Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Romania

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Tässä osiossa on yhteenveto Romanian kaupparekisteristä, jonka järjestää oikeusministeriö – kansallinen kaupparekisteritoimisto.


Mitä tietoja Romanian kaupparekisteri tarjoaa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kansallinen kaupparekisteri on julkisoikeudellinen laitos, joka on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva oikeushenkilö. Se pitää hallussaan, organisoi ja hallinnoi keskitettyä kauppatietorekisteriä.

Kaupparekisteritoimistot ovat kansallisen kaupparekisteritoimiston alaisuudessa, ja ne toimivat Bukarestissa ja kaikissa 41 Romanian läänissä. Ne pitävät yllä, järjestävät ja hallinnoivat paikallisia yritysrekistereitä.

Lain nro 26/1990 mukaan kaupparekisteriin on merkitty seuraavat tiedot:

 • yritykset;
 • kotimaiset yritykset;
 • kotimaiset yritykset
 • autonomiset kuninkaat;
 • osuuskunnat;
 • osuustoiminnallisia organisaatioita;
 • taloudelliset eturyhmät;
 • Eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät,
 • Eurooppalaiset yritykset
 • Eurooppaosuuskunnat;
 • ammatinharjoittajat;
 • yksittäiset yritykset;
 • perheyritykset ja
 • muut laissa säädetyt luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt.

Kaupparekisteriin kirjataan kaikki asiakirjat, tosiseikat, väitteet, asiakirjat ja asianomaisen henkilön henkilöllisyys, jonka rekisteröintiä edellytetään laissa, ja kaikki muut laissa nimenomaisesti säädetyt asiakirjat tai asiakirjat.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKaupparekisterisivusto (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1.Asiakirjat;
2) tiedot, jaksoihin ja palveluihin liittyvät palvelut;
3. kansalliseen kaupparekisteriin (National Trade Register Office) ja tuomioistuinten kaupparekisteriin (Trade Register Offices) liittyvät tiedot;
4. erilaiset mainostiedot – vapaa pääsy;
5. laitoksessa käytettävät lomakkeet;
6. muodollisuudet, jotka liittyvät kunkin ammattityöryhmän ja liiketoimiluokan rekisteröintiin kaupallisessa rekisterissä;
7. kirjattuja toimia koskevat tilastotiedot.

 • laitoksen historia
 • TPJ-verkosto
 • lomakkeet (ammattilaisille jne.) ja tarvittavat muodollisuudet
 • ONRC-laitoksen palveluista perittävät maksut
 • palvelut
 • lainsäädäntö
 • tilastot
 • keskiarvo.

Kansallisen kaupparekisteritoimiston verkkopalvelut ovat saatavilla verkkopalveluportaalissa alakohtaisen toimintaohjelman ”Economic Competitiveness of Linkki avautuu uuteen ikkunaanEconomic Competitiveness” (Economic Competitiveness), ”Investing for your future!”, kautta NTRO:n yritysyhteisölle oman erityisen portaalin kautta toimittaman hankkeen ”Online services (sähköinen hallinto)” kautta.

Kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalvelut palveluportaalin kautta ovat seuraavat:

 • Infocert
 • RECOM Online
 • Yrityksen nimen saatavuuden ja yrityksen verkkovarauksen todentamisen varmistaminen;
 • Alustavat tarkastukset (saatavuuden varmistaminen ja/tai oikeudellisen/luonnollisen henkilön, yksityishenkilön/perheyrityksen nimen/logon varaaminen)
 • Kaupparekisterin tiedot ja oikeushenkilöiden luvat;
 • Kaupparekisteriin merkittyjen yritysten yhteystietojen päivittäminen;
 • Tietojen toimittaminen tähän mennessä, yhteiskunnan historia, tilastot
 • Asiakirjojen antaminen (havaintoja koskevat todistukset);
 • Asian käsittelyn tilanne;
 • Ilmoitettava asiasta kaupparekisteriin;
 • Päätöslauselmat, joilla pyydetään kaupallista rekisteriä koskevia pyyntöjä;
 • Oikeushenkilöiden erilaisten tilanteiden julkistaminen;
 • Tilastot (tapahtumat keskuskaupparekisterissä, yritykset, joilla on pääomaosakkuus);
 • Offline Business Register -lomakkeet.

Domin verkkopalvelu tarjoaa seuraavat tiedot ammattihenkilöistä:

 • nimi ja organisaation muoto
 • tunnistetiedot (yritysrekisterin järjestysnumero, yksilöllinen eurooppalainen tason tunniste, yksilöllinen rekisteröintitunnus, rekisteröity toimipaikka, yhteystiedot (puhelin, faksi);
 • sääntömääräinen kotipaikka (PE, perustamisasiakirjan voimassaolon alkamispäivä, sijoittautumista koskevan todisteen voimassaolon päättymispäivä ja toimipaikan kesto);
 • merkitty ja merkitty osakepääoma;
 • elinkeinonharjoittajan ilmoittama/valtuuttama liiketoiminnan kohde;
 • myyjän tai tavarantoimittajan ilmoittamat/hyväksymät toissijaiset työt;
 • asiaan liittyviä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä koskevat tunnistetiedot;
 • hallinnoijien yksilöinti;
 • tiedot tunnuksista;
 • tytäryhtiöitä/sivuliikkeitä/alayksiköitä (sääntömääräinen kotipaikka, puhelinnumero) koskevat tiedot;
 • tiedot toissijaisista sivuista/työpisteistä (rekisteröity toimisto, puhelin)
 • tiedot laitoksista ja/tai toiminnoista, jotka on hyväksytty lain 359/2004 15 artiklan mukaisesti;
 • omistusoikeuksia koskevat tiedot;
 • koostumustiedot;
 • lain 26/1990 21 artiklan e alakohdan h alakohdassa tarkoitettuihin säädöksiin liittyvät tiedot;
 • muihin saataviin liittyvät tiedot;
 • tasetiedot (liikevaihto, työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä ja bruttovoitto), jos valtiovarainministeriö on ne toimittanut.

Onko Romanian kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisterin tiedot ovat Linkki avautuu uuteen ikkunaansaatavilla kansallisen kaupparekisteritoimiston palveluportaalissa. Pääsy tietoihin sallitaan sen jälkeen, kun ne on rekisteröity käyttäjänä (käyttäjätunnuksen ja salasanan luominen), käyttö on vapaata.

Kansallisessa kaupparekisterissä olevat tiedot on jäsennelty tarjottujen palvelujen mukaan. Osa tiedoista on saatavilla maksutta, osa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Käytettävissä olevista tiedoista muistuttaisin seuraavaa:

 • Yleistä tietoa tiettyjen säänneltyjen toimintojen suorittamiseksi tapauksen mukaan (ammattilaiset, luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, laitokset ja viranomaiset jne., tiedot saatavilla verkkosivustolla https://www.onrc.ro/index.php/ro/Linkki avautuu uuteen ikkunaan).
 • Recon verkkotilauspalvelun tilauskomponentti on saatavilla sen jälkeen, kun sopimus rahoituksen saajan kanssa on tehty. Pääsy on 24 tuntia vuodesta 24 alkaen.
 • E-lomakkeet.
 • Rekisteröintihakemusten asema kaupparekisterissä maksutta.
 • Kaupparekisterissä oleviin rekisteröintihakemuksiin tehtäviä päätöksiä lykkääviin päätöksiin voi tutustua maksutta.
 • Tietyt julkiset tiedot (tilinpäätökset, vapaaehtoiset ratkaisut, lakisääteiset ratkaisut jne.) ovat maksuttomia.

Verkkosivuston kaikki sivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.onrc.ro/index.php/ro/ on maksutta 24 tuntia vuonna 24.

Hakujen tekeminen Romanian kaupparekisterissä

Maksuttomia tietoja, jotka Linkki avautuu uuteen ikkunaanovat saatavilla palautettaessa verkkopalveluja, voi hakea ottamalla käyttöön seuraavat kriteerit:

 • ammattihenkilön nimi;
 • yritys- ja yhteisötunnus;
 • yksilöllinen rekisteröintitunnus;
 • sen maan nimi, jossa rekisteröity toimipaikka sijaitsee.

Yleisen tiedon kiinnostuneille henkilöille, joita palvelu tarjoaa maksutta verkossa, on

 • kaupparekisteriin merkityn ammattihenkilön nimi;
 • yritys- ja yhteisötunnus;
 • eurooppalainen yksilöivä tunniste (European Unique Identifier, EUID);
 • yksilöllinen rekisteröintitunnus;
 • rekisteröidyn toimipaikan tai liikepaikan osoite;
 • yrityksen tila (esimerkiksi: toiminta, toiminnan lopettaminen, toiminnan lopettaminen, konkurssi, rekisteröinti jne.);

Romanian kaupparekisterin historiaa

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1990 kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990 mukaisesti.

Luotiin erityinen portaali, joka tarjoaa uusia verkkopalveluja liiketoimintaympäristölle ja kaikille kiinnostuneille, portaali käynnistettiin vuoden 2011 jälkipuoliskolla.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKansallisen kaupparekisteritoimiston tavoitteena on

 • liiketoimintarekisterissä toteutetuista toimista tiedottaminen liiketoimintaympäristölle, julkisille laitoksille, tiedotusvälineille ja kiinnostuneille tahoille;
 • lyhennetään tietojen saantiin tarvittavaa aikaa;
 • vähennetään kaupparekisterin ylikuormitusta;
 • lyhennetään rekisteröintiasiakirjojen toimittamiseen yritysrekisteriin tarvittavaa aikaa;
 • yksinkertaistetaan ammatinharjoittajien rekisteröintimenettelyjä, tarjotaan taloudellista tietoa ja pyydetään tietoja ja asiakirjoja;
 • tiedot hakijoille verkossa ja reaaliaikaisesti kaupparekisterin tiedoissa.

Missä määrin voin luottaa rekisterissä oleviin asiakirjoihin?

Romanian kaupparekisteri toimii kaupparekisteristä annetun lain nro nr.26/1990, sellaisena kuin se on muutettuna ja sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, mukaisesti. Luvan saaneiden henkilöiden, joihin sovelletaan rekisteröintivelvollisuutta, perustaminen kaupparekisteriin, niiden toiminta ja rekisteröinti kaupparekisteriin sekä perustamisasiakirjoihin tai muihin nimenomaisesti säädettyihin osiin tehtyjen muutosten kirjaaminen on suoritettava lain 26/1990, hallituksen erityismääräyksellä nro nr.116/2009, lailla nro nr.359/2004 sekä menettelysäännöillä, jotka koskevat kaupparekistereiden pitämistä, rekisteröintiä ja vapauttamista, jotka on hyväksytty oikeusministerin määräyksellä nro 2594/C/2008. Kutakin sellaista toimintaa, jonka rekisteröinnistä on säädetty kaupallisessa rekisterissä, koskevia erityisiä seikkoja säännellään erityissäädöksillä, joista tärkeimmät ovat seuraavat: Laki nro 31/1990, laki N:o nr.1/2005 yhteistyön järjestämisestä ja toiminnasta, laki 566/2004 maatalousyhteistyöstä, hallituksen erityismääräys nro 44/2008 luonnollisten henkilöiden, yksittäisten yritysten ja perheyritysten harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta, laki 161/2003 toimenpiteistä julkisten tehtävien, julkisten tehtävien ja liiketoimintaympäristön avoimuuden varmistamiseksi sekä korruption ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi.

Kansalliset säännökset, joiden mukaan kolmannet osapuolet voivat vedota kaupparekisteriin kirjattuihin tietoihin ja asiakirjoihin, sellaisina kuin niistä säädetään tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 14. kesäkuuta 2017 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2017/1132, ovat seuraavat:

 1. Uudelleen julkaistuaan kaupparekisteriä koskevan lain N:o nr.26/1990, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti ” ennen taloudellisen toiminnan aloittamista seuraavia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä edellytetään rekisteröitymistä tai tarvittaessa rekisteröintiä kaupparekisteriin: Edellä mainitun säädöksen 1

  artiklan 2 kohdan mukaan (1) kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on haettava rekisteröintiä samaan rekisteriin niiden tietojen osalta, jotka koskevat sellaisia säädöksiä ja asiakirjoja, joiden rekisteröinnistä säädetään laissa.
 1. Kaupparekisteriin merkityt tiedot ja asiakirjojen jäljennösten antaminensuoritetaan kaupparekisteristä annetun lain N:o nr.26/1990, sellaisena kuin se on muutettuna, 4 artiklan mukaisesti:

(1) Kaupparekisteri on julkinen.

(2) Kaupparekisteriviraston on luovutettava pyynnön esittävän henkilön kustannuksella kaupparekisterin tietoihin kirjatut tiedot, otteet ja oikeaksi todistetut todistukset sekä todistukset siitä, että tietty toimi tai tosiseikka ei ole rekisteröity, jäljennökset ja oikeaksi todistetut jäljennökset rekisterissä tehdyistä tallenteista ja toimitetuista asiakirjoista, joiden osalta maksuja peritään.

(3) Edellä (2) kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan vaatia ja antaa kirjeenvaihtona.

(4) Edellä (2) kohdassa tarkoitetut asiakirjat, jotka on liitetty, liitetty tai joita loogisesti seuraa laajennetun sähköisen allekirjoituksen sisältävä, voidaan pyytää ja laskea liikkeeseen sähköisesti kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalin kautta ja sähköisen keskitetyn asiointipisteen järjestelmän kautta sekä palveluntarjoajien sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta Romaniassa koskevan hallituksen erityisasetuksen nro 49/2009, joka on hyväksytty lailla nro 68/2010, mukaisesti.

(5) Toimitustavasta riippumatta kopioiden ja/tai tietojen luovuttamisesta perittävät maksut eivät saa olla suuremmat kuin niiden vapauttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

4 art. 1 kohta

Edellä 4 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen sähköisesti (1) on oltava yleisön saatavilla ja kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta hakijan kustannuksella.

(2) Asiakirjarekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä ei saa ylittää hallinnollisia kustannuksia, joita peritään liikerekisteristä kopioiduista ja/tai muista tiedoista.

Niiden henkilöiden, joihin sovelletaan velvollisuutta rekisteröityä kaupparekisteriin, tekojen ja tosiseikkojen täytäntöönpanokelpoisuus on suoritettava kaupparekisteriä koskevan lain N:o 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen, 5 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä:

(1) Rekisteröintiin ja merkintöihin voidaan vedota kolmansiin osapuoliin nähden siitä päivästä alkaen, jona ne merkitään kaupparekisteriin, tai sen jälkeen, kun ne on julkaistu Romanian virallisessa lehdessä, osa IV, tai muussa julkaisussa, jos laissa niin säädetään.
(2) Rekisteröintiä ei saa vaatia, paitsi jos on osoitettu, että kolmannet osapuolet ovat niitä tunteneet rekisteröimättä, estä kolmansia osapuolia toimimasta, paitsi jos ne ovat niiden tiedossa.
(3) Kansallisen kaupparekisterin on julkaistava verkkosivustollaan ja verkkopalveluportaalissa ja toimitettava Euroopan oikeusportaalissa ajantasaisia tietoja kansallisesta lainsäädännöstä siltä osin kuin on kyse niiden henkilöiden mainonnasta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta, jotka on velvoitettu rekisteröitymään kaupparekisteriin. ”

Lisäksi tätä asiaa koskevia erityissäännöksiä on annettu yhtiöoikeusasetuksen N:o 31/1990, sellaisena kuin se on muutettuna, 50–53 §: ssä seuraavasti:

Kolmansien osapuolten osalta ei voida vedota sellaisiin lakeihin
tai säädöksiin, joiden osalta ei ole julkaistu laissa säädettyä mainontaa, ellei yritys osoita, että ne olivat tietoisia niistä.

(2) Sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka yritys toteutti ennen 16:tta päivää sen jälkeen, kun Romanian virallisessa lehdessä oli julkaistu virallinen lehti (osa IV), ei voida vedota niitä kolmansia osapuolia kohtaan, jotka osoittavat, että ne eivät ole voineet tutustua niihin, ennen kuin tämä korvausvaatimus kuuluu kaupparekisteriviraston johtajalle/kansallisen kaupparekisterin pääjohtajan nimeämälle henkilölle hallituksen erityisasetuksen nro nr.116/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Asetuksen 51 artiklan mukaan
kolmannet osapuolet voivat kuitenkin vedota niihin toimiin tai tosiseikkoihin, joita koskevia ilmoituksia ei ole annettu, paitsi jos ilmoituksen tekemättä jättämisellä ei ole vaikutusta.

52
artiklan

1 kohta Jos kaupparekisteritoimistoon talletetun tekstin ja Romanian virallisessa lehdessä julkaistun tekstin, IV osan tai lehdistön, välillä on ristiriita, yhtiö ei voi vastustaa kolmansia osapuolia julkaisemasta tekstiä. Kolmannet osapuolet voivat panna julkaistun tekstin täytäntöön yhtiötä vastaan, ellei yhtiö voi todistaa, että ne olivat tietoisia kaupparekisterivirastolle toimitetusta tekstistä.

Julkisesti noteeratusta kaupparekisteristä annetun lain N:o 26/1990, sellaisena kuin se on muutettuna, 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

(1) Yritysrekisteri käsittää rekisteriin rekisteröityjen yhtiöiden, kansallisten yhtiöiden ja yhtiöiden, autonomisten alueiden, taloudellisten eturyhmien, osuustoimintajärjestöjen, eurooppalaisten yritysten, eurooppalaisten taloudellisten eturyhmien, muiden Romaniassa sijaitsevien oikeushenkilöiden, joiden kotipaikka tai toissijaiset toimipaikat ovat Romaniassa, rekisteröintiä koskevan rekisterin, rekisteriin rekisteröityjen oikeushenkilöiden rekisteröintiä varten rekisterin, jossa on kotipaikka Romaniassa, ja eurooppaosuuskuntiin, joiden pääkonttorit tai toissijaiset toimipaikat Romaniassa, sekä rekisteriin, joka koskee toimiluvan saaneiden luonnollisten henkilöiden, yksittäisten yritysten ja perheyritysten rekisteröintiä, joilla on kotipaikka tai toissijainen toimipaikka Romaniassa. Nämä tiedot on säilytettävä tietokonejärjestelmässä.

 1. Kaupparekisteriviranomaisista annetun lain N:o nr.26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nr.116/2009, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro nr.84/2010, 1 artiklalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sellaisena kuin se on muutettuna, säädetään kaupparekisterilain nro, sellaisena kuin se on muutettuna, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti kaupparekisteriviraston johtajan/kansallisen kaupparekisteritoimiston johtajan tai, tapauksen mukaan, lopullisen tuomioistuimen päätöksen perusteella, jollei laissa toisin säädetä.
  Kaupparekisteristä annetun lain N:o nr.26/1990, sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna, sellaisena kuin se on muutettuna, 26
  artiklan 1 kohdan mukaan ”kaupparekisteriin merkitsemisen päivämäärä on päivä, jona rekisteröinti on tehty kyseisessä rekisterissä.” >

  Myös edellä mainitun säädöksen 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti, luettuna yhdessä hallituksen erityisasetuksen nro nr.116/2009 kanssa, kaupparekisteriin on rekisteröidyttävä 24 tunnin kuluessa siitä päivästä, jona kaupparekisteritoimiston/kansallisen kaupparekisteriviraston pääjohtajan nimeämä henkilö on tehnyt päätöksen, ja ammattihenkilön rekisteröinnin osalta 24 tunnin kuluessa siitä, kun päätös rekisteröinnin hyväksymisestä on annettu
  .

Kaupparekisteristä annetun lain N:o nr.26/1990, sellaisena kuin se on muutettuna, 51 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaupparekisteriin merkityt rekisteröinnit tehdään sähköisesti sekä tuomioistuimiin kiinnitetyn kaupparekisterin tasolla että sähköisen keskusrekisterin tasolla.

Lisätietoa löytyyLinkki avautuu uuteen ikkunaantäältä.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kaupparekisterin virallinen verkkosivusto

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kansallisen kaupparekisterin verkkopalveluportaali

Asiaankuuluvat asiakirjat

Laki 26/1990 (PDF 669 Kb)EN, EN

Määräys nro 116/2009PDF (255 Kb)EN, EN

Kaupparekistereiden ylläpitoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, annettu 10. lokakuuta 2008PDF (1034 Kb)EN, EN

Laki 359/2004PDF (527 Kb)EN, EN


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 13/08/2019