, zastawy handlowe, pakiety kontrolne, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, małżeńskie umowy majątkowe, partie polityczne, organy arbitrażowe, związki zawodowe, organizacje i instytucje religijne, a także postępowania upadłościowe.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest płatny?

Tak, na Łotwie nie istnieje bezpłatny rejestr działalności gospodarczej dostępny online.

Jednak korzystając z wariantu wyszukiwania dostępnego na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Rejestru Przedsiębiorstw, można bezpłatnie uzyskać następujące podstawowe informacje dotyczące podmiotów prawnych wpisanych do tego rejestru:

 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • siedziba statutowa;
 • nowa lub obecna nazwa lub nazwa handlowa oraz poprzednio zarejestrowana lub historyczna nazwa lub nazwa handlowa;
 • numer w rejestrze;
 • kod identyfikacyjny beneficjenta jednolitego obszaru płatności w euro (o ile został przyznany);
 • data wpisu;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli reorganizacja jest przyczyną wykreślenia z rejestru);
 • termin na dokonanie wpisu organizacji religijnej, która podlega przerejestrowaniu.

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia nieodpłatne uzyskanie następujących informacji o wszystkich zarejestrowanych podmiotach prawnych w formie otwartych danych. Są to:

 • numer w rejestrze;
 • nazwa bądź nazwa handlowa podmiotu;
 • rodzaj podmiotu prawnego;
 • informacje, w jakim rejestrze podmiot jest zarejestrowany;
 • data wpisu;
 • informacje dotyczące wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru bądź jego reorganizacji;
 • data wykreślenia podmiotu prawnego z rejestru (lub data reorganizacji, jeżeli reorganizacja jest przyczyną wykreślenia z rejestru);
 • siedziba statutowa.

Informacje te są udostępniane w formatach .csv, .txt bądź .xlsx i Link otworzy się w nowym okniemożna je pobrać tutaj. Użytkownik może wybrać określony format na potrzeby zamierzonego wykorzystania.

Wszystkie wpisy do rejestru są publikowane elektronicznie na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej dziennika urzędowego Latvijas Vēstnesis. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie. Wpisy do rejestru wywołują skutki prawne wobec osób trzecich dopiero po ich opublikowaniu w dzienniku urzędowym, chyba że dane informacje były znane osobom trzecim przed ich publikacją. Jeżeli jednak osoba trzecia może wykazać, że opublikowana informacja nie była i nie mogła być jej znana, czynność prawna dokonana na podstawie tej informacji w terminie 15 dni od daty publikacji nie wywołuje skutków prawnych.

Jeżeli informacja, która ma zostać wpisana do rejestru działalności gospodarczej, zostanie nieprawidłowo zarejestrowana lub opublikowana, osoba trzecia działająca w dobrej wierze może się powołać na taką opublikowaną informację, nawet jeżeli nie odpowiada ona wpisowi w rejestrze lub aktualnemu stanowi faktycznemu. Osoba trzecia nie może się jednak powołać na informację, która została nieprawidłowo opublikowana, jeżeli wiedziała o tym, że opublikowana informacja jest nieprawidłowa.

W jaki sposób można uzyskać informacje z łotewskiego rejestru działalności gospodarczej?

Łotewski Rejestr Przedsiębiorstw umożliwia uzyskanie informacji na temat wszystkich zarejestrowanych podmiotów i faktów prawnych.

Informacje pochodzące z Rejestru Przedsiębiorstw można uzyskać za opłatą, składając Link otworzy się w nowym okniewniosek o udzielenie informacji osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną, za pomocą dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz cyfrowym znacznikiem czasu (w którym to przypadku żądane informacje są przesyłane w taki sam sposób). Wniosek musi zawierać informacje na temat płatności zrealizowanej na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw (należy do niego dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, jego kopię lub wydruk z systemu bankowości elektronicznej). Składając wniosek, należy określić wybrany sposób otrzymania informacji (osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie). Wnioski można też składać online za pośrednictwem portalu Link otworzy się w nowym okniehttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Link otworzy się w nowym oknieWykaz opłat można znaleźć w internecie.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Wszystkie wpisy do rejestru działalności gospodarczej podlegają publikacji w dzienniku urzędowym Latvijas Vēstnesis, a ich elektroniczne wersje są dostępne na stronie internetowej dziennika urzędowego: www.vestnesis.lv. Ta sama procedura ma zastosowanie do publikacji dokumentów złożonych oddzielnie.

Wpisy do rejestru wywołują skutki prawne wobec osób trzecich dopiero po opublikowaniu tych wpisów w dzienniku urzędowym, chyba że dane informacje były znane osobom trzecim przed ich publikacją. Jeżeli jednak osoba trzecia może wykazać, że opublikowana informacja nie była i nie mogła być jej znana, czynność prawna dokonana na podstawie tej informacji w terminie 15 dni od daty publikacji nie wywołuje skutków prawnych.

Jeżeli informacja, która ma zostać wpisana do rejestru, zostanie nieprawidłowo zarejestrowana lub opublikowana, osoba trzecia działająca w dobrej wierze może się powołać na taką opublikowaną informację, nawet jeżeli nie odpowiada ona wpisowi w rejestrze lub aktualnemu stanowi faktycznemu. Osoba trzecia nie może się jednak powołać na informację, która została nieprawidłowo opublikowana, jeżeli wiedziała o tym, że opublikowana informacja jest nieprawidłowa.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z Link otworzy się w nowym oknieart. 12 kodeksu handlowego (Komerclikums) (na Link otworzy się w nowym oknieportalu jest również dostępna wersja angielska).

W jaki sposób można skontaktować się z łotewskim rejestrem działalności gospodarczej?

Dane kontaktowe:

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej
Pērses iela 2, Ryga, Łotwa, LV 1011
Informacja telefoniczna: 67031703 (uwaga: pod tym numerem telefonu nie udziela się porad prawnych)
Faks: 67031793
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@ur.gov.lv

Link otworzy się w nowym oknieGodziny urzędowania można znaleźć w internecie.

Historia łotewskiego rejestru działalności gospodarczej

Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej został utworzony w dniu 1 grudnia 1990 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (dostęp za pośrednictwem Lurosoft)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/09/2016