Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tagállami szintű cégnyilvántartások - Románia

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Ez a szakasz áttekintést nyújt az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatala által szervezett Romániai Kereskedelmi Nyilvántartásról.


Milyen információkat kínál a román kereskedelmi nyilvántartás?

A link új ablakot nyit megA Román Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, amelyet az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alatt szervezett. A központi számítógépes kereskedési adattárat tárolja, szervezi és irányítja.

A Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal felügyelete alatt működik, és a 41 romániai megyében, Bukarestben működik. Meg kell őrizniük, meg kell szervezniük és kezelniük kell a helyi vállalkozás-nyilvántartásokat.

A cégnyilvántartás a 26/1990 sz. törvénnyel összhangban a regisztrált szakemberekre vonatkozó információkat tartalmaz, nevezetesen:

 • vállalati;
 • belföldi vállalatok;
 • belföldi vállalatok
 • autonóm királyok;
 • a szövetkezet,
 • szövetkezeti szervezetek;
 • gazdasági érdekcsoportok;
 • Európai gazdasági egyesülések;
 • Európai részvénytársaságok;
 • Európai szövetkezetek;
 • szakemberek; szakmai;
 • egyedi vállalkozások;
 • családi vállalkozások, valamint
 • a törvény által előírt egyéb természetes és jogi személyek.

A cégnyilvántartás az összes olyan iratot, tényt, követelést, dokumentumot és az érintett szakember személyazonosságát rögzíti, amelynek bejegyzését törvény írja elő, valamint a törvény által kifejezetten előírt egyéb iratokat vagy dokumentumokat.

A Kereskedelmi NyilvántartásA link új ablakot nyit meg honlapja (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokumentumok;
2. információk, részlegek és szolgáltatások, strukturált szolgáltatások;
3. tájékoztatás az Országos Cégnyilvántartási Hivatalról és a törvényszékekhez csatolt Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalról;
4. különféle reklámadatok – szabad hozzáférés;
5. az intézmény által használt nyomtatványok;
6. a szakmai nyilvántartásban szereplő minden egyes szakma- és ügyletkategória bejegyzésével kapcsolatos alaki követelmények;
7. a rögzített műveletekre vonatkozó statisztikai adatok.

 • az intézmény története
 • a CRS-hálózat
 • formanyomtatványok (szakemberek számára stb.) és a szükséges formalitások
 • az ONRC által nyújtott szolgáltatásokért fizetni kell.
 • szolgáltatások
 • jogszabályok
 • statisztikák
 • közép.

A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal online szolgáltatásai elérhetők az A link új ablakot nyit megonline szolgáltatások portálján, a „Gazdasági versenyképesség növelése”, „Befektetés az Ön jövőjébe” elnevezésű ágazati operatív program keretében, az „Online szolgáltatások (e-kormányzat) a NTRO által az üzleti közösség számára külön portálon keresztül” projekt keretében.

Az Országos Cégnyilvántartási Hivatalnak a szolgáltatások portálján keresztül nyújtott online szolgáltatásai a következők:

 • Infocert
 • RECOM Online;
 • A cégnév és a cégnév online foglalása meglétének ellenőrzése;
 • Előzetes ellenőrzések (a jogi/természetes személy, magánszemély/családi vállalkozás elérhetőségének és/vagy logójának lefoglalása és/vagy lefoglalása);
 • A cégnyilvántartás és a jogi személyek engedélyezése;
 • A cégnyilvántartásban szereplő vállalatok kapcsolattartási adatainak aktualizálása;
 • Az információk átadása a mai napig, a társadalom története, statisztikák;
 • Dokumentumok kiadása (megállapításigazolások);
 • Az ügy státusza;
 • Értesítést küld a benyújtott kereskedelmi nyilvántartásról;
 • A kereskedelmi nyilvántartásba benyújtott kérelmeket elhalasztó állásfoglalások;
 • A jogi személyek különböző helyzetének nyilvánosságra hozatala;
 • Statisztika (tranzakciók a központi cégnyilvántartásban, a külföldi tőkerészesedéssel rendelkező vállalatok);
 • Off-line Business Register formanyomtatványok.

A Recom online szolgáltatás a következő információkkal szolgál a szakemberekről:

 • név és szervezeti forma;
 • azonosító adatok (cégnyilvántartási szám, egyedi európai szintű azonosító, egyedi regisztrációs kód, irodai cím, üzleti kapcsolat (telefon, fax);
 • bejegyzett székhely (PE, a letelepedési igazolás érvényességének kezdete, a letelepedés igazolásának lejárata, az ülés időtartama);
 • jegyzett és jegyzett jegyzett tőke;
 • az eladó vagy a szolgáltató által bejelentett/engedélyezett üzleti tevékenység fő tárgya;
 • az eladó vagy a szolgáltató által bejelentett/engedélyezett másodlagos művek;
 • a kapcsolódó természetes és jogi személyekkel kapcsolatos azonosító adatok;
 • a referenciamutató-kezelők azonosítása;
 • emblémákra vonatkozó adatok;
 • leányvállalatokra/fióktelepekre/alegységekre (bejegyzett székhely, telefonszám) vonatkozó adatok;
 • a másodlagos helyekre/munkapontokra vonatkozó adatok (székhely, telefon);
 • a létesítményekre és/vagy tevékenységekre vonatkozóan a 359/2004 sz. törvény 15. cikk összhangban engedélyezett adatok;
 • a tulajdonjogra vonatkozó adatok;
 • összetétel;
 • a 26/1990 sz. törvény 21. cikk e) pont hatálya alá tartozó jogi aktusokra vonatkozó adatok;
 • az egyéb követelésekre vonatkozó adatok;
 • mérlegadatok (árbevétel, alkalmazottak átlagos száma, bruttó nyereség), ha a Pénzügyminisztérium ad rendelkezésre.

Ingyenes-e a román kereskedelmi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A Kereskedelmi Nyilvántartásból származó információk A link új ablakot nyit megelérhetők az interneten a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal szolgáltatási portálján. Az információkhoz való hozzáférés a regisztrációt követően engedélyezett (felhasználói azonosító és jelszó létrehozása), szabad működés.

A nemzeti cégnyilvántartás nyilvántartásában szereplő információk a kínált szolgáltatások szerint strukturáltak. Egyes információk díjmentesen hozzáférhetők, mások a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A rendelkezésre álló információk közül emlékeztetjük Önt a következőkre:

 • Az érintett személyek általános tájékoztatása egyes szabályozott tevékenységek elvégzésében, adott esetben (szakemberek, természetes személyek, jogi személyek, intézmények és hatóságok stb., a részleteket lásd a https://www.onrc.ro/index.php/ro/ A link új ablakot nyit megweboldalon).
 • A Recom online feliratkozási szolgáltatás a kedvezményezettel kötött szerződés után hozzáférhető. A hozzáférés 24-től 24 óra.
 • Elektronikus formanyomtatványok.
 • A nyilvántartásba vétel iránti kérelem státusza a cégjegyzékben – ingyenes.
 • A cégnyilvántartáshoz benyújtott bejegyzési kérelmek elbírálásának elhalasztására vonatkozó határozatokkal kapcsolatos szakasz díjmentesen hozzáférhető;
 • Egyes nyilvános információkhoz (pénzügyi kimutatások, végelszámolás, felszámolás etc.) a hozzáférés ingyenes;

A https://www.onrc.ro/index.php/ro/ honlap valamennyi szekciójához A link új ablakot nyit megvaló hozzáférés ingyenes, 24 óra 24 órában.

Hogyan végezzünk keresést a román cégnyilvántartásban?

A A link új ablakot nyit megRecom online szolgáltatásban elérhető ingyenes információk a következő kritériumok bevezetésével kereshetők:

 • a szakember neve;
 • cégjegyzékszám;
 • az egyedi regisztrációs kód;
 • az a megye, ahol a létesítő okirat szerinti székhely található.

A Recom szolgáltatáson keresztül az interneten díjmentesen kínált érdekelt személyek általános tájékoztatása a következőket foglalja magában:

 • a cégnyilvántartásban szereplő szakember neve;
 • cégjegyzékszám;
 • az európai egyedi azonosító (EUID);
 • az egyedi regisztrációs kód;
 • a bejegyzett székhely vagy üzletviteli hely címe;
 • a vállalkozás helyzete (például: működés, felszámolás, felszámolás, csőd, nyilvántartásba vétel stb.);

A román cégnyilvántartás története

A cégnyilvántartást a Kereskedelmi Nyilvántartásról szóló 26/1990 sz. törvénynek megfelelően 1990-ben alapították.

Létrehoztak egy erre a célra szolgáló portált, amely új online szolgáltatásokat nyújt az üzleti környezetnek és mindenkinek, aki 2011 második felében útjára indult.

A link új ablakot nyit megA Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal célkitűzései a következők:

 • az üzleti környezet, a közintézmények, a média és az érdekelt személyek tájékoztatása a cégnyilvántartásban végzett műveletekről;
 • az információkhoz való hozzáféréshez szükséges idő csökkentése;
 • a forgalmi torlódások csökkentése a cégnyilvántartásban;
 • a nyilvántartásba vételi dokumentumok cégnyilvántartásba történő benyújtásához szükséges idő csökkentése;
 • a szakemberek nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárások egyszerűsítése, pénzügyi információk biztosítása, valamint információk és dokumentumok bekérése;
 • a pályázók online és valós idejű tájékoztatása a cégnyilvántartás adatairól.

Milyen mértékben hagyatkozhatok a nyilvántartásban szereplő dokumentumokra?

A román kereskedelmi nyilvántartás a kereskedelmi nyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított és kiegészített nr.26/1990 sz. törvény rendelkezései szerint szerveződik és működik. A nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartozó személyek cégjegyzékbe való felvételének, működésének és cégnyilvántartásba való bejegyzésének engedélyezését, a létesítő okirat módosításainak vagy egyéb, kifejezetten előírt elemeknek a nyilvántartásba vételét a 26/1990 sz. törvény, a nr.116/2009 sz. sürgősségi kormányrendelet, a nr.359/2004 sz. törvény rendelkezéseivel, valamint a cégjegyzékek vezetésének módjára vonatkozó módszertani szabályokkal összhangban kell végezni, amelyeket a 2594/C/2008 sz. miniszteri rendelettel hagytak jóvá és hagytak jóvá. Az egyes tevékenységi formákra jellemző azon elemeket, amelyekre a cégjegyzékben szerepel a nyilvántartási kötelezettség, különleges jogalkotási aktusok szabályozzák, a legfontosabbak a következők: A 31/1990 sz. társasági törvény, az együttműködés megszervezéséről és működéséről szóló nr.1/2005 sz. törvény, a mezőgazdasági együttműködésről szóló 566/2004 sz. törvény, az engedéllyel rendelkező természetes személyek, egyedi vállalkozások és családi vállalkozások gazdasági tevékenységeinek végrehajtásáról szóló 44/2008 sz. kormányhatározat, a közhivatalok, a közfeladatok és az üzleti környezet átláthatóságának biztosítására irányuló intézkedésekről, valamint a korrupció megelőzéséről és büntetéséről szóló 161/2003 sz. törvény.

A nemzeti jog azon rendelkezései, amelyek alapján a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a harmadik felek a cégnyilvántartásban rögzített információkra és dokumentumokra támaszkodhatnak, a következők:

 1. A cégnyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított nr.26/1990 sz. törvény 1. cikk (1) bekezdés összhangban „ A gazdasági tevékenység megkezdése előtt az alábbi természetes vagy jogi személyek kötelesek nyilvántartásba vételét vagy adott esetben nyilvántartásba vételét előírni: Engedéllyel rendelkező természetes személyek, egyedi vállalkozások és családi vállalkozások, vállalatok, nemzeti társaságok és belföldi vállalatok, vállalatok, nemzeti vállalatok és belföldi vállalatok, autonóm vállalkozások, gazdasági érdekcsoportok, szövetkezeti társaságok, szövetkezeti szervezetek, európai társaságok, európai szövetkezetek és európai gazdasági érdekcsoportok, amelyek székhelye Romániában van, valamint a törvény által előírt egyéb természetes és jogi személyek.

  Az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek az bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek a törvény által előírt nyilvántartásba vételt tartalmazó jogi aktusokra és jogi aktusokra vonatkozó adatok ugyanazon nyilvántartásba való bejegyzését is kötelesek kérni.
 1. A cégnyilvántartásban rögzített információk rendelkezésre bocsátása és a vonatkozó dokumentumok másolatainak kiadása a kereskedelmi nyilvántartásrólszóló, újra közzétett, módosított nr.26/1990 sz. törvény 4. cikk megfelelően történik:

(1) A kereskedelmi nyilvántartás nyilvános.

(2) A Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal köteles a cégnyilvántartásban rögzített adatokat, adatokat, nyilvántartási kivonatokat és hitelesített adatbizonyítványokat a kérelmet benyújtó személy költségére átadni, továbbá igazolást arról, hogy egy adott cselekmény vagy tény nyilvántartásba vétele, a nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásba vett iratok hiteles másolata, valamint a felszámított díjak tekintetében a nyilvántartásba vétel igazolása.

(3) Az (2) bekezdésben említett okiratokat levelezés útján lehet előírni és kibocsátani.

(4) A (2) bekezdésben említett, a kiterjesztett elektronikus aláíráshoz kapcsolódó, azokhoz csatolt vagy logikailag kapcsolódó dokumentumokat az Országos Cégnyilvántartási Hivatal online szolgáltatási portálján, valamint az elektronikus egyablakos ügyintézési pontok rendszerén keresztül elektronikus úton, a 49/2009 sz. törvénnyel jóváhagyott, a szolgáltatók letelepedésének szabadságáról és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló 68/2010 számú sürgősségi kormányrendelettel összhangban lehet kérni és kibocsátani.

(5) A másolatok és/vagy információk kiadásáért felszámított díjak, függetlenül a szállítás módjától függetlenül, nem haladhatják meg a kiadásuk adminisztratív költségeit.

4 1. cikk

(1) A 4. cikk említett dokumentumok és információk elektronikus másolatát a kérelmező költségére a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, valamint a cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül.

(2) A cégnyilvántartásoknak a cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer általi, a másolatokért és/vagy az információszolgáltatásért felszámított díjak szintje nem haladhatja meg a kapcsolódó adminisztratív költségeket.

A cégnyilvántartásban való nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartozó személyek cselekményeinek és tényeinek végrehajthatóságát a kereskedelmi nyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított és kiegészített 26/1990 sz. törvény 5. cikk összhangban kell elvégezni:

(1) A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásba vétel harmadik személyekkel szemben a cégnyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától, illetve a Románia hivatalos lapjában való közzétételük, a IV. rész, vagy – amennyiben a törvény így rendelkezik – egy másik kiadványban való megjelenésük időpontjától lehet hivatkozni.
(2) A nyilvántartásba vételt kérő személynek – hacsak nem bizonyítható, hogy a nyilvántartásban nem szereplő jogi aktusok ismerik – nem zárja ki a harmadik személyeket a cselekményektől, kivéve, ha azok ismertek.
(3) A nemzeti védjegyhivatal a honlapján és az online szolgáltatási portálon közzéteszi a nemzeti jogra vonatkozó naprakész információkat a cégjegyzékben történő nyilvántartásba vétel kötelezettsége alá tartozó személyek iratainak, tényeinek és adatainak a harmadik felekkel szembeni hirdetése és végrehajthatósága tekintetében.”

Ezen túlmenően az újra közzétett, módosított társasági jogról szóló, módosított 31/1990 sz. törvény 50–53. cikke külön rendelkezéseket tartalmaz erre vonatkozóan:

A
50. cikk (1) bekezdés olyan jogi aktus vagy jogi aktus, amely esetében a törvény által előírt hirdetést nem tették közzé, harmadik személlyel szemben nem használható fel, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítja, hogy azok tudatában voltak.

(2) A társaság által a felhatalmazáson alapuló bíró következtetésének a Románia Hivatalos Közlönyében történő közzétételét követő 16. nap előtt végzett műveletek (e követelések rendezésének időpontjában a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal igazgatójához/a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal főigazgatója által kinevezett személyhez tartoznak, a módosított nr.116/2009 számú kormányrendelet értelmében) nem használhatók fel harmadik személyekkel szemben, akik bizonyítják, hogy nem ismerkedhettek meg velük.

A 51. cikk
harmadik felek azonban hivatkozhatnak azokra a jogi aktusokra vagy tényekre, amelyek tekintetében a reklámot nem végezték el, kivéve, ha a közlés kihagyása nincs hatással.

A 52.
cikk

(1) bekezdés, amennyiben a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalnál letétbe helyezett szöveg és a Hivatalos Közlöny IV. részének IV. részében, illetve a sajtóban megjelent szöveg között ellentmondás van, a vállalat nem léphet fel harmadik felekkel szemben a közzétett szöveggel. Harmadik személyek a vállalattal szemben érvényesíthetik a közzétett szöveget, kivéve, ha a vállalat bizonyítani tudja, hogy tudomása volt a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalhoz benyújtott szövegről.

A kereskedelmi nyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított 26/1990 sz. törvény 12. cikk (1) bekezdés,

(1) A cégjegyzék tartalmazza a bejegyzett jogi személyek, a nemzeti társaságok és vállalatok, az autonóm regulii, gazdasági érdekcsoportok, szövetkezeti szervezetek, európai vállalatok, európai gazdasági érdekcsoportok, a törvény által kifejezetten meghatározott egyéb jogalanyok nyilvántartásba vételének nyilvántartását, Romániában központi irodával vagy másodlagos telephellyel rendelkező jogi személyek nyilvántartását, a jogi személyek nyilvántartásba vételére vonatkozó nyilvántartást, valamint a Romániában székhellyel rendelkező központi irodával vagy másodlagos telephellyel rendelkező európai szövetkezeti társaságok nyilvántartását, valamint az engedélyezett természetes személyek, egyedi vállalkozások és családi vállalkozások nyilvántartásba vételét Romániában. Ezeket a nyilvántartásokat számítógépes rendszerben kell vezetni.

 1. A Kereskedelmi Nyilvántartásról szóló, módosított, módosított nr.26/1990 sz. törvény 6. cikk (1) bekezdés értelmében, a módosított nr.116/2009 sz. törvénnyel módosított, a Kereskedelmi Nyilvántartásban történő bejegyzésre vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló nr.84/2010 sz. sürgősségi rendelet módosításokkal együtt értelmezett szövege a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal igazgatójának/az Országos Cégnyilvántartási Hivatal főigazgatója által kijelölt személy határozatának, illetve adott esetben a jogerős bírósági határozatnak az alapján történik, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.
  A cégnyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított nr.26/1990 sz. törvény 26.
  cikk (1) bekezdés szerint „a cégjegyzékben való nyilvántartásba vétel időpontja az a nap, amikor a nyilvántartásba vétel történt.” >

  A fent említett jogalkotási aktus 26. cikk (2) bekezdés összhangban a nr.116/2009 sz. sürgősségi kormányrendelettel együtt értelmezve, a cégnyilvántartásba való bejegyzést a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal igazgatójának/a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal főigazgatója által kijelölt személy szanálásának időpontjától számított 24 órán belül, a szakembernek nyilvántartásba vétel esetén pedig a nyilvántartásba vételt engedélyező határozat keltétől számított 24 órán belül kell
  nyilvántartásba venni.

A Kereskedelmi Nyilvántartásról szóló, újra közzétett, módosított nr.26/1990 sz. törvény 51. cikk (2) bekezdés összhangban a „ Registrations in the Trade Register (a cégnyilvántartásba való bejegyzés elektronikus úton történik mind a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal szintjén, mind a bíróságokhoz), mind a számítógépes központi nyilvántartás szintjén.

További információk A link új ablakot nyit megitt találhatók.

Kapcsolódó oldalak

A link új ablakot nyit megA román cégnyilvántartás hivatalos honlapja

A link új ablakot nyit megA Román Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal internetes szolgáltatási portálja

Vonatkozó dokumentumok

26/1990 sz. törvényPDF (669 Kb)HU HU

116/2009 sz. közigazgatási rendeletPDF (255 Kb)HU HU

A 2008. október 10-i részletes szabályok a vállalkozás-nyilvántartás fenntartásának módjára vonatkozóanPDF (1034 Kb)HU HU

359/2004 sz. törvényPDF (527 Kb)HU HU


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 13/08/2019