Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltioiden kaupparekisterit - Romania

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Romanian kaupparekisteriin, jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului) ONRC.


Millaisia tietoja Romanian kaupparekisteristä on saatavissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRomanian kansallinen kaupparekisterivirasto on julkinen laitos, joka on oikeushenkilö ja joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa. Se ylläpitää, järjestää ja hallinnoi sähköistä keskuskaupparekisteriä.

Kaupparekisterivirastoja on yksi Bukarestissa ja yksi kussakin Romanian 41 maakunnasta. Maakuntien rekisterivirastot hallinnoivat paikallisia kaupparekisterejä.

Kaupparekisteri sisältää lain nro 26/1990 nojalla tietoja rekisteröityneistä ammattitoiminnan harjoittajista, joita ovat seuraavat:

 • yritykset
 • valtionyhtiöt
 • kansalliset yritykset
 • itsenäiset liikelaitokset
 • osuuskunnat
 • osuustoiminnalliset organisaatiot
 • rahoituslaitokset
 • taloudelliset eturyhmät
 • eurooppalaiset taloudelliset eturyhmät
 • eurooppayhtiöt
 • eurooppaosuuskunnat
 • itsenäiset elinkeinonharjoittajat
 • yhden henkilön yritykset
 • perheyritykset ja
 • muut laissa erikseen mainitut oikeushenkilöt.

Kaupparekisteriin rekisteröidään kaikki sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia koskevat asiakirjat, tiedot, maininnat, merkinnät ja henkilötiedot, joiden rekisteröinti on lain mukaan pakollista, sekä kaikki muut laissa nimenomaan mainitut asiakirjat tai merkinnät.

Kaupparekisterin verkkosivuilta (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) voi hakea

1. asiakirjoja
2. osasto- ja yksikkökohtaisia tietoja ja palveluja
3. tietoja kansallisesta kaupparekisterivirastosta ja alioikeuksien yhteydessä toimivista rekisterivirastoista
4. erilaisia julkisia ja maksuttomia tiedotteita
5. kaupparekisteriviraston käyttämiä lomakkeita
6. kaupparekisteriin liittymistä koskevat muodollisuudet kaikkien yrittäjä- ja toimenpideluokkien osalta
7. tilastotietoja kirjatuista toimista.

 • Kaupparekisteriviraston historia
 • paikallisten kaupparekisterien verkosto
 • lomakkeita (ammattitoiminnan harjoittajille jne.) ja tarvittavat muodollisuudet
 • ONRC:n perimät verot ja maksut ja tarjoamat palvelut
 • palvelut
 • lainsäädäntö
 • tilastot
 • tiedotusvälineet.

Kaupparekisterin verkkopalvelut ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkopalveluportaalin kautta. Portaali on toteutettu osana talouden kilpailukyvyn lisäämiseen tähtääviä ja tulevaisuuteen suunnattuja investointeja koskevia alakohtaisia toimintaohjelmia kansallisen kaupparekisteriviraston yrityksiä varten toteuttamassa sähköisten viranomaispalvelujen portaalia koskevassa hankkeessa.

Portaalin kautta tarjottavia kansallisen kaupparekisteriviraston sähköisiä viranomaispalveluja ovat seuraavat:

 • Recom online
 • alustavat tarkastukset (oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön nimen tai tunnuksen saatavuuden tarkistaminen ja/tai varaaminen käyttöön, yhden henkilön yritykset / perheyritykset)
 • kaupparekisteriin kirjaaminen
 • kaupparekisteriin kirjattujen yritysten yhteystietojen päivittäminen
 • ajantasaisten tietojen toimittaminen yritysten aiemmasta toiminnasta ja tilastoista
 • asiakirjojen (todistusten) toimittaminen
 • tapausten käsittelyn vaiheesta tiedottaminen
 • ilmoitukset jätetyistä kaupparekisterihakemuksista
 • päätökset kaupparekisterihakemusten lykkäämisestä
 • tilastotiedot (keskuskaupparekisterin toiminta, ulkomaiset omistukset yrityksissä).

Recom online -palvelu voi antaa seuraavat tiedot yrityksistä:

 • nimi
 • toimipaikka
 • rekisteritunnus
 • kaupparekisterinumero
 • yrityksen tila
 • puhelinnumero
 • teleksi
 • faksinumero
 • merkitty ja maksettu pääoma
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittama päätoimiala
 • ammattitoiminnan harjoittajan ilmoittamat muut toimialat
 • tiedot asianomaisista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä (koti- tai toimipaikka, pääoma, hallussa olevien osakkeiden määrä ja tyyppi, luonnollisten henkilöiden syntymäaika ja -paikka, henkilö- tai rekisteritunnus)
 • tiedot omaisuudenhoitajista (koti- tai toimipaikka, kansalaisuus, syntymäaika ja -paikka, oikeudet)
 • tiedot sivuliikkeistä ja alayksiköistä (toimipaikka, puhelin)
 • tiedot muista toissijaisista toimipaikoista (toimipaikka, puhelin)
 • taseen tiedot (liikevaihto, keskimääräinen henkilöstömäärä, bruttotulos), jos nämä tiedot on toimitettu.

Onko Romanian kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteriin ilmoitettuja tietoja voi tarkastella Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkossa kansallisen kaupparekisteriviraston portaalin kautta. Palvelua pääsee käyttämään rekisteröitymällä käyttäjäksi (luomalla käyttäjätunnuksen ja salasanan), pyytämällä käyttöoikeutta maksua vastaan ja tekemällä asiakassopimuksen.

 • Säännellyn toiminnan harjoittamisesta kiinnostuneet henkilöt (ammattitoiminnan harjoittajat, luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, laitokset ja viranomaiset jne.) saavat yleisiä tietoja verkkosivulta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Myös Recom online -palvelun maksullista osiota pääsee käyttämään rekisteröitymällä käyttäjäksi. Palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri.
 • Sähköisiä lomakkeita voi käyttää kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalin kautta, mikä edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi (käyttäjätunnuksen ja salasanan luomista).
 • Kaupparekisteriin jätettyjen rekisteröintihakemusten käsittelyn etenemisen seuraaminen on maksutonta.
 • Kaupparekisteriin jätettyjä rekisteröintihakemuksia koskevien päätösten lykkäämistä käsittelevän osion seuraaminen on maksutonta.
 • Tiettyjä tietoja (taloudellinen tilanne, vapaaehtoinen tai lakisääteinen purkaminen jne.) voi saada ilmaiseksi.
 • Verkkosivujen Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ kaikkia osia voi käyttää ilmaiseksi vuorokauden ympäri.
 • Kansallisen kaupparekisteriviraston portaalin palvelut ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti osittain ilmaisia.
 • Joidenkin kansallisen kaupparekisteriviraston portaalin osioiden käyttö edellyttää kirjautumista.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanRecom online -palvelusta voi hakea tietoja ilmaiseksi seuraavien hakukriteerien perusteella:

 • yrityksen nimi
 • kaupparekisterinumero
 • rekisteritunnus
 • maakunta, jossa toimipaikka sijaitsee.

Seuraavat yleiset tiedot ovat ilmaisia:

 • yrityksen nimi
 • kaupunki ja maakunta, jossa yrityksen toimipaikka sijaitsee
 • kaupparekisterinumero (jonka sähköinen kaupparekisterijärjestelmä antaa)
 • rekisterinumero (jonka valtiovarainministeriö antaa)
 • yhtiöjärjestys
 • toimipaikan muutos
 • rekisteröintitodistus, joka ei ole muutettavissa
 • lakisääteisen rajan alittava merkitty pääoma
 • purkaminen
 • konkurssi
 • vuotuisen taseen puuttuminen kaupparekisteristä
 • viimeisimmän kaupparekisteriin kirjaamisen päivämäärä.

Romanian kaupparekisterin historiaa

Kaupparekisteri perustettiin vuonna 1990 kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990 nojalla.

Yrityksiä ja muita asianosaisia varten perustettiin vuoden 2011 jälkipuoliskolla erityinen portaali uusille verkkopalveluille.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKansallisen kaupparekisteriviraston tavoitteena on

 • tiedottaa liike-elämän edustajille, julkisen sektorin laitoksille, joukkotiedotusvälineille ja asianosaisille kaupparekisterin toimista
 • lyhentää tietojen saamiseen kuluvaa aikaa
 • helpottaa kaupparekisterin työruuhkaa
 • lyhentää asiakirjojen kaupparekisteriin kirjaamiseen kuluvaa aikaa
 • yksinkertaistaa ammattitoiminnan harjoittajien rekisteröintiä, taloustietojen kirjaamista sekä tieto- ja asiakirjapyyntöjen esittämistä koskevia menettelyjä
 • tiedottaa hakijoille verkossa ja reaaliaikaisesti, mihin vaiheeseen kaupparekisterivirastoille jätettyjen hakemusten käsittely on edennyt.

Missä määrin rekisterin asiakirjoja voi käyttää?

Romanian kaupparekisterin organisoinnin ja toiminnan perustana on kaupparekisteristä annettu laki nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistu uudelleen muutettuna ja täydennettynä. Lupa, joka tarvitaan kaupparekisteriin pakollisesti kirjattavien tahojen perustamiseen, toimintaan ja kaupparekisteriin kirjaamiseen sekä perustamista koskevien asiakirjojen muutosten rekisteröintiin tai muihin nimenomaisesti edellytettyihin seikkoihin, annetaan lain nro 26/1990, erityisasetuksen nro 116/2009 ja lain nro 359/2004 mukaisesti, oikeushenkilöiden toimintaa koskevan luvan sekä kaupparekistereiden pitämistä, rekisteröintien kirjaamista ja tietojen toimittamista koskevien menettelysääntöjen mukaisesti. Kustakin toimenpiteestä, johon kohdistuu velvoite kirjata kaupparekisteriin, on annettu erityinen säädös. Näistä tärkeimmät ovat laki nro 31/1990, laki nro 1/2005, laki nro 566/2004, erityisasetus 44/2008 ja laki nro 161/2003.

Seuraavassa kansallisessa lainsäädännössä määrätään, että kolmannet osapuolet voivat käyttää kaupparekisterin kirjattuja tietoja ja asiakirjoja direktiivin 2009/101/EY 3 a artiklan, sellaisena kuin se on otettu käyttöön direktiivillä 2012/17/EU, mukaisesti:

 1. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 1 §:n 1 momentin mukaan seuraavien luonnollisten ja oikeushenkilöiden on ennen taloudellisen toiminnan aloittamista pyydettävä kaupparekisteriin kirjaamista: itsenäiset elinkeinonharjoittajat, yhden henkilön yritykset ja perheyritykset, yhtiöt, kansalliset yritykset ja yhtiöt, itsenäiset liikelaitokset, taloudelliset etuyhtymät, osuuskunnat, osuuskuntina toimivat organisaatiot, eurooppayhtiöt, eurooppaosuuskunnat ja eurooppalaiset taloudelliset etuyhtymät, joiden päätoimipaikka on Romaniassa, sekä muut laissa säädetyt luonnolliset ja oikeushenkilöt.

  Lisäksi lain 1 §:n 2 momentissa todetaan, että edeltävässä momentissa tarkoitettujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden on pyydettävä toimintansa aikana tai sen päättyessä, että mainittuun rekisteriin kirjataan myös kaikki maininnat asiakirjoista ja tiedoista, joiden kirjaamisesta on säädetty laissa.
 1. Kaupparekisteriin kirjatut tiedot ja rekisteriin liittyvien asiakirjojen jäljennökset toimitetaan kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 4 §:n mukaisesti.

1. Kaupparekisteri on julkinen.

2. Kaupparekisteriviraston on toimitettava pyynnön esittäneen henkilön kustannuksella oikeaksi todistetut jäljennökset rekisteriin kirjatuista tiedoista sekä esitetyistä asiakirjoista, tiedot kaupparekisteriin kirjatuista seikoista sekä todistukset, joista käy ilmi, onko tietty asiakirja kirjattu rekisteriin.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja voidaan pyytää ja toimittaa myös postitse.
4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan pyynnöstä toimittaa sähköisesti verkossa ja niihin voidaan sisällyttää, liittää tai muutoin yhdistää kehittynyt sähköinen allekirjoitus.

5. Jäljennösten ja/tai tietojen toimittamisesta perityt maksut eivät toimittamistavasta riippumatta saa ylittää niiden myöntämiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia.

Niiden asiakirjojen ja henkilöihin liittyvien tietojen oikeusvaikutukset, jotka on kirjattava kaupparekisteriin, toteutuvat kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 5 §:n mukaisesti.

1. Rekisteröinnillä ja maininnoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin siitä päivästä, kun ne on kirjattu kaupparekisteriin tai julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa tai, jos laissa niin edellytetään, muussa julkaisussa.
2. Henkilö, jolla on velvollisuus pyytää tiedon kirjaamista, ei voi vedota kirjaamattomiin asiakirjoihin tai tietoihin kolmansia osapuolia vastaan, ellei hän voi todistaa asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.

Myös yrityksiin sovelletaan tässä asiassa erityisiä sääntöjä, kuten yrityksistä annetun lain nro 31/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 50–53 §:ssä säädetään.

50 §
1. Asiakirjoihin tai tietoihin, joita ei ole julkaistu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan, ellei yritys pystyy todistamaan asiakirjojen tai tietojen olleen näiden tiedossa.

2. Toimenpiteisiin, joita yritys toteuttaa ennen kuin on kulunut 16 päivää siitä, kun asiaa käsittelevän tuomarin määräys on julkaistu Romanian virallisen lehden IV osassa, ei voida vedota kolmansia osapuolia vastaan, jos nämä pystyvät todistamaan, ettei toimenpiteistä ole ollut mahdollista saada tietoa. Pyyntöjen ratkaisemisesta päättää kaupparekisteriviraston johtaja tai kansallisen kaupparekisteriviraston pääjohtajan nimittämä henkilö erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, säännösten mukaisesti.

51 §
Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin vedota julkaisemattomiin asiakirjoihin tai tietoihin, paitsi jos julkaisematta jättäminen poistaa niiden vaikutuksen.

52 §
1. Jos kaupparekisteriviraston toimittaman ja Romanian virallisen lehden IV osassa tai tiedotusvälineissä julkaistun tekstin välillä on eroja, yritys ei voi vedota julkaistuun tekstiin kolmansia osapuolia vastaan. Kolmannet osapuolet voivat vedota julkaistuun tekstiin yritystä vastaan, paitsi jos yritys voi todistaa, ettei se tiennyt kaupparekisterivirastolle toimitetusta tekstistä. (1.12.2006 – II osan IV luku sellaisena kuin se on muutettuna lain nro 441/2006 I §:n 31 momentilla)

Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 12 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

1. Kaupparekisteriin sisältyy rekisteri sellaisten oikeushenkilöiden kirjaamista varten, jotka ovat yrityksiä, kansallisia yrityksiä tai yhtiöitä, itsenäisiä liikelaitoksia, taloudellisia etuyhtymiä, osuuskuntia, eurooppayhtiöitä, eurooppalaisia taloudellisia etuyhtymiä tai muita laissa nimenomaisesti säädettyjä oikeushenkilöitä ja joiden päätoimipaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa; rekisteri niiden oikeushenkilöiden kirjaamista varten, jotka ovat osuuskuntia tai eurooppaosuuskuntia ja joiden päätoimipaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa, sekä rekisteri sellaisten itsenäisten elinkeinonharjoittajien sekä yhden henkilön yritysten ja perheyritysten kirjaamista varten, joiden liikepaikka tai toissijainen toimipaikka on Romaniassa. Näitä rekistereitä pidetään sähköisessä muodossa (16.7.2015 – II luvun 12 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on muutettuna lain nro 152/2015 I §:n 31 momentilla).

 1. Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 6 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä tiettyjen toimenpiteiden käyttöönottamisesta toiminnan kirjaamiseksi kaupparekisteriin annetun erityisasetuksen nro 116/2009, sellaisena kuin se on hyväksytty muutettuna ja täydennettynä lailla nro 84/2010, 1 §:n kanssa, säädetään, että kirjaaminen kaupparekisteriin tapahtuu kaupparekisteriviraston johtajan tai kansallisen kaupparekisteriviraston pääjohtajan nimittämän henkilön päätöksellä tai tapauksen mukaan tuomioistuimen lopullisella päätöksellä, ellei laissa säädetään toisin.

  Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 26 §:n 1 momentin mukaan kaupparekisteriin kirjaamisen päivänä pidetään päivää, jona tiedot on tosiasiallisesti kirjattu rekisteriin.

  Edellä mainitun säädöksen 26 §:n 2 momentissa, luettuna yhdessä erityisasetuksen nro 116/2009 kanssa, säädetään, että tiedot kirjataan kaupparekisteriin 24 tunnin kuluessa kaupparekisteriviraston johtajan tai kansallisen kaupparekisteriviraston pääjohtajan nimittämän henkilön tekemästä päätöksestä, ja kun kyseessä on ammattihenkilön kirjaaminen, 24 tunnin kuluessa kirjaamisen hyväksymistä koskevasta ilmoituksesta.

  Kaupparekisteristä annetun lain nro 26/1990, sellaisena kuin se on julkaistuna uudelleen muutettuna ja täydennettynä, 51 §:n 2 momentin mukaan tiedot kirjataan kaupparekisteriin sähköisesti sekä alioikeuksien yhteydessä toimivissa rekisterivirastoissa sekä sähköisessä keskusrekisterissä.

  Lisätietoja Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä.

Linkkejä

Romanian Linkki avautuu uuteen ikkunaankaupparekisterin virallinen sivu

Romanian Linkki avautuu uuteen ikkunaankansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Asiaan liittyviä asiakirjoja

Laki nro 26/2012PDF(669 Kb)ro

Erityisasetus nro 116/2009PDF(255 Kb)ro

Kaupparekistereiden pitämistä koskevat menettelysäännöt, annettu 10 päivänä lokakuuta 2008PDF(1034 Kb)ro

Laki nro 359/2004PDF(527 Kb)ro


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 31/10/2016