Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Rumānija

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Rumānijas Tirdzniecības reģistru, ko organizē Tieslietu ministrija — Valsts tirdzniecības reģistra birojs.


Kādu informāciju piedāvā Rumānijas tirdzniecības reģistrs?

Saite atveras jaunā logāRumānijas Valsts tirdzniecības reģistra birojs ir valsts iestāde ar juridiskas personas statusu, ko organizē Tieslietu ministrijas pakļautībā. Tā uztur, organizē un pārvalda centrālo datorizēto darījumu reģistru.

Tirdzniecības reģistra biroji ir organizēti Valsts Tirdzniecības reģistra biroja pakļautībā un darbojas Bukarestē un katrā no 41 Rumānijas apgabaliem. Tie uztur, organizē un pārvalda vietējos uzņēmumu reģistrus.

Saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 uzņēmējdarbības reģistrā ir informācija par reģistrētajiem profesionāļiem, proti:

 • komercsabiedrības;
 • vietējie uzņēmumi;
 • vietējie uzņēmumi
 • autonomas;
 • kooperatīvās sabiedrības;
 • kooperatīvās organizācijas;
 • ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas Ekonomisko interešu grupas;
 • Eiropas uzņēmumi;
 • Eiropas kooperatīvās sabiedrības;
 • speciālistus,
 • atsevišķiem uzņēmumiem;
 • ģimenes uzņēmumi un
 • citas fiziskās un juridiskās personas, kas noteiktas tiesību aktos.

Komercreģistrā reģistrē visus dokumentus, faktus, prasības, dokumentus un attiecīgo speciālistu identitāti, kuru reģistrācija ir noteikta tiesību aktos, un visus citus dokumentus vai dokumentus, kas skaidri paredzēti tiesību aktos.

Tirdzniecības reģistraSaite atveras jaunā logā tīmekļa vietne (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokumenti;
2. informācija, nodaļās un nodaļās strukturēti pakalpojumi;
3. informāciju par Valsts tirdzniecības reģistru un Tirdzniecības reģistra birojiem, kas ir pievienoti Tribunāliem;
4. dažādi reklāmas elementi — brīva piekļuve reklāmai
5. veidlapas, ko izmanto iestādē;
6. formalitātes saistībā ar reģistrāciju katras profesionāļu kategorijas un darījumu komercreģistrā;
7. statistikas dati par reģistrētajām darbībām.

 • iestādes vēsture
 • DRS tīkls
 • veidlapas (profesionāļiem utt.) un nepieciešamās formalitātes
 • iekasē par ONRC pakalpojumiem
 • pakalpojumi
 • tiesību akti
 • statistika
 • vidējā vērtība.

Valsts tirdzniecības reģistra biroja tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami Saite atveras jaunā logātiešsaistes pakalpojumu portālā, izmantojot nozaru darbības programmu “Ekonomiskas konkurētspējas palielināšana”, “Ieguldījums Jūsu nākotnē!” saskaņā ar projektu “Tiešsaistes pakalpojumi (e-pārvalde), ko uzņēmējiem sniedz NTRO, izmantojot īpašu portālu”.

Valsts tirdzniecības reģistra biroja tiešsaistes pakalpojumi, ko sniedz, izmantojot pakalpojumu portālu, ir šādi:

 • Infocert
 • RECOM Online;
 • Uzņēmuma nosaukuma pieejamība un uzņēmuma nosaukuma rezervēšana tiešsaistē;
 • Iepriekšējas pārbaudes (juridiskās/fiziskās personas, privātpersonas/ģimenes uzņēmuma nosaukuma/logotipa pieejamības pārbaude un/vai rezervēšana);
 • Uzskaiti uzņēmumu reģistrā un juridisko personu atļauju izsniegšanu;
 • Uzņēmumu reģistrā reģistrēto uzņēmumu kontaktinformācijas atjaunināšanu;
 • Informācijas sniegšana līdz šim, sabiedrības vēsture, statistika;
 • Dokumentu izsniegšana (atzinumu sertifikāti);
 • Lietas statuss;
 • Iesniedz iesniegto Komercreģistru;
 • Rezolūcijas, ar kurām atliek pieprasījumus komercreģistram;
 • Publicitāti par dažādu juridisko personu situācijām;
 • Statistika (darījumi centrālajā tirdzniecības reģistrā, uzņēmumi ar ārvalstu kapitāla līdzdalību);
 • Bezsaistes uzņēmumu reģistra veidlapas.

Recom tiešsaistes pakalpojums sniedz šādu informāciju par profesionāļiem:

 • nosaukums un organizatoriskā forma;
 • identifikācijas informācija (kārtas numurs uzņēmumu reģistrā, unikālais Eiropas līmeņa identifikators, unikāls reģistrācijas kods, juridiskā adrese, kontakti darījumu jomā (tālrunis, fakss);
 • juridiskā adrese (PE, dibināšanas pierādījuma derīguma sākums, dibināšanas pierādījuma derīguma termiņš, juridiskās adreses ilgums);
 • parakstītais un parakstītais pamatkapitāls;
 • uzņēmuma, ko deklarējis/pilnvarojis pārdevējs vai piegādātājs, galveno priekšmetu;
 • sekundārā darba objekti, kurus deklarējis/pilnvarojis pārdevējs vai piegādātājs;
 • identifikācijas dati par asociētām fiziskām un juridiskām personām;
 • administratoru identifikācija;
 • datu par emblēmām;
 • dati par meitasuzņēmumiem/filiālēm/apakšvienībām (juridiskā adrese, tālrunis);
 • dati par sekundārajām vietām/darba vietām (juridiskā adrese, tālrunis);
 • dati par uzņēmumiem un/vai darbībām, kas ir atļautas saskaņā ar Likuma Nr. 359/2004 15. pantu;
 • dati par īpašuma tiesībām;
 • dati par sastāvu;
 • dati par tiesību aktiem, uz kuriem attiecas Likuma Nr. 26/1990 21. panta e) punkts;
 • ziņas par citiem prasījumiem;
 • bilances dati (apgrozījums, darbinieku vidējais skaits, bruto peļņa), ja tos sniedz Valsts finanšu ministrija.

Vai piekļuve Rumānijas tirdzniecības reģistram ir bez maksas?

Tirdzniecības reģistra sniegtā informācija ir Saite atveras jaunā logāpieejama tiešsaistē Valsts tirdzniecības reģistra biroja dienestu portālā. Piekļuve informācijai ir atļauta pēc tam, kad tā ir reģistrēta kā lietotājs (lietotāja ID un paroles izveide), brīva darbība.

Informācija Valsts tirdzniecības reģistra reģistrā ir strukturēta atbilstoši piedāvātajiem pakalpojumiem. Daļai informācijas var piekļūt bez maksas, bet citas — saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

No pieejamās informācijas izriet, ka:

 • Vispārīgu informāciju par attiecīgajām personām, kas veic konkrētas regulētas darbības (profesionāļi, fiziskas personas, juridiskas personas, iestādes un valsts iestādes utt.), sīkāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Recom tiešsaistes abonēšanas pakalpojuma abonēšanas komponents ir pieejams pēc līguma noslēgšanas ar saņēmēju. Piekļuve tiek nodrošināta 24 stundas, sākot no 24. gada.
 • E-veidlapas.
 • Reģistrācijas pieteikumu statuss komercreģistrā bez maksas.
 • Nodaļai par Tirdzniecības reģistrā iesniegto reģistrācijas pieteikumu atlikšanas lēmumiem var piekļūt bez maksas;
 • Bez maksas var piekļūt arī atsevišķai publiskai informācijai (par finanšu situāciju, brīvprātīgu likvidāciju, likvidāciju uz likuma pamata utml.).

Piekļuve visām tīmekļa vietnes sadaļām https://www.onrc.ro/index.php/ro/ Saite atveras jaunā logāir bez maksas, 24. gadā — 24 stundas.

Kā meklēt Rumānijas uzņēmumu reģistrā?

Saite atveras jaunā logāRecom” tiešsaistes pakalpojumā pieejamo bezmaksas informāciju var meklēt, ieviešot šādus kritērijus:

 • profesionāļa vārds, uzvārds vai nosaukums;
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • unikālais reģistrācijas kods;
 • apgabals, kurā atrodas juridiskā adrese.

Ieinteresētajām personām, kuras Recom pakalpojumā piedāvā bez maksas, vispārīgā informācija ietver:

 • komercreģistrā reģistrēta profesionāļa vārds/nosaukums;
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • Eiropas unikālais identifikators (EUID);
 • unikālais reģistrācijas kods;
 • juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta;
 • uzņēmuma stāvoklis (piemēram, darbība, likvidācija, likvidācija, reģistrācija utt.);

Rumānijas tirdzniecības reģistra vēsture

Uzņēmumu reģistrs tika izveidots 1990. gadā saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990 par tirdzniecības reģistru.

Tika izveidots īpašs portāls, lai sniegtu jaunus tiešsaistes pakalpojumus uzņēmējdarbības videi un ikvienam interesentam, kurš tika izveidots 2011. gada otrajā pusē.

Saite atveras jaunā logāValsts tirdzniecības reģistra biroja mērķi ir:

 • uzņēmējdarbības vides, valsts iestāžu, plašsaziņas līdzekļu un ieinteresēto personu informēšana par darījumu reģistrā veiktajām darbībām;
 • saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai piekļūtu informācijai;
 • sastrēgumu samazināšana komercreģistrā;
 • samazinot laiku, kas nepieciešams reģistrācijas dokumentu iesniegšanai uzņēmumu reģistrā;
 • vienkāršot speciālistu reģistrācijas procedūras, sniedzot finanšu informāciju un pieprasot informāciju un dokumentus;
 • pieteikuma iesniedzējiem tiešsaistē un reāllaikā sniedz informāciju par uzņēmumu reģistra datiem.

Cik lielā mērā es varu paļauties uz dokumentiem reģistrā?

Rumānijas Tirdzniecības reģistrs ir izveidots un darbojas saskaņā ar Likumu Nr. nr.26/1990 par komercreģistru, kas publicēts atkārtoti, ar grozījumiem un papildinājumiem. Atļauju izveidot personas, uz kurām attiecas pienākums reģistrēties komercreģistrā, to darbību un reģistrāciju komercreģistrā, kā arī reģistrācijas aktu grozījumus vai citus skaidri paredzētus elementus, veic saskaņā ar Likumu Nr. 26/1990, Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. nr.116/2009, Likumu Nr. nr.359/2004, kā arī metodoloģiskos noteikumus par veidu, kādā uzņēmējdarbības reģistri tiek turēti, reģistrēti un atbrīvoti, un kurus apstiprina ar tieslietu ministra rīkojumu Nr. 2594/C/2008. Elementus, kas raksturīgi katram darbības veidam, attiecībā uz kuru komercreģistrā ir paredzēts pienākums reģistrēties, reglamentē ar īpašiem tiesību aktiem, no kuriem galvenie ir šādi: Uzņēmumu likums Nr. 31/1990, Likums Nr. nr.1/2005 par sadarbības organizāciju un darbību, Likums Nr. 566/2004 par sadarbību lauksaimniecības jomā, Valdības Ārkārtas rīkojums Nr. 44/2008 par atzīto fizisko personu, individuālo uzņēmumu un ģimenes uzņēmumu saimnieciskās darbības veikšanu, Likums Nr. 161/2003 par pasākumiem, lai nodrošinātu pārredzamību valsts pārvaldes, sabiedrisko funkciju un uzņēmējdarbības vides īstenošanā un par korupcijas novēršanu un sodīšanu par to.

Valsts tiesību aktu noteikumi, saskaņā ar kuriem trešās personas var paļauties uz komercreģistrā reģistrēto informāciju un dokumentiem, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) par dažiem uzņēmējdarbības tiesību aspektiem, ir šāda:

 1. Saskaņā ar 1. panta 1. punktu Likumā Nr. nr.26/1990 par komercreģistru, kurā izdarīti grozījumi, kurā izdarīti grozījumi, “pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas pieprasa, lai šādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasītu reģistrāciju vai, ja vajadzīgs, reģistrāciju komercreģistrā: Pilnvarotām fiziskām personām, atsevišķiem uzņēmumiem un ģimenes uzņēmumiem, uzņēmumiem, valsts uzņēmumiem un vietējiem uzņēmumiem, uzņēmumiem, valsts uzņēmumiem un valsts uzņēmumiem, autonomiem uzņēmumiem, ekonomiskajām interešu grupām, kooperatīvajām sabiedrībām, kooperatīvām organizācijām, Eiropas uzņēmumiem, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas ekonomikas interešu grupām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Rumānijā, un citām fiziskām un juridiskām personām, kas noteiktas tiesību aktos.

  Turklāt saskaņā ar iepriekš minētā tiesību akta 1. panta 2. punktu (1) fiziskām vai juridiskām personām pieprasa pieteikties reģistrācijai tajos pašos datos, kas attiecas uz tiesību aktiem un aktiem, kuru reģistrācija ir paredzēta tiesību aktos.
 1. Komercreģistrā ierakstīto informāciju un attiecīgo dokumentu kopiju izsniegšanuveic saskaņā ar grozītā Likuma Nr. nr.26/1990 par komercreģistru 4. pantu, kurā izdarīti grozījumi:

(1) Komercreģistrs ir publisks.

(2) Tirdzniecības reģistra birojam uz tās personas rēķina, kura iesniedz pieprasījumu, informāciju, izrakstu un sertificētu sertifikātu ierakstiem, kas ierakstīti komercreģistrā, kā arī apliecinājumu par apliecinājumu, ka konkrētais akts vai fakts ir vai nav reģistrēts, ir jāiesniedz reģistrā veikto ierakstu un iesniegto dokumentu kopijas un apstiprinātas kopijas, kas apliecina, ka konkrētais akts vai fakts ir vai nav reģistrēts.

(3) Dokumenti, kas minēti (2) punktā, var tikt pieprasīti un izdoti sarakstes veidā.

(4) Šā panta (2) punktā minētos dokumentus elektroniskā veidā, kas pievienoti, pievienoti vai loģiski saistīti ar paplašināto elektronisko parakstu, var pieprasīt un izdot ar elektroniskiem līdzekļiem Valsts tirdzniecības reģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portālā, kā arī izmantojot elektroniskā vienotā kontaktpunkta sistēmu saskaņā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 49/2009 par pakalpojumu sniedzēju brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību Rumānijā, kas apstiprināts ar grozījumiem ar Likumu Nr. 68/2010.

(5) Maksa par kopiju un/vai informācijas nodošanu neatkarīgi no piegādes veida nepārsniedz to izplatīšanas administratīvās izmaksas.

4. panta 1. punkts

(1) 4. pantā minēto dokumentu un informācijas elektroniskās kopijas dara pieejamas sabiedrībai un caur uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu — uz pieteikuma iesniedzēja rēķina.

(2) Maksa par kopiju piegādi un/vai informāciju no komercreģistra, izmantojot uzņēmumu reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, nepārsniedz saistītās administratīvās izmaksas.

To personu tiesību aktu un faktu izpildāmību, uz kurām attiecas pienākums reģistrēties komercreģistrā, veic saskaņā ar 5. pantu Likumā Nr. 26/1990 par komercreģistru, kas publicēts atkārtoti, ar grozījumiem un papildinājumiem:

(1) Reģistrāciju un ierakstus var izmantot pret trešām personām no to iekļaušanas Komercreģistrā vai kopš to publicēšanas Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī, IV daļā, vai citā publikācijā, ja to paredz tiesību akti.
(2) Persona, kurai jāpieprasa reģistrācija, nedrīkst liegt trešām personām rīkoties, ja vien nav pierādīts, ka tie tām ir zināmi.
(3) Valsts tirdzniecības reģistra birojs savā tīmekļa vietnē un tiešsaistes pakalpojumu portālā publicē un iesniedz publicēšanai Eiropas e-tiesiskuma portālā jaunāko informāciju par to personu, uz kurām attiecas pienākums reģistrēties komercreģistrā, dokumentu, faktu un datu izsludināšanu un izpildāmību.”

Turklāt ir īpaši noteikumi, kas paredzēti 50. līdz 53. pantā Likumā Nr. 31/1990 par uzņēmējdarbības tiesību aktu Nr. atkārtoti (ar grozījumiem) šādā redakcijā:

Uz
50. panta 1. punkta aktiem vai aktiem, par kuriem nav publicēta tiesību aktos paredzētā reklāma, nevar paļauties pret trešām personām, ja vien sabiedrība nepierāda, ka tie par tiem ir informēti.

(2) Darbības, ko uzņēmums veicis pirms 16. dienas pēc publicēšanas datuma Rumānijas oficiālajā vēstnesī, IV daļa, pēc deleģētā tiesneša noslēgšanas (šā pieprasījuma nokārtošanas dienā ir Tirdzniecības reģistra direktora/personas, ko iecēlis Valsts tirdzniecības reģistra birojs, saskaņā ar Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. nr.116/2009, kurā veikti grozījumi), nevar izmantot pret trešām personām, kuras pierāda, ka tās pašas nav spējušas ar tām iepazīties.

Tomēr 51. pants
trešām personām var būt atkarīgas no darbībām vai faktiem, attiecībā uz kuriem nav veikta reklāma, izņemot gadījumus, kad reklāmas izlaidumi nav spēkā.

52.
panta

1. punkts Sapretrunas gadījumā starp dokumentu, kas deponēts Tirdzniecības reģistra birojā, un tekstu, kas publicēts Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī, IV daļā, vai presē, uzņēmums nedrīkst iebilst pret trešām personām publicēto tekstu. Trešās personas var izpildīt publicēto tekstu pret uzņēmumu, ja vien uzņēmums nevar pierādīt, ka ir informēts par dokumentu, kas iesniegts Tirdzniecības reģistra birojam.

Saskaņā ar Likuma Nr. 26/1990 par komercreģistru, kas publicēts atkārtoti, 12. panta 1. punktu atbilstoši grozījumiem,

(1) Uzņēmumu reģistrā ir reģistrs, kurā reģistrē juridiskās personas, kas ir juridiskas personas, valsts uzņēmumi un uzņēmumi, autonomās regii, ekonomiskās interešu grupas, kooperatīvās organizācijas, Eiropas uzņēmumi, Eiropas ekonomikas interešu grupas, citas juridiskas personas, kas skaidri paredzētas ar tiesību aktiem, Rumānijas galvenais birojs vai sekundārais uzņēmums, reģistrs, kurā reģistrē juridiskās personas, kas ir inkorporētas kooperatīvi, un Eiropas kooperatīvas sabiedrības, kuru galvenie biroji vai sekundārie uzņēmumi atrodas Rumānijā, un reģistrs, kurā reģistrē fiziskas personas, kuras ir pilnvarotas, individuāli uzņēmumi un ģimenes uzņēmumi, kuru juridiskā adrese vai sekundārais uzņēmums ir Rumānijā. Šādus ierakstus glabā datorizētā sistēmā.

 1. Saskaņā ar Likuma Nr. nr.26/1990 par tirdzniecības reģistru, kas atkārtoti publicēts, ar grozījumiem, 6. panta 1. punktu saistībā ar 1. pantu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. nr.116/2009 par pasākumu noteikšanu saistībā ar reģistrācijas darbību Tirdzniecības reģistrā, kas apstiprināts ar grozījumiem un papildinājumiem ar Likumu Nr. nr.84/2010, kurā izdarīti grozījumi, izdara grozījumus, pamatojoties uz Tirdzniecības reģistra biroja/personas, ko nozīmējis Valsts Tirdzniecības reģistra birojs, direktora vai — attiecīgā gadījumā — tiesas galīgo lēmumu, izņemot gadījumus, kad tiesību aktos noteikts citādi.

  Saskaņā ar Likuma Nr. nr.26/1990 par komercreģistru 26.

  panta 1. punktu, kurā izdarīti grozījumi, “ reģistrācijas datums komercreģistrā ir datums, kurā reģistrācija tika faktiski veikta minētajā reģistrā.” >

Saskaņā ar Likuma Nr. nr.26/1990 par tirdzniecības reģistru 51. panta 2. punktu, kurā izdarīti grozījumi, „ Reģistrēties Tirdzniecības reģistrā tiek veikti elektroniski gan Tirdzniecības reģistra dienestu līmenī, kas saistīti ar tiesām, gan elektroniskā centrālā reģistra līmenī.

Sīkāka informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāšeit.

Saites

Saite atveras jaunā logāRumānijas uzņēmumu reģistra oficiālā tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāRumānijas Valsts tirdzniecības reģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portāls

Attiecīgie dokumenti

Likums Nr. 26/1990PDF (669 Kb)LV

Pārvaldības rīkojums Nr. 116/2009PDF (255 Kb)LV

Sīki izstrādāti 2008. gada 10. oktobris noteikumi par uzņēmējdarbības reģistru uzturēšanuPDF (1034 Kb)LV

Likums Nr. 359/2004PDF (527 Kb)LV


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 13/08/2019