Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzņēmējdarbības reģistri dalībvalstīs - Slovākija

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: slovāku.

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Slovākijas uzņēmumu reģistru.


Kāda informācija atrodama Slovākijas uzņēmumu reģistrā?

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrs (obchodný register) ir publiski pieejams saraksts ar uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un citu juridisku personu datiem, kuru reģistrācija ir noteikta atsevišķos tiesību aktos.

Sarakstu pārvalda Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas Tieslietu ministrija.

Uzņēmumu reģistru uztur reģistra tiesas (registrové súdy) (rajona tiesas pie reģionālās tiesas).

Vai piekļuve uzņēmumu reģistram ir bez maksas?

Piekļuve uzņēmumu reģistram un izrakstu iegūšana no tā ir iespējama, samaksājot nodevu.

Kā veikt meklēšanu uzņēmumu reģistrā?

Slovākijas Saite atveras jaunā logāuzņēmumu reģistrā var meklēt pēc šādiem elementiem:

Meklētājs ir pieejams arī angļu valodā.

Kādā mērā var paļauties uz reģistrā pieejamajiem dokumentiem?

Likums Nr. 513/1991 (Komercdarbības kodekss) nosaka gadījumus, kad var paļauties uz reģistrā pieejamajiem datiem un – attiecīgā gadījumā – uz uzņēmuma reģistrā deponēto dokumentu saturu.

Uzņēmumu reģistrā ievadītie dati ir spēkā attiecībā uz trešām personām no brīža, kad tie ir publicēti. Uzņēmuma reģistrā deponēto dokumentu saturs ir spēkā attiecībā uz trešām personām no brīža, kad par to deponēšanu ir paziņots Komercžurnālā.
No minētā brīža puses var paļauties uz datiem un dokumentu saturu. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad reģistrēts uzņēmums var pierādīt, ka tas jau agrāk ir bijis informēts.

Ja trešā persona nevar pierādīt, ka tā iepriekš nevarēja būt informēta par datiem vai dokumentu saturu, reģistrētais uzņēmums var pieprasīt datus vai dokumentu saturu 15 dienu laikā no datu publikācijas dienas vai paziņojuma par dokumentu deponēšanu dienas.

Pēc šā laikposma beigām reģistrētos datus un deponēto dokumentu saturu tādējādi var pieprasīt jebkura persona.
Gadījumā, ja pastāv pretrunas starp reģistrētajiem un publicētajiem datiem vai deponēto un publicēto dokumentu saturu, reģistrētais uzņēmums var pieprasīt tikai publicēto versiju, kas ir pieejama trešām personām. Taču tas var pieprasīt datus, it kā būtu pierādīts, ka trešā persona bijusi informēta par reģistrēto datu saturu vai deponēto dokumentu saturu.

Slovākijas uzņēmumu reģistra vēsture

Reģistrā ir pieejama informācija no 2001. gada 1. janvāra.

1992. gadā pēc Likuma Nr. 513/1991 (Komercdarbības kodekss) pieņemšanas tika izveidots Slovākijas uzņēmumu reģistrs, ar kuru aizvietoja iepriekšējo uzņēmumu reģistru.

Līdz 2004. gadam uzņēmumu reģistra tiesisko ietvaru noteica Komercdarbības kodekss (27. līdz 34. pants).

Sākot ar 2004. gada 1. februāri tika pieņemts un stājās spēkā jaunais uzņēmumu reģistra tiesiskais regulējums (grozījumi Likumā Nr. 530/2003 par uzņēmumu reģistru un Likums Nr. 530/2003 ar grozījumiem).

Šobrīd spēkā ir palicis tikai viens Komercdarbības kodeksa pants, kas nosaka reģistrēto personu juridisko datu attēlojumu, reģistrēto datu spēkā esamību un to publicēšanas kārtību. Komercdarbības kodeksa 28. līdz 34. pants ir atcelti.

Ar grozījumiem Likumā Nr. 530/2003 tika noteikta reģistra elektroniskās versijas publicēšanas kārtība. Aktuālās dokumentu versijas tiek glabātas gan rakstiskā, gan elektroniskā formātā.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāUzņēmumu reģistrs

Saite atveras jaunā logāSlovākijas Republikas uzņēmumu reģistrs


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 18/03/2019