Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri kummerċjali fl-Istati Membri - Rumanija

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Din it-taqsima tagħtik ħarsa ġenerali lejn ir-Reġistru tan-Negozju Rumen, organizzat mill-Ministeru tal-Ġustizzja — l-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju.


X’informazzjoni joffri r-reġistru tal-kummerċ Rumen?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Uffiċċju tar-Reġistru Kummerċjali Nazzjonali Rumen huwa istituzzjoni pubblika b’personalità ġuridika, organizzata taħt l-awtorità tal-Ministeru tal-Ġustizzja. Hija għandha żżomm, torganizza u timmaniġġja r-repożitorju tat-tranżazzjonijiet kompjuterizzat ċentrali.

L-uffiċċji tar-Reġistru tan-Negozju huma organizzati taħt l-awtorità tal-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju Nazzjonali u joperaw f’Bukarest u f’kull wieħed mis-41 kontea Rumena. Iżommu, jorganizzaw u jamministraw ir-reġistri kummerċjali lokali.

Skont il-Liġi Nru 26/1990, ir-reġistru kummerċjali jinkludi informazzjoni dwar il-professjonisti rreġistrati, jiġifieri:

 • korporattivi;
 • kumpaniji domestiċi;
 • kumpaniji domestiċi
 • rejiet awtonomi;
 • soċjetajiet kooperattivi;
 • organizzazzjonijiet kooperattivi;
 • gruppi ta’ interess ekonomiku;
 • Ir-raggruppamenti Ewropej b’Interess Ekonomiku;
 • Kumpaniji Ewropej;
 • Is-soċjetajiet kooperattivi Ewropej;
 • professjonisti;
 • impriżi individwali;
 • in-negozji tal-familja u
 • persuni fiżiċi u ġuridiċi oħra previsti mil-liġi.

Ir-reġistru kummerċjali jirreġistra d-dokumenti, il-fatti, il-pretensjonijiet, id-dokumenti u l-identità kollha tal-professjonisti kkonċernati, li r-reġistrazzjoni tagħhom hija meħtieġa bil-liġi u kwalunkwe dokument jew dokument ieħor espressament stipulat mil-liġi.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web tar-Reġistru tan-Negozju (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokumenti;
2. informazzjoni, servizzi strutturati f’sezzjonijiet u servizzi;
3. informazzjoni dwar l-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali u l-Uffiċċji tar-Reġistru tan-Negozju mehmuża mat-Tribunali;
4. diversi informazzjoni dwar ir-reklamar — aċċess liberu;
5. formoli użati fl-istituzzjoni;
6. il-formalitajiet li għandhom x’jaqsmu mar-reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali ta’ kull kategorija ta’ professjonisti u transazzjonijiet;
7. data statistika dwar operazzjonijiet irrekordjati.

 • l-istorja tal-istituzzjoni
 • in-netwerk tas-CRS
 • forom (għall-professjonisti, eċċ.) u formalitajiet meħtieġa
 • mitlub għas-servizzi tal-ONRC
 • servizzi
 • il-leġiżlazzjoni
 • statistika
 • medja.

Is-servizzi online tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju huma disponibbli fuq il-portal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatas-servizzi online, permezz tal-Programm Operattiv Settorjali “Iż-żieda tal-Kompetittività Ekonomika”, “Ninvestu għall-futur tiegħek!” taħt il-proġett “Servizzi online (e-government) ipprovdut mill-NTRO għall-komunità tan-negozju permezz ta’ portal speċifiku”.

Is-servizzi online tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju pprovduti permezz tal-Portal tas-Servizzi huma:

 • Infocert
 • RECOM Online;
 • Verifika tad-disponibbiltà tal-isem tal-kumpanija u tal-prenotazzjoni onlajn tal-isem tal-kumpanija;
 • Verifiki preliminari (verifika tad-disponibbiltà u/jew tal-prenotazzjoni tal-isem/tal-logo tal-persuna ġuridika/fiżika, tal-intrapriża individwali/tal-familja);
 • Reġistri fir-reġistru tan-negozju u l-awtorizzazzjoni ta’ persuni ġuridiċi;
 • Aġġornament tad-dettalji ta’ kuntatt tal-kumpaniji rreġistrati fir-reġistru kummerċjali;
 • L-għoti ta’ informazzjoni sal-lum, l-istorja tas-soċjetà, l-istatistika;
 • Il-ħruġ ta’ dokumenti (ċertifikati ta’ sejbiet);
 • L-istatus tal-każ;
 • Tinnotifika lir-Reġistru Kummerċjali ppreżentat;
 • Riżoluzzjonijiet li jipposponu t-talbiet għar-reġistru kummerċjali;
 • Il-pubbliċità tas-sitwazzjonijiet varji ta’ persuni ġuridiċi;
 • Statistika (tranżazzjonijiet fir-reġistru ċentrali tal-kummerċ, kumpaniji b’parteċipazzjoni ta’ ekwità barranija);
 • Formoli ta’ Reġistru tan-Negozju offline.

Is-servizz online ta’ Recom jipprovdi l-informazzjoni li ġejja dwar il-professjonisti:

 • l-isem u l-forma organizzattiva;
 • informazzjoni ta’ identifikazzjoni (numru tal-ordni fir-reġistru tan-negozju, Identifikatur Uniku ta’ Livell Ewropew, kodiċi uniku ta’ reġistrazzjoni, indirizz tal-uffiċċju rreġistrat, kuntatti tan-negozju (telefown, faks);
 • l-Uffiċċju reġistrat (PE, il-bidu tal-validità tal-prova ta’ l-istabbiliment, id-data ta’ l-iskadenza tal-prova ta’ l-istabbiliment, it-tul ta’ żmien tas-sedil);
 • kapital sottoskritt u sottoskritt;
 • l-għan prinċipali tan-negozju ddikjarat/awtorizzat mill-bejjiegħ jew mill-fornitur;
 • l-oġġetti tax-xogħol sekondarji ddikjarati/awtorizzati mill-bejjiegħ jew mill-fornitur;
 • data ta’ identifikazzjoni relatata mal-persuni fiżiċi u ġuridiċi assoċjati;
 • identifikazzjoni ta’ l-amministraturi;
 • data dwar l-emblemi;
 • data li għandha x’taqsam ma’ sussidjarji/friegħi/subunitajiet (uffiċċju reġistrat, telefon);
 • data dwar siti sekondarji/punti ta’ ħidma (uffiċċju rreġistrat, telefon);
 • data dwar stabbilimenti u/jew attivitajiet awtorizzati skont l-Artikolu 15 tal-Liġi Nru 359/2004;
 • data dwar id-drittijiet ta’ proprjetà;
 • data ta’ kompożizzjoni;
 • data dwar atti koperti mill-Artikolu 21(e) sa (h) tal-Liġi Nru 26/1990;
 • (ċ) fatti magħrufa (data) li għandhom x’jaqsmu ma’ talbiet oħra;
 • data tal-karta tal-bilanċ (fatturat, għadd medju ta’ impjegati, profitt gross), jekk ipprovduta mill-Ministeru tal-Finanzi Pubbliċi.

L-aċċess għar-reġistru tal-kummerċ Rumen huwa mingħajr ħlas?

L-informazzjoni pprovduta mir-Reġistru tan-Negozju hija Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadisponibbli online fil-Portal tas-Servizzi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju Nazzjonali. L-aċċess għall-informazzjoni huwa permess wara r-reġistrazzjoni bħala utent (il-ħolqien ta’ ID u password tal-utent), operazzjoni bla ħlas.

L-informazzjoni fir-Reġistru tar-Reġistru Kummerċjali Nazzjonali hija strutturata skont is-servizzi offruti. Xi informazzjoni tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas, oħrajn inkarigati, skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ.

Fost l-informazzjoni disponibbli, nixtiequ nfakkruk:

 • Informazzjoni ġenerali għall-persuni kkonċernati biex iwettqu ċerti attivitajiet regolati, kif xieraq, (professjonisti, persuni fiżiċi, persuni ġuridiċi, istituzzjonijiet u awtoritajiet pubbliċi, eċċ., dettalji disponibbli fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Il-komponent tal-abbonament tas-servizz tal-abbonament onlajn ta’ Recom huwa aċċessibbli wara l-konklużjoni ta’ kuntratt mal-benefiċjarju. Mill-24, l-aċċess jingħata 24 siegħa.
 • Formoli elettroniċi.
 • L-istatus tal-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali — mingħajr ħlas.
 • It-Taqsima dwar id-deċiżjonijiet li jipposponu l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni mressqin lir-Reġistru tal-Kummerċ tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas;
 • Ċerta informazzjoni pubblika (dikjarazzjonijiet finanzjarji, xoljiment volontarju, xoljiment statutorju, eċċ.) tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas;

L-aċċess għat-taqsimiet kollha tas-sit https://www.onrc.ro/index.php/ro/ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahuwa mingħajr ħlas, 24 siegħa fl-24.

Kif tfittex fir-reġistru kummerċjali Rumen

Jista’ jsir tiftix għal informazzjoni b’xejn disponibbli fis-servizz ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRecom online bl-introduzzjoni tal-kriterji li ġejjin:

 • l-isem tal-professjonist;
 • numru ta’ reġistrazzjoni tan-negozju;
 • il-kodiċi ta’ reġistrazzjoni uniku;
 • il-Kontea li fiha jinsab l-uffiċċju rreġistrat.

L-informazzjoni ġenerali għall-persuni interessati offruti bla ħlas mis-servizz ta’ Recom online tinkludi:

 • l-isem tal-professjonist irreġistrat fir-reġistru kummerċjali;
 • numru ta’ reġistrazzjoni tan-negozju;
 • l-identifikatur Ewropew Uniku (EUID);
 • il-kodiċi ta’ reġistrazzjoni uniku;
 • l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat jew il-post tan-negozju;
 • l-Istat tad-ditta (pereżempju: operazzjoni, stralċ, stralċ, falliment, dereġistrat, eċċ.);

L-istorja tar-reġistru kummerċjali Rumen

Ir-reġistru kummerċjali ġie stabbilit fl-1990 skont l-Att Nru 26/1990 dwar ir-Reġistru tan-Negozju.

Inħoloq portal apposta biex jipprovdi servizzi online ġodda għall-ambjent tan-negozju u għal kull min huwa interessat, il-portal nieda fit-tieni nofs tal-2011.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-għanijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju huma li:

 • tinforma l-ambjent tan-negozju, l-istituzzjonijiet pubbliċi, il-midja u l-persuni interessati dwar l-operazzjonijiet imwettqa fir-reġistru kummerċjali;
 • it-tnaqqis taż-żmien meħtieġ biex jinkiseb l-aċċess għall-informazzjoni;
 • tnaqqis fil-konġestjoni fir-reġistru tal-kummerċ;
 • it-tnaqqis taż-żmien meħtieġ għas-sottomissjoni tad-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għar-reġistru kummerċjali;
 • is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għar-reġistrazzjoni tal-professjonisti, l-għoti ta’ informazzjoni finanzjarja u t-talba għal informazzjoni u dokumenti;
 • informazzjoni lill-applikanti online u f’ħin reali fuq id-data tar-reġistru kummerċjali.

Sa liema punt nista’ niddependi mid-dokumenti fir-reġistru?

Ir-reġistru tan-Negozju Rumen huwa organizzat u jiffunzjona skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Nru nr.26/1990 dwar ir-reġistru kummerċjali, ippubblikat mill-ġdid, kif emendat u supplimentat. L-awtorizzazzjoni għall-istabbiliment ta’ persuni soġġetti għall-obbligu ta’ reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali, l-operat u r-reġistrazzjoni tagħhom fir-reġistru kummerċjali, u kwalunkwe reġistrazzjoni ta’ emendi għall-istrumenti ta’ inkorporazzjoni, jew elementi oħra espressament previsti, għandha titwettaq skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Nru 26/1990, l-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru nr.116/2009, il-Liġi Nru nr.359/2004, kif ukoll ir-regoli metodoloġiċi dwar il-mod kif ir-reġistri kummerċjali jinżammu, jiġu rreġistrati u rilaxxati, approvati permezz tal-Ordni Nru 2594/C/2008 tal-Ministru tal-Ġustizzja. L-elementi speċifiċi għal kull forma ta’ attività li għalihom l-obbligu ta’ reġistrazzjoni huwa previst fir-reġistru tal-kumpanniji għandhom ikunu rregolati minn atti leġiżlattivi speċjali, fejn dawk prinċipali huma dawn li ġejjin: Il-liġi tal-Kumpanniji Nru 31/1990, il-Liġi Nru nr.1/2005 dwar l-organizzazzjoni u l-operazzjoni ta’ kooperazzjoni, il-Liġi Nru 566/2004 dwar il-kooperazzjoni agrikola, l-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 44/2008 dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ekonomiċi minn persuni fiżiċi awtorizzati, impriżi individwali u impriżi tal-familja, il-Liġi Nru 161/2003 dwar miżuri li jiżguraw it-trasparenza fl-eżerċizzju ta’ uffiċċju pubbliku, il-funzjonijiet pubbliċi u l-ambjent tan-negozju, u l-prevenzjoni u l-piena ta’ korruzzjoni.

Id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li skonthom partijiet terzi jistgħu joqogħdu fuq l-informazzjoni u d-dokumenti rreġistrati fir-reġistru kummerċjali, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji, għandhom ikunu kif ġej:

 1. Skont l-Artikolu 1(1) tal-Liġi Nru nr.26/1990 dwar ir-reġistru kummerċjali, ippubblikat mill-ġdid, kif emendat, “Qabel il-bidu tal-attività ekonomika, il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li ġejjin għandhom ikunu meħtieġa li jeħtieġu r-reġistrazzjoni jew, fejn xieraq, ir-reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali: Persuni fiżiċi awtorizzati, impriżi individwali u impriżi tal-familja, kumpaniji, kumpaniji nazzjonali u kumpaniji nazzjonali, kumpaniji, kumpaniji nazzjonali u kumpaniji nazzjonali, kumpaniji awtonomi, gruppi ta’ interess ekonomiku, soċjetajiet kooperattivi, organizzazzjonijiet kooperattivi, kumpaniji Ewropej, soċjetajiet kooperattivi Ewropej u gruppi ta’ interess ekonomiku Ewropew li għandhom is-sede prinċipali tagħhom fir-Rumanija, u persuni fiżiċi u ġuridiċi oħra previsti mil-liġi.

  Barra minn hekk, skont l-Artikolu 1(2) tal-att leġislattiv imsemmi hawn fuq, il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fil-paragrafu (1) għandhom jintalbu japplikaw għar-reġistrazzjoni fl-istess reġistru tad-dettalji relatati mal-atti u l-atti li r-reġistrazzjoni tagħhom hija prevista mil-liġi
  . “
 1. L-għoti ta’ informazzjoni rreġistrata fir-reġistru kummerċjali u l-ħruġ ta’ kopji tad-dokumenti rilevanti għandhom jitwettqu skont l-Artikolu 4 tal-Liġi Nru nr.26/1990 dwar ir-reġistru tal-kummerċ, ippubblikat mill-ġdid, kif emendat:

(1) Ir-reġistru kummerċjali għandu jkun pubbliku.

(2) l-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju għandu jkun meħtieġ jirrilaxxa, bi spejjeż tal-persuna li tagħmel it-talba, informazzjoni, estratti ta’ rekords u ċertifikati ċertifikati ta’ data rreġistrati fir-reġistru kummerċjali, kif ukoll ċertifikati ta’ prova li att jew fatt partikolari huwa jew mhuwiex irreġistrat, kopji u kopji veri ċertifikati ta’ reġistrazzjonijiet li jkunu saru fir-reġistru u d-dokumenti sottomessi li għalihom jintalbu tariffi.

(3) Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu (2) jistgħu jkunu meħtieġa u maħruġa permezz ta’ korrispondenza.

(4) Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu (2) f’forma elettronika, li jinkorporaw, marbutin jew loġikament assoċjati mal-firma elettronika estiża, jistgħu jintalbu u jinħarġu b’mezzi elettroniċi permezz tal-portal tas-servizzi online tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju, kif ukoll permezz tas-sistema Elettronika ta’ Punt ta’ Kuntatt Uniku (PSCs), skont l-Ordinanza ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 49/2009 dwar il-libertà tal-istabbiliment tal-fornituri tas-servizzi u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi fir-Rumanija, approvata bl-emendi mil-Liġi Nru 68/2010.

(5) It-tariffi imposti għar-rilaxx ta’ kopji u/jew informazzjoni, irrispettivament mill-mod tal-provvista tagħhom, m’għandhomx jaqbżu l-ispejjeż amministrattivi involuti fir-rilaxx tagħhom.

Art. 4 1

(1) kopji elettroniċi tad-dokumenti u l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku u permezz tas-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali, bi spejjeż ta’ l-applikant.

(2) Il-livell ta’ imposti mitluba għall-forniment ta’ kopji u/jew ta’ informazzjoni mir-reġistru kummerċjali mis-sistema ta’ interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali m’għandux jaqbeż l-ispejjeż amministrattivi assoċjati.

L-eżegwibbiltà tal-atti u l-fatti tal-persuni soġġetti għall-obbligu ta’ reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali għandha ssir skont l-Artikolu 5 tal-Liġi Nru 26/1990 dwar ir-reġistru kummerċjali, ippubblikata mill-ġdid, kif emendata u ssupplimentata:

(1) Ir-reġistrazzjoni u l-entrati jistgħu jiġu invokati kontra partijiet terzi b’effett mid-data tad-dħul tagħhom fir-Reġistru Kummerċjali jew minn meta ġew ippubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija, Parti IV, jew f’pubblikazzjoni oħra, fejn il-liġi hekk tipprovdi.
(2) Il-persuna li tkun meħtieġa titlob reġistrazzjoni m’għandhiex, sakemm ma jintweriex li huwa magħruf minnhom mill-atti mhux irreġistrati, tipprekludi lil partijiet terzi minn atti, sakemm ma jkunux magħrufa minnhom.
(3) L-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju Nazzjonali għandu jippubblika fuq is-sit web tiegħu u fuq il-portal tas-servizzi online u jissottometti għall-pubblikazzjoni fuq il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika informazzjoni aġġornata dwar il-liġi nazzjonali fir-rigward tar-reklamar u l-eżegwibbiltà kontra partijiet terzi tad-dokumenti, il-fatti u d-dettalji ta’ persuni soġġetti għall-obbligu ta’ reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali.”

Barra minn hekk, hemm dispożizzjonijiet speċjali għal dan fl-Artikoli 50 sa 53 tal-Liġi Nru 31/1990 dwar il-Liġi tal-Kumpaniji Nru, ippubblikata mill-ġdid, kif emendata, kif ġej:

L-Artikolu
50(1) Atti jew atti li għalihom ma jkunx ġie ppubblikat reklamar previst mil-liġi ma jistgħux jiġu invokati kontra partijiet terzi sakemm il-kumpanija ma tagħtix prova li kienu konxji tagħhom.

(2) L-operazzjonijiet imwettqa mill-kumpanija qabel is-16 jum wara d-data tal-pubblikazzjoni fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija, il-Parti IV, tal-konklużjoni tal-imħallef delegat (fid-data ta’ din ir-riżoluzzjoni tal-klejms jappartjenu lid-Direttur tal-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju/lill-persuna maħtura mid-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju Nazzjonali, skont l-Ordinanza ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru nr.116/2009, kif emendata), ma tistax tiġi invokata kontra partijiet terzi, li jagħtu prova li ma setgħux jiffamiljarizzaw ruħhom magħhom.

L-Artikolu 51,
partijiet terzi jistgħu, madankollu, joqogħdu fuq l-atti jew il-fatti li fir-rigward tagħhom ma jkunx sar ir-reklamar, sakemm l-ommissjoni tar-reklam ma jkollhiex effett
.

L-Artikolu
52(1) Fil-każ ta’ diskrepanza bejn it-test iddepożitat mal-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju u t-test ippubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija, Parti IV, jew fl-istampa, il-kumpanija ma tistax topponi lill-partijiet terzi t-test ippubblikat. Partijiet terzi jistgħu jinfurzaw it-test ippubblikat kontra l-kumpanija, sakemm il-kumpanija ma tkunx tista’ tipprova li kienet taf bit-test ippreżentat lill-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju.

Skont l-Artikolu 12(1) tal-Liġi Nru 26/1990 dwar ir-reġistru kummerċjali, ippubblikat mill-ġdid, kif emendat,

(1) Ir-reġistru tan-negozju jikkonsisti f’reġistru għar-reġistrazzjoni ta’ persuni ġuridiċi inkorporati, kumpaniji u kumpaniji nazzjonali, regii awtonomi, gruppi ta’ interess ekonomiku, organizzazzjonijiet kooperattivi, kumpaniji Ewropej, gruppi ta’ interess ekonomiku Ewropew, entitajiet legali oħra espressament previsti mil-liġi, bl-uffiċċju prinċipali jew l-istabbilimenti sekondarji fir-Rumanija, reġistru għar-reġistrazzjoni ta’ persuni ġuridiċi inkorporati u soċjetajiet kooperattivi Ewropej b’uffiċċji prinċipali jew stabbilimenti sekondarji fir-Rumanija, u reġistru għar-reġistrazzjoni ta’ persuni fiżiċi awtorizzati, impriżi individwali u impriżi tal-familja, li għandhom l-uffiċċju reġistrat jew l-istabbilimenti sekondarji tagħhom fir-Rumanija. Dawn ir-rekords għandhom jinżammu f’sistema kompjuterizzata.

 1. Skont l-Artikolu 6(1) tal-Liġi Nru nr.26/1990 dwar ir-Reġistru tan-Negozju, ippubblikata mill-ġdid, kif emendata, moqrija flimkien mal-Artikolu 1 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru nr.116/2009 dwar l-istabbiliment ta’ miżuri relatati mal-attività ta’ reġistrazzjoni fir-Reġistru tan-Negozju, approvati bl-emendi u s-supplimenti permezz tal-Liġi Nru nr.84/2010, kif emendata, għandhom isiru fuq il-bażi tar-riżoluzzjoni tad-Direttur tal-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju/persuna magħżula mid-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju Nazzjonali jew, skont il-każ, deċiżjoni finali tal-qorti, ħlief fejn previst mod ieħor mil-liġi.

  Skont l-Artikolu 26(1) tal-Liġi Nru nr.26/1990 dwar ir-reġistru kummerċjali, ippubblikata mill-ġdid, kif emendata, “ id-data tar-reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali għandha tkun id-data li fiha saret effettivament ir-reġistrazzjoni f’dak ir-reġistru.”

  > Barra minn hekk, skont l-Artikolu 26(2) tal-att leġislattiv imsemmi hawn fuq, moqri flimkien mal-Ordinanza Governattiva ta’ Emerġenza Nru nr.116/2009, ir-reġistrazzjoni fir-reġistru kummerċjali għandha ssir fi żmien 24 siegħa mid-data tar-riżoluzzjoni tad-Direttur tal-Uffiċċju tar-Reġistru tan-Negozju/persuna maħtura mid-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju tar-Reġistru Kummerċjali Nazzjonali, u fil-każ ta’ reġistrazzjoni tal-professjonist, fi żmien 24 siegħa mid-data tar-riżoluzzjoni li
  tawtorizza
  r-reġistrazzjoni.

Skont l-Artikolu 51(2) tal-Liġi Nru nr.26/1990 dwar ir-Reġistru tan-Negozju, ippubblikata mill-ġdid, kif emendata, “Reġistrazzjonijiet fir-Reġistru Kummerċjali għandhom jitwettqu b’mod elettroniku kemm fil-livell tal-Uffiċċji tar-Reġistru tan-Negozju mehmuż mal-qrati kif ukoll fil-livell tar-reġistru ċentrali kompjuterizzat.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahawn.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit web uffiċjali tar-reġistru kummerċjali Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPortal tas-servizzi online tal-Uffiċċju tar-Reġistru Kummerċjali Nazzjonali Rumen

Dokumenti rilevanti

Il-liġi Nru 26/1990PDF (669 Kb)MT

L-ordni tal-Amministrazzjoni Nru 116/2009PDF (255 Kb)MT

Regoli dettaljati tas-10 ta’ Ottubru 2008 dwar kif għandhom jinżammu r-reġistri tan-negozjuPDF (1034 Kb)MT

Il-liġi Nru 359/2004PDF (527 Kb)MT


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 13/08/2019