Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Alankomaat

Tällä sivulla on tietoa Alankomaiden kaupparekisteristä.


Millaisia tietoja Alankomaiden kaupparekisteristä on saatavissa?

Alankomaiden kaupparekisterin (Nederlandse Handelsregister) omistaa ja sitä ylläpitää Alankomaiden kauppakamari (Kamer van Koophandel) hallituksen valtuuttamana kaupparekisterilain mukaisesti.

Rekisteri sisältää kaikki oleelliset (lakisääteiset) tiedot kaikista Alankomaissa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä. Kaikki yritykset ja yhteisöt rekisteröidään. Rekisteriin kuuluvat:

 • yritykset
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • yhdistykset
 • säätiöt
 • ammatinharjoittajat (esimerkiksi lakimiehet, lääkärit, taiteilijat)
 • asuntoyhdistykset
 • kirkot
 • valtion virastot.

Rekisteriin tallennettavien tietojen määrä vaihtelee yritys- ja yhteisömuodon mukaan. Tärkeimmät rekisteritiedot ovat seuraavat:

 • virallinen nimi
 • muut toiminimet
 • kotipaikka
 • osoitteet
 • pääoma (osakkeet)
 • johtajat
 • henkilöt, joilla on allekirjoitusoikeus
 • toimipaikat
 • yhteystiedot
 • toimialat (NACE-luokituksen mukaiset koodit).

Rekisteriin kuuluu noin 2,5 miljoonaa yritystä ja yhteisöä.

Alankomaiden lainsäädännön mukaan rekisterin tiedot ovat päteviä (ja kolmansia osapuolia sitovia) ellei toisin mainita. Rekisteröitymisvelvollisuus (ja velvollisuus ilmoittaa muutoksista) on organisaatiolla itsellään. Kaikista muutoksista on ilmoitettava viikon kuluessa.

Rekisteröinti ei ole edellytys yrityksen perustamiselle Alankomaissa. Oikeudelliselta kannalta katsottuna yritys voi siis olla olemassa Alankomaissa, vaikka sitä ei ole rekisteröity. Vaikka on lainvastaista olla rekisteröitymättä, rekisteröitymätönkin yritys on olemassa ja voi toimia yrityksenä (toisin kuin esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Alankomaissa henkilöyhtiöiden ja osakeyhtiöiden on toimitettava tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Tällaisia yhtiöitä on noin 900 000. Useimpien yritysten tarvitsee toimittaa vain tase, mutta suurten yritysten (joita on noin 20 000) on toimitettava myös tuloslaskelma.

Onko Alankomaiden kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Alankomaiden kaupparekisterin perustiedot ovat saatavissa maksutta internetin välityksellä, mutta joistakin palveluista (esimerkiksi virallisista otteista) peritään maksu.

Organisaatioilta peritään maksu vain rekisteröitymisen yhteydessä. Vuosimaksua ei ole, eikä maksua peritä myöskään muutosten tekemisestä.

Miten luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Neuvoston direktiivin 89/666/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta 13 päivänä kesäkuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/17/EU säädetään ns. eurooppalaisen keskusjärjestelmän käyttöönotosta. Rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä käsittää tämän keskusjärjestelmän, jäsenvaltioiden rekisterit ja portaalin, joka toimii eurooppalaisena sähköisenä yhteyspisteenä.

Direktiivissä säädetään kahdesta eri voimaantuloajankohdasta. Jäsenvaltioiden oli määrä täyttää direktiivissä säädetyt vaatimukset 7. heinäkuuta 2014 mennessä, muutamia artikloja lukuun ottamatta. Loputkin artiklat on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä kun Euroopan komissio on hyväksynyt täytäntöönpanosäädökset.

Alankomaiden lainsäädäntö on jo kyseisissä artikloissa säädettyjen vaatimusten mukainen. Kumpikaan direktiivissä säädetyistä täytäntöönpanomääräajoista ei edellytä uusien muutosten tekemistä vuoden 2007 kaupparekisterilakiin (Handelsregisterwet) tai sen perusteella annettuihin alemmanasteisiin säädöksiin. Asiaa koskeva ilmoitus on julkaistu Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden virallisessa lehdessä 4. heinäkuuta 2014.

Hakujen tekeminen Alankomaiden kaupparekisterissä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden kaupparekisterissä voi tehdä hakuja

 • yrityksen tai yhteisön nimen tai nimen osan perusteella
 • virallisella kaupparekisteritunnuksella
 • osoitteella
 • postinumerolla.

Alankomaiden kaupparekisterin historiaa

Rekisterissä on tietoja nykyisen rekisterin perustamisesta (1920) lähtien. Tietoja on saatavissa myös muutamista vanhemmista yhtiöistä.

Linkit

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEurooppalainen kaupparekisteripalvelu, Linkki avautuu uuteen ikkunaanAlankomaiden kauppakamari


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/10/2016