Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai valstybėse narėse - Slovakija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šiame skyriuje apžvelgiamas Slovakijos įmonių registras.


Kokia informacija kaupiama įmonių registre?

Įmonių registras (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasObchodný register) yra viešai skelbiamas sąrašas, į kurį įtraukiama privalomoji informacija apie verslininkus, įmones ir kitus juridinius asmenis, kai tai numatyta pagal taikytinus teisės aktus.

Sąrašą tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Įmonių registrą tvarko registrų teismai (registrové súdy) (apylinkės teismai, veikiantys prie apygardos teismo).

Ar Slovakijos įmonių registro informacija nemokama?

Įmonių registro ir dokumentų registro informacija prieinama visiems. Prieiga prie įmonių registro ir išrašai iš jo yra teikiami už mokestį.

Tačiau jei pareiškėjas paprašo elektroninio išrašo iš įmonių registro ar deponuoto dokumento elektroninės kopijos (arba elektroninio patvirtinimo, kad konkretus dokumentas nėra deponuotas įmonių registre), registrų teismas atitinkamus dokumentus išduoda elektroniniu būdu ir nemokamai.

Kaip atlikti paiešką įmonių registre?

Paiešką galima atlikti slovakų ir anglų kalbomis

Slovakijos įmonių registre (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasobchodný register) galima atlikti paiešką pagal:

Koks yra registro dokumentų patikimumas?

Įstatyme Nr. 513/1991 (Prekybos kodekse) nustatyta, nuo kada galima remtis duomenimis iš įmonių registro ir, tam tikrais atvejais, jame deponuotų dokumentų turiniu.

Įmonių registre užfiksuoti duomenys trečiųjų šalių atžvilgiu galioja nuo jų paskelbimo. Įmonių registre deponuotų dokumentų turinys trečiųjų šalių atžvilgiu įsigalioja nuo tada, kai apie dokumentų pridavimą paskelbiama Prekybos leidinyje.

Nuo šio momento trečiosios šalys gali remtis paskelbtais duomenimis ar dokumentų turiniu. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei registruotasis asmuo gali įrodyti, kad trečioji šalis anksčiau žinojo apie tuos duomenis ar dokumentų turinį.

Vis dėlto registruotasis asmuo negali remtis paskelbtais dokumentais ar dokumentų turiniu trečiosios šalies atžvilgiu, jei trečioji šalis gali įrodyti negalėjusi anksčiau žinoti apie tuos duomenis ar dokumentų turinį.

Po šio termino užregistruotais duomenimis ir registre deponuotų dokumentų turiniu jau galima remtis.

Jei užregistruoti ir paskelbti duomenys arba deponuotų dokumentų turinys ir skelbimo tekstas nesutampa, registruotasis asmuo (įmonė) trečiųjų šalių atžvilgiu gali remtis tik paskelbta jų versija. Tačiau jei jis įrodo, kad trečioji šalis žinojo apie registruotų duomenų ar deponuotų dokumentų turinį, jis gali jais remtis.

Slovakijos įmonių registro istorija

Slovakijos įmonių registras sukurtas 1992 m., priėmus Įstatymą Nr. 513/1991 dėl Prekybos kodekso – jis pakeitė iki tol veikusį įmonių registrą.

Prekybos kodeksu (§27–§34 straipsniais) iki 2004 m. išplėsta įmonių registro aprėptis.

2004 m. vasario 1 d. Įsigaliojus specialiajam įstatymui Nr. 530/2003 dėl įmonių registro, kuriuo iš dalies pakeisti tam tikri kiti teisės aktai, įmonių registrui pradėti taikyti nauji reikalavimai. Šiuo specialiuoju įstatymu iš dalies buvo panaikintos Prekybos kodekso nuostatos dėl įmonių registro teisinės atsakomybės aspektų.

Šiuo metu įmonių registras tvarkomas elektroninėmis priemonėmis. Dokumentų registras turi ir dokumentinę, ir elektroninę versijas.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos įmonių registras


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 26/11/2019