Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Zviedrija

Šajā sadaļā ir sniegts Zviedrijas komercreģistra pārskats.


Ko piedāvā Zviedrijas komercreģistrs?

Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs uztur vairākus reģistrus, kuros ir pieejama informācija par uzņēmumiem (t. i., reģistrētiem uzņēmumiem). Piekļūt informācijai šajos reģistros var caur Saite atveras jaunā logāinterneta meklētājprogrammu vai, sazinoties ar Saite atveras jaunā logāZviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju.

Turpmāk visi šie reģistri kopā tiek saukti par Zviedrijas komercreģistru.

Zviedrijas komercreģistrs sniedz informāciju, piemēram, par:

 • uzņēmumu nosaukumiem un adresēm;
 • reģistrācijas numuru;
 • uzņēmuma amatpersonām (tostarp valdes locekļiem);
 • gada pārskatiem;
 • statūtiem;
 • reģistrācijas apliecībām;
 • maksātnespēju.

Reģistra īpašnieks un uzturētājs ir Saite atveras jaunā logāZviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojs.

Vai pieeja Zviedrijas komercreģistram ir bez maksas?

Informācijai Zviedrijas komercreģistrā var piekļūt bez maksas, pa tālruni sazinoties ar Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju. Pieteikumiem iegūt rakstveida ziņas no reģistra parasti tiek piemērota maksa.

Interneta meklētājprogramma piedāvā bezmaksas piekļuvi informācijai par uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un statusu. Šāda papildu informācija ir pieejama tikai reģistrētiem un maksājošiem lietotājiem:

 • uzņēmuma amatpersonas (tostarp valdes locekļi);
 • gada pārskati;
 • statūti;
 • reģistrācijas apliecības;
 • plašāka informācija par maksātnespēju un likvidāciju.

Cik uzticami ir reģistrā esošie dokumenti?

Informācija par Zviedrijas sabiedrībām ar ierobežotu atbildību tiek atklāta saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. pantu.

Jaunas sabiedrības ar ierobežotu atbildību un jebkādas izmaiņas tajās tiek reģistrētas Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas birojā.

Saskaņā ar Direktīvas 2009/101/EK 2. pantu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka sabiedrības atklāj noteiktus dokumentus un ziņas. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu dalībvalstīm šī informācija jāsniedz arī publicēšanai Eiropas e-tiesiskuma portālā.

Zviedrijā reģistrētā informācija tiek publicēta Zviedrijas Oficiālajā Vēstnesī (Post- och Inrikes Tidningar).

Plašāku informāciju par Zviedrijas uzņēmumiem var atrast Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.bolagsverket.se/en.

Zviedrijas Oficiālo Vēstnesi var apskatīt Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroja tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.bolagsverket.se/en.

Kā meklēt informāciju Zviedrijas komercreģistrā

Informāciju no reģistra var saņemt ikviens, sazinoties ar Zviedrijas Uzņēmumu reģistrācijas biroju pa pastu, e-pastu vai tālruni.

Meklējumus var veikt ar meklētājprogrammu, ievadot uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru. Šāda informācija ir pieejama tikai reģistrētiem un maksājošiem lietotājiem:

 • uzņēmuma amatpersonas (tostarp valdes locekļi);
 • gada pārskati;
 • statūti;
 • reģistrācijas apliecības;
 • plašāka informācija par maksātnespēju un likvidāciju.

Zviedrijas komercreģistra vēsture

Informācija reģistrā tiek glabāta kopš 1897. gada. Atkarībā no informācijas veida, informācijas datorapstrāde veikta kopš 1982. gada. Kopš 2002. gada visa ienākošā informācija tiek pārvērsta digitālā formātā.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Biznesa reģistrs (EBR)


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020