Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Poslovni registri v državah članicah - Romunija

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

V tem razdelku boste našli pregled romunskega poslovnega registra, ki ga je organiziralo ministrstvo za pravosodje – nacionalni urad poslovnega registra.


Katere informacije ponujajo romunski trgovinski register?

Povezava se odpre v novem oknuRomunski nacionalni urad poslovnega registra je javna ustanova, ki je pravna oseba in je organizirana pod vodstvom Ministrstva za pravosodje. Ima, organizira in upravlja centralni računalniško podprt repozitorij sklenjenih poslov.

Uradi za poslovne registre so organizirani pod vodstvom nacionalnega urada poslovnega registra in delujejo v Bukarešti in v vseh 41 romunskih okrožjih. Vodijo, organizirajo in upravljajo lokalne poslovne registre.

V skladu z zakonom št. 26/1990 poslovni register vsebuje informacije o registriranih strokovnjakih, in sicer:

 • podjetja;
 • domača podjetja;
 • domača podjetja
 • avtonomni kralji;
 • zadruge,
 • zadružnimi organizacijami,
 • gospodarske interesne skupine;
 • Evropskega gospodarskega interesnega združenja;
 • Evropskimi družbami,
 • Evropske zadruge;
 • poklicna združenja;
 • posamezna podjetja;
 • družinska podjetja in
 • druge fizične in pravne osebe, določene z zakonom.

V poslovnem registru so evidentirani vsi dokumenti, dejstva, trditve, dokumenti in identiteta zadevnih strokovnjakov, katerih registracija se zahteva z zakonom, in vsi drugi dokumenti ali dokumenti, ki so izrecno določeni z zakonom.

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran poslovnega registra (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokumenti;
2. informacije, storitve, strukturirane v oddelkih in storitvah;
3. informacije o državnem uradu poslovnega registra in o uradih poslovnega registra, ki so povezani s tribunali;
4. različne informacije o oglaševanju – prost dostop;
5. obrazci, ki se uporabljajo v instituciji;
6 formalnosti v zvezi z vpisom v poslovni register vsake kategorije strokovnjakov in transakcij;
7. statistični podatki o evidentiranih poslih.

 • zgodovina institucije
 • mreža računalniških sistemov rezervacij
 • obrazci (za strokovnjake itd.) in potrebne formalnosti
 • za storitve na ONRC
 • storitve
 • zakonodaja
 • statistika
 • srednja vrednost.

Spletne storitve nacionalnega urada poslovnega registra so na portalu Povezava se odpre v novem oknuspletnih storitev na voljo prek sektorskega operativnega programa za „povečanje gospodarske konkurenčnosti“, „Vlaganje v vašo prihodnost!“ v okviru projekta „Spletne storitve (e-uprava), ki jih NTRO za poslovno skupnost zagotavlja prek namenskega portala“.

Spletne storitve nacionalnega urada poslovnega registra, ki se opravljajo prek portala za storitve, so:

 • In.Infcert
 • RECOM Online;
 • Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja in spletne rezervacije imena podjetja;
 • Predhodna preverjanja (preverjanje razpoložljivosti in/ali rezerviranja imena/logotipa pravne/fizične osebe, individualnega/družinskega podjetja);
 • Evidence v poslovnem registru in dovoljenje za pravne osebe;
 • Posodabljanje kontaktnih podatkov podjetij, vpisanih v poslovni register;
 • Zagotavljanje informacij do datuma, zgodovine družbe, statistike;
 • Izdaja dokumentov (potrdila o ugotovitvah);
 • Status zadeve;
 • Uradno obvestilo o vloženem poslovnem registru;
 • Resolucije o odložitvi zahtev za vpis v poslovni register;
 • Obveščanje javnosti o različnih položajih pravnih oseb;
 • Statistiko (transakcije v centralnem registru trgovine, družbe s tujo kapitalsko udeležbo);
 • Nespletne obrazce poslovnega registra.

Spletna storitev Recom zagotavlja naslednje informacije o strokovnjakih:

 • ime in organizacijska oblika;
 • identifikacijski podatki (zaporedna številka v poslovnem registru, edinstveni identifikator evropske ravni, enotna registrska oznaka, naslov sedeža, poslovni stiki (telefonska številka, številka telefaksa);
 • registrirani sedež (PE, začetek veljavnosti dokazila o ustanovitvi, datum poteka veljavnosti dokazila o sedežu, trajanje sedeža);
 • vpisani in vpisani delniški kapital;
 • glavni predmet poslovanja, ki ga je določil/odobril prodajalec ali ponudnik;
 • sekundarna dela, ki jih je prijavil/odobril prodajalec ali ponudnik;
 • identifikacijske podatke v zvezi s pridruženimi fizičnimi in pravnimi osebami;
 • identifikacija upraviteljev;
 • podatki o emblemih;
 • podatki, ki se nanašajo na podružnice/podružnice/podenote (registrirani sedež, telefon);
 • podatki o sekundarnih lokacijah/delovnih točkah (registrirani sedež, telefon);
 • podatke o obratih in/ali dejavnostih, odobrenih v skladu s členom 15 Zakona št. 359/2004;
 • podatki o lastninskih pravicah;
 • podatke o sestavi;
 • podatke o aktih iz člena 21(e) do (h) Zakona št. 26/1990;
 • podatke o drugih zahtevkih;
 • podatki bilance stanja (prihodki od prodaje, povprečno število zaposlenih, bruto dobiček), če jih zagotovi ministrstvo za javne finance.

Ali je dostop do romunskega registra trgovine brezplačen?

Informacije iz poslovnega registra so na Povezava se odpre v novem oknuvoljo na spletu na portalu za storitve nacionalnega urada poslovnega registra. Dostop do informacij je dovoljen po registraciji uporabnika (ustvarjanje uporabniškega imena in gesla), prostega delovanja.

Informacije v registru nacionalnega trgovinskega registra so strukturirane glede na ponujene storitve. Nekateri podatki so brezplačni, drugi pa brezplačni, v skladu z veljavno zakonodajo.

Med informacijami, ki so na voljo, vas opozarjamo na:

 • Splošne informacije za zadevne osebe, da lahko po potrebi opravljajo določene regulirane dejavnosti (strokovnjaki, fizične osebe, pravne osebe, institucije in javni organi itd., podrobnosti so na voljo na spletni strani: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Naročniška komponenta storitve spletne naročnine Recom je dostopna po sklenitvi pogodbe z upravičencem. Dostop je zagotovljen 24 ur od leta 24.
 • E-obrazci.
 • Status vlog za brezplačno registracijo v registru gospodarskih družb.
 • Dostop do oddelka v zvezi z odločitvami o odložitvi prijav za registracijo, predloženih v poslovni register, je brezplačen;
 • Nekatere javne informacije (računovodski izkazi, prostovoljne rešitve, rešitve v skladu z zakonom itd.) so dostopne brezplačno;

Dostop do vseh razdelkov spletišča https://www.onrc.ro/index.php/ro/ Povezava se odpre v novem oknuje brezplačen in 24 ur v letu 24.

Kako iskati po romunskem poslovnem registru?

Brezplačne informacije, ki so na voljo v Povezava se odpre v novem oknuspletni storitvi Recom, je mogoče iskati z uvedbo naslednjih meril:

 • ime strokovnjaka;
 • registracijska številka podjetja;
 • enotno registrsko kodo;
 • okrožje, v katerem je registrirani sedež.

Splošne informacije za zainteresirane osebe, ki jih brezplačno ponudi služba Recom, vključujejo:

 • ime strokovnjaka, registriranega v poslovnem registru;
 • registracijska številka podjetja;
 • Evropski edinstveni identifikator (EUID);
 • enotno registrsko kodo;
 • naslov registriranega sedeža ali poslovne enote;
 • stanje podjetja (na primer: poslovanje, likvidacija, likvidacija, stečaj, izbris registracije itd.);

Zgodovina romunskega poslovnega registra

Poslovni register je bil ustanovljen leta 1990 v skladu z zakonom št. 26/1990 o trgovinskem registru.

Vzpostavljen je bil namenski portal za zagotavljanje novih spletnih storitev poslovnemu okolju in vsem zainteresiranim, portal pa je začel delovati v drugi polovici leta 2011.

Povezava se odpre v novem oknuCilji nacionalnega urada poslovnega registra so:

 • obveščanje poslovnega okolja, javnih ustanov, medijev in zainteresiranih oseb o dejavnostih, ki se izvajajo v poslovnem registru;
 • skrajšanje časa, potrebnega za pridobitev dostopa do informacij;
 • zmanjšanje prometnih zastojev v poslovnem registru;
 • skrajšanje časa, potrebnega za predložitev registracijskih dokumentov v poslovni register;
 • poenostavitev postopkov za registracijo strokovnjakov, zagotavljanje finančnih informacij ter zahtevanje informacij in dokumentov;
 • informacije za prijavitelje prek spleta in v realnem času o podatkih poslovnega registra.

Kako se lahko zanesem na dokumente iz registra?

Romunski poslovni register je organiziran in deluje v skladu z določbami Zakona št. nr.26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen. Dovoljenje za ustanovitev oseb, za katere velja obveznost registracije v poslovnem registru, njihovo delovanje in vpis v poslovni register, in vsako evidentiranje sprememb ustanovnih listin ali drugih izrecno določenih sprememb, se izvede v skladu z določbami Zakona št. 26/1990, Zakona vlade št. nr.116/2009 o nujni pomoči, zakona št. nr.359/2004 in metodoloških pravil o načinu, kako se poslovni registri vodijo, evidentirajo in sprostijo, ki je bila odobrena z uredbo ministra za pravosodje št. 2594/C/2008. Za vsako obliko dejavnosti, za katero je obveznost registracije vpisana v trgovinskem registru, veljajo posebni zakonodajni akti, ki so: Zakon št. 31/1990, zakon št. nr.1/2005 o organizaciji in delovanju sodelovanja, Zakon št. 566/2004 o sodelovanju v kmetijstvu, izredna uredba vlade št. 44/2008 o izvajanju gospodarskih dejavnosti pooblaščenih fizičnih oseb, posameznih podjetij in družinskih podjetij, Zakon št. 161/2003 o ukrepih za zagotavljanje preglednosti pri opravljanju javne funkcije, javnih funkcij in poslovnega okolja ter preprečevanje in kaznovanje korupcije.

Določbe nacionalne zakonodaje, v skladu s katerimi se lahko tretje strani sklicujejo na informacije in dokumente, vpisane v poslovni register, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o nekaterih vidikih prava družb, so:

 1. V skladu s členom 1(1) zakona št. nr.26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen, „Pred začetkom gospodarske dejavnosti se od naslednjih fizičnih ali pravnih oseb zahteva, da zahtevajo registracijo ali, kadar je to primerno, registracijo v poslovnem registru: Pooblaščene fizične osebe, posamezna podjetja in družinska podjetja, družbe, nacionalna podjetja in domača podjetja, družbe, nacionalna podjetja in nacionalna podjetja, avtonomne družbe, gospodarske interesne skupine, zadruge, zadružne organizacije, evropska podjetja, evropske zadruge in evropske gospodarske interesne skupine, ki imajo glavni kraj poslovanja v Romuniji, ter druge fizične in pravne osebe, določene z zakonom.

  Tudi v skladu s členom 1(2) navedenega zakonodajnega akta morajo fizične ali pravne osebe iz odstavka (1) zaprositi za registracijo v istem registru podatkov v zvezi z akti in akti, katerih registracija je določena z zakonom
  . „
 1. Predložitev podatkov, vpisanih v poslovni register, in izdaja kopij zadevnih dokumentov se opravita v skladu s členom 4 Zakona št. nr.26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen:

(1) Poslovni register je javen.

(2) Od urada poslovnega registra se zahteva, da na stroške osebe, ki vlaga zahtevek, razkrije podatke, izpiske iz evidence in potrdila o podatkih, vpisanih v poslovni register, ter potrdila o dokazu, da je določeno dejanje ali dejstvo registrirano ali ne, kopije in overjene kopije zapisov v registru in predloženih dokumentih, za katere se zaračunajo pristojbine.

(3) Dokumenti iz odstavka (2) se lahko zahtevajo in izdajo po pošti.

(4) V skladu z izrednim odlokom vlade št. 49/2009 o svobodi ustanavljanja ponudnikov storitev in svobodi opravljanja storitev v Romuniji, odobrenim s spremembami z zakonom št. 68/2010, se lahko zahtevajo in izdajo dokumenti iz odstavka (2) v elektronski obliki, ki vsebujejo razširjeni elektronski podpis, ki je priložen ali logično povezan z razširjenim elektronskim podpisom.

(5) Pristojbine, zaračunane za sprostitev kopij in/ali informacij, ne glede na način pošiljanja, ne presegajo upravnih stroškov, povezanih z njihovo sprostitvijo.

Člen 4 1

(1) elektronske kopije dokumentov in informacij iz člena 4 so na stroške prosilca na voljo javnosti in prek sistema povezovanja poslovnih registrov.

(2) Stopnja nadomestil, ki se zaračunajo za dobavo kopij in/ali informacij iz poslovnega registra s sistemom povezovanja poslovnih registrov, ne sme presegati s tem povezanih upravnih stroškov.

Izvršljivost dejanj in dejstev oseb, za katere velja obveznost registracije v poslovnem registru, se izvrši v skladu s členom 5 Zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen in dopolnjen z naslednjim besedilom:

(1) Registracija in vpisi se lahko uveljavljajo proti tretjim osebam z učinkom od dneva njihovega vpisa v poslovni register ali od njihove objave v Uradnem listu Romunije, dela IV ali druge objave, če je tako določeno v zakonu.
(2) Oseba, od katere se zahteva registracija, ne sme prepovedati tretjih oseb pred dejanji, razen če jim je to dokazano z neregistriranimi dejanji.
(3) Nacionalni urad poslovnega registra objavi na svojem spletnem mestu in na portalu spletnih storitev ter v objavo na evropskem portalu e-pravosodje objavi najnovejše informacije o nacionalnem pravu glede oglaševanja in izvršljivosti dokumentov, dejstev in podatkov o osebah, za katere velja obveznost registracije v poslovnem registru, proti tretjim osebam.“

Poleg tega obstajajo posebne določbe za to v členih od 50 do 53 Zakona št. 31/1990 o pravu družb št., kakor je bil spremenjen:

Zoper tretje osebe se ni mogoče sklicevati na člen 50(1)
zakonov ali aktov, za katere oglaševanje po zakonu ni bilo objavljeno, razen če družba dokaže, da je z njimi seznanjena
.

(2) Dejavnosti, ki jih je podjetje izvedlo pred 16. dnem po objavi v Uradnem listu Romunije, delu IV, v zvezi z ugotovitvijo delegiranega sodnika (na datum poravnave terjatev pripada direktorju Urada za trgovinske registre/osebi, ki jo imenuje generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra v skladu z izrednim odlokom vlade št. nr.116/2009, kakor je bil spremenjen) se ni mogoče sklicevati na tretje osebe, ki dokažejo, da se z njimi niso mogle seznaniti.

Vendar se lahko člen 51
, tretje osebe, sklicuje na dejanja ali dejstva, za katera oglaševanje ni bilo opravljeno, razen če opustitev oglasa ni imela nobenega učinka
.

Člen 52(1)
V primeru neskladja med besedilom, deponiranim pri Uradu poslovnega registra, in besedilom, objavljenim v Uradnem listu Romunije, delom IV, ali v tisku, družba ne sme nasprotovati besedilu, ki je bilo objavljeno, tretjim osebam. Tretje osebe lahko izvršujejo objavljeno besedilo zoper družbo, razen če lahko družba dokaže, da je bila seznanjena z besedilom, ki je bilo predloženo Uradu poslovnega registra.

V skladu s členom 12(1) zakona št. 26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen,

(1) Poslovni register je sestavljen iz registra za registracijo pravnih oseb, registriranih družb, nacionalnih družb in družb, samostojnega rešija, gospodarskih interesnih skupin, zadružnih organizacij, evropskih podjetij, evropskih gospodarskih interesnih skupin, drugih pravnih oseb, ki so izrecno določene z zakonom, s sedežem ali sekundarnim sedežem v Romuniji, registra za registracijo pravnih oseb, registriranih zadrug, in evropskih zadrug s sedežem ali sekundarnim sedežem v Romuniji ter registra za registracijo fizičnih oseb, pooblaščenih, posameznih in družinskih podjetij, ki imajo registrirani sedež ali podružnice v Romuniji. Te evidence se vodijo v računalniško podprtem sistemu.

 1. V skladu s členom 6(1) Zakona št. nr.26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen, v povezavi s členom 1 izrednega odloka vlade št. nr.116/2009 o vzpostavitvi ukrepov v zvezi z dejavnostjo registracije v trgovinskem registru, ki je bil odobren s spremembami in dopolnitvami z zakonom št. nr.84/2010, kakor je bil spremenjen , se izvede na podlagi resolucije direktorja urada/osebe poslovnega registra, ki jo imenuje generalni direktor nacionalnega urada poslovnega registra ali, odvisno od primera, pravnomočne sodne odločbe, razen če zakon ne določa drugače.
  V skladu s členom
  26(1) zakona št. nr.26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen, je „ datum registracije v poslovnem registru datum, ko je bila registracija dejansko opravljena v tem registru.“

  > V skladu s členom 26(2) zgoraj navedenega zakonodajnega akta v povezavi z izrednim odlokom vlade št. nr.116/2009 se registracija v poslovnem registru izvede v 24 urah po datumu resolucije direktorja urada/osebe poslovnega registra, ki jo imenuje generalni direktor nacionalnega urada za trgovino, v primeru registracije strokovnjaka pa v 24 urah od datuma odločitve o
  odobritvi
  registracije.

V skladu s členom 51(2) Zakona št. nr.26/1990 o poslovnem registru, kakor je bil spremenjen, se „Registracija v poslovnem registru izvede elektronsko na ravni uradov poslovnega registra, ki so priloženi sodiščem, in na ravni računalniško podprtega centralnega registra.

Več informacij je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Pomembne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUradna spletna stran romunskega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuSpletni portal romunskega nacionalnega urada poslovnega registra

Ustrezni dokumenti

Zakon št. 26/1990PDF (669 Kb)SL

Odredba o upravljanju št. 116/2009PDF (255 Kb)SL

Podrobna pravila z dne 10. oktobra 2008 o vodenju poslovnih registrovPDF (1034 Kb)SL

Zakon št. 359/2004PDF (527 Kb)SL


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 13/08/2019