Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Sverige

Dette afsnit giver et overblik over Sveriges virksomhedsregister.


Hvad indeholder det svenske virksomhedsregister?

Kontoret for det svenske selskabsregister fører flere registre med oplysninger om virksomheder (dvs. registrerede selskaber). Oplysningerne i registrene er tilgængelige via en Link åbner i nyt vinduesøgemaskine på internettet eller ved henvendelse tilLink åbner i nyt vindue kontoret for det svenske selskabsregister.

Registrene benævnes i det følgende "det svenske virksomhedsregister".

Det svenske virksomhedsregister indeholder oplysninger om f.eks.:

 • virksomhedsnavne og -adresser
 • registreringsnumre
 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • konkursoplysninger.

Registret ejes og forvaltes af Link åbner i nyt vinduekontoret for det svenske selskabsregister.

Er der gratis adgang til det svenske virksomhedsregister?

Oplysningerne i det svenske virksomhedsregister udleveres gratis ved telefonisk henvendelse til kontoret for det svenske selskabsregister. Ved anmodninger om skriftlige oplysninger fra registret opkræves i de fleste tilfælde et gebyr.

Internetsøgemaskinen giver fri adgang til oplysninger om virksomhedsnavn, registreringsnummer og status. Følgende yderligere tjenester er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere:

 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • yderligere oplysninger om konkurs og likvidation.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Oplysningerne om svenske selskaber med begrænset ansvar offentliggøres i henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF.

Nyligt registrerede svenske selskaber med begrænset ansvar og alle ændringer heraf registreres hos kontoret for det svenske selskabsregister.

I henhold til artikel 2 i direktiv 2009/101/EF sikrer medlemsstaterne, at selskaber offentliggør visse dokumenter og oplysninger. I henhold til artikel 3a, stk. 2, tilvejebringer medlemsstaterne de krævede oplysninger med henblik på offentliggørelse på den europæiske e-justice-portal.

I Sverige offentliggøres de registrerede oplysninger i det svenske statstidende (Post- och Inrikes Tidningar).

Der findes yderligere oplysninger om de svenske selskaber på kontoret for det svenske selskabsregisters websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.bolagsverket.se/en.

Der er adgang til det svenske statstidende via kontoret for det svenske selskabsregisters websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.bolagsverket.se/en.

Hvordan søger man i det svenske virksomhedsregister?

Alle kan kontakte kontoret for det svenske selskabsregister pr. brev, e-mail eller telefon og anmode om oplysninger i registret.

Ved hjælp af søgemaskinen kan man foretage søgninger ved at indtaste et virksomhedsnavn og registreringsnummer. Nedenstående oplysninger er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere:

 • virksomhedens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer)
 • årsregnskaber
 • vedtægter
 • registreringsattester
 • yderligere oplysninger om konkurs og likvidation.

Det svenske virksomhedsregisters historie

Der er blevet gemt oplysninger i registret siden 1897. Alt efter datatypen er oplysningerne blevet digitaliseret siden 1982. Siden 2002 er alle indgående oplysninger til registret blevet konverteret til digitalt format.

Nyttige links

Link åbner i nyt vindueDet europæiske virksomhedsregister (EBR)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 03/11/2016