Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai valstybėse narėse - Nyderlandai

Šiame skyriuje apžvelgiamas Nyderlandų įmonių registras.


Kokia informacija pateikiama Nyderlandų įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų įmonių registrą (Nederlandse Handelsregister) valdo ir administruoja Prekybos rūmai (Kamer van Koophandel) įgalioti vyriausybės Verslo registro įstatymu.

Registre pateikiama visa (teisiniu požiūriu) svarbi informacija apie visas ekonominę veiklą vykdančias įmones ir juridinius subjektus Nyderlanduose. Į registrą įtraukiamos visos įmonės ir juridiniai subjektai. Tai yra:

 • bendrovės (uždarosios akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės, BV ir NV);
 • individualiosios įmonės;
 • asociacijos;
 • fondai;
 • laisvųjų profesijų atstovai (pvz., advokatai, gydytojai, menininkai);
 • savininkų asociacijos;
 • bažnyčios;
 • vyriausybinės įstaigos.

Registruotų duomenų apimtis priklauso nuo organizacijos teisinės formos. Svarbiausi įregistruoti duomenys yra šie:

 • (teisiškai užregistruotas) pavadinimas;
 • kiti prekiniai pavadinimai;
 • teisinis statusas ir registruota buveinė;
 • adresai;
 • direktoriai;
 • įgaliojimą turintys asmenys;
 • dirbantys asmenys;
 • filialų duomenys;
 • kontaktiniai duomenys;
 • veiklos rūšys (pagal NACE klasifikatorių).

Pagal Nyderlandų įstatymus registre esanti informacija yra galiojanti (ir privaloma trečiosioms šalims), jeigu nėra nurodyta kitaip. Pačios organizacijos yra atsakingos už užsiregistravimą (ir pakeitimų užregistravimą). Visi pakeitimai privalo būti užregistruoti per savaitę nuo jų atsiradimo.

Nyderlanduose registracija įmonių registre nėra įmonės steigimo procedūros dalis. Nyderlanduose įmonė gali teisiškai egzistuoti ir nebūdama registre. Taigi, nors registracija yra teisiškai privaloma, neregistruota įmonė gali egzistuoti ir vykdyti veiklą.

Nyderlandų (ne)ribotos atsakomybės bendrovės privalo įmonių registrui pateikti savo metinę finansinę atskaitomybę. Dauguma bendrovių turi pateikti tik balansą, o didelės įmonės privalo pateikti ir pelno bei nuostolio ataskaitas.

Ar Nyderlandų įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Nyderlandų įmonių registre pagrindinė informacija, pvz., kontaktiniai duomenys, Prekybos rūmų kodas ir įmonės kodas, yra nemokama ir ją galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos rūmų interneto svetainėje. Už kitą informaciją, pvz., oficialius išrašus, finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, imamas mokestis. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSu įkainiais susipažinti galima Prekybos rūmų interneto svetainėje.

Taip pat galite nemokamai atsisiųsti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos rūmų įmonių registro programėlę. Ji padės gauti paprastą informaciją iš įmonių registro.

Kiek galima pasitikėti registre pateiktais dokumentais?

Įmonių registre pateiktais duomenimis turėtų galėti pasitikėti kiekvienas. Įmonių registre pateikiami autentiški duomenys. Duomenų kokybė užtikrinama taip, kad naudotojas galėtų jais pasitikėti. Už įmonių registre esančius įmonės duomenis atsako įmonės savininkas. Registre esančios įmonės visada privalo pranešti apie visą pasikeitusią informaciją. Jei apie pasikeitusią informaciją nepranešta, galioja įmonių registre pateikti duomenys. Tai vadinama trečiųjų šalių apsauga. Sąžiningai veikiančios trečiosios šalys turėtų galėti pasitikėti registre pateiktais duomenimis.

Kaip atlikti paiešką Nyderlandų įmonių registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų įmonių registre paiešką galima atlikti pagal:

 • įmonės pavadinimą;
 • oficialų Prekybos rūmų suteiktą kodą;
 • adresą;
 • pašto indeksą.

Nyderlandų įmonių registro istorija

Registre kaupiama informacija nuo pat jo įsteigimo dienos (1920 m.). Galima rasti informacijos ir apie seniau įsteigtas įmones.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrekybos rūmai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registras


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/09/2020