Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Sverige

Dette afsnit giver et overblik over Sveriges virksomhedsregister.


Hvad indeholder det svenske virksomhedsregister?

Kontoret for det svenske selskabsregister fører flere registre med oplysninger om virksomheder (dvs. registrerede selskaber). Oplysningerne i registrene er tilgængelige via en Link åbner i nyt vinduesøgemaskine på internettet eller ved henvendelse tilLink åbner i nyt vindue kontoret for det svenske selskabsregister.

Registrene benævnes i det følgende "det svenske virksomhedsregister".

Det svenske virksomhedsregister indeholder oplysninger om f.eks.:

 • virksomhedsnavne og -adresser
 • registreringsnumre
 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • konkursoplysninger.

Registret ejes og forvaltes af Link åbner i nyt vinduekontoret for det svenske selskabsregister.

Er der gratis adgang til det svenske virksomhedsregister?

Oplysningerne i det svenske virksomhedsregister udleveres gratis ved telefonisk henvendelse til kontoret for det svenske selskabsregister. Ved anmodninger om skriftlige oplysninger fra registret opkræves i de fleste tilfælde et gebyr.

Internetsøgemaskinen giver fri adgang til oplysninger om virksomhedsnavn, registreringsnummer og status. Følgende yderligere tjenester er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere:

 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • yderligere oplysninger om konkurs og likvidation.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Oplysningerne om svenske selskaber med begrænset ansvar offentliggøres i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF.

Nyligt registrerede svenske selskaber med begrænset ansvar og alle ændringer heraf registreres hos kontoret for det svenske selskabsregister.

I henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF sikrer medlemsstaterne, at selskaber offentliggør visse dokumenter og oplysninger. I henhold til artikel 3a, stk. 2, tilvejebringer medlemsstaterne de krævede oplysninger med henblik på offentliggørelse på den europæiske e-justice-portal.

I Sverige offentliggøres de registrerede oplysninger i det svenske statstidende (Post- och Inrikes Tidningar).

Der findes yderligere oplysninger om de svenske selskaber på kontoret for det svenske selskabsregisters websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.bolagsverket.se/en.

Der er adgang til det svenske statstidende via kontoret for det svenske selskabsregisters websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.bolagsverket.se/en.

Hvordan søger man i det svenske virksomhedsregister?

Alle kan kontakte kontoret for det svenske selskabsregister pr. brev, e-mail eller telefon og anmode om oplysninger i registret.

Ved hjælp af søgemaskinen kan man foretage søgninger ved at indtaste et virksomhedsnavn og registreringsnummer. Nedenstående oplysninger er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere:

 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • yderligere oplysninger om konkurs og likvidation.

Det svenske virksomhedsregisters historie

Der er blevet gemt oplysninger i registret siden 1897. Alt efter datatypen er oplysningerne blevet digitaliseret siden 1982. Siden 2002 er alle indgående oplysninger til registret blevet konverteret til digitalt format.

Nyttige links

Link åbner i nyt vindueDet europæiske virksomhedsregister (EBR)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/11/2020