Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai valstybėse narėse - Švedija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Švedijos įmonių registras.


Kokios informacijos galima rasti Švedijos įmonių registre?

Švedijos įmonių registro įstaiga administruoja kelis registrus, kuriuose pateikiama informacija apie įmones (t.y. registruotas bendroves). Registruose esančia informacija galima naudotis per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternetinę paieškos sistemą arba kreipiantis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos įmonių registro įstaigą.

Toliau registrai bendrai vadinami Švedijos įmonių registru.

Švedijos įmonių registre pateikiama tokia informacija:

 • įmonės pavadinimai ir adresai,
 • registracijos numeriai,
 • įmonės darbuotojai (įskaitant valdybos narius),
 • metinės finansinės ataskaitos,
 • įstatai,
 • registracijos pažymėjimai,
 • bankrotas.

Registras priklauso Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos įmonių registro įstaigai ir yra jo tvarkomas.

Ar Švedijos įmonių registru galima naudotis nemokamai?

Švedijos įmonių registre esančią informaciją galima gauti nemokamai paskambinus į Švedijos įmonių registro įstaigą. Už raštu pateiktą informaciją paprastai imamas mokestis.

Naudojantis internetine paieškos sistema galima nemokamai gauti informacijos apie bendrovės pavadinimą, registracijos numerį ir statusą. Toliau nurodytos papildomos paslaugos teikiamos tik už jas mokantiems registruotiems vartotojams:

 • informacija apie įmonės darbuotojus (įskaitant valdybos narius),
 • metinės finansinės ataskaitos,
 • įstatai,
 • registracijos pažymėjimai,
 • išsamesnė informacija apie bankrotą ir likvidavimą.

Kiek patikimi į registrą įtraukti dokumentai?

Informacija apie uždarąsias akcines bendroves atskleidžiama pagal Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnį.

Švedijos įmonių registro įstaiga registruoja naujas Švedijos uždarąsias akcines bendroves ir informaciją apie jų pakeitimus.

Direktyvos 2009/101/EB 2 straipsnyje valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad bendrovės atskleistų tam tikrus dokumentus ir duomenis. 3a straipsnio 2 dalyje valstybių narių reikalaujama teikti šią informaciją, kad ji būtų skelbiama Europos e. teisingumo portale.

Švedijos atveju užregistruota informacija skelbiama Švedijos oficialiajame leidinyje (Post- och Inrikes Tidningar).

Daugiau informacijos apie Švedijos įmones pateikiama Švedijos įmonių registro įstaigos svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bolagsverket.se/en.

Į Švedijos oficialųjį leidinį galima patekti iš Švedijos įmonių registro įstaigos svetainės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bolagsverket.se/en.

Kaip atlikti paiešką Švedijos įmonių registre?

Bet kas, norėdamas gauti registre esančios informacijos, gali kreiptis į Švedijos įmonių registro įstaigą paštu, el. paštu arba telefonu.

Paieškos sistemoje paiešką galima atlikti įvedus įmonės pavadinimą ar registracijos numerį. Toliau nurodyta informacija teikiama tik už ją mokantiems registruotiems vartotojams:

 • informacija apie įmonės darbuotojus (įskaitant valdybos narius),
 • metinės finansinės ataskaitos,
 • įstatai,
 • registracijos pažymėjimai,
 • išsamesnė informacija apie bankrotą ir likvidavimą.

Švedijos įmonių registro istorija

Registre informacija renkama nuo 1897 m. Priklausomai nuo duomenų rūšies informaciją pradėta skaitmeninti nuo 1982 m. Nuo 2002 m. skaitmeninama visa į registrą įtraukiama informaciją.

Naudingos nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos įmonių registras)


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020