Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика


Терминът „съдебна практика“ касае правила и принципи, разработени в решения и съдебни становища на съдилища. Когато се взема решение по дадено дело, съдилищата тълкуват закона, с което допринасят към съдебната практика. Съдебната практика се публикува по различни начини (правни доклади и журнали, съдебни уебсайтове, правни бази данни).


Съдебна практика

Съдебните решения и становища ни осигуряват тълкуване на закона. Това тълкуване впоследствие може да се цитира от други съдилища или органи като „прецедент“ и/или съдебна практика. Влиянието на съдебната практика може да е особено силно в области, което не са или само частично са обхванати от така нареченото законодателно право, т.е. писано право, определено от законодателен орган (например парламент), Това означава, че при определени обстоятелства законите могат да произтичат и от съдилищата.

В някои държави съдебната практика е основен източник на законодателното право и решенията на висшите апелативни съдилища се считат за нормативни — те определят правила, които би следвало или в някои случаи трябва да се използват за решаване на подобни правни спорове (това се нарича „обвързващ прецедент“, особено в държави, чиято правна система се гради върху обичайното право, например Обединеното кралство). В много други държави (по-специално държавите, които следват традицията на гражданското право, произтичаща от римското право) съдилищата не са строго обвързани от правила и принципи от съдебната практика.

Голяма част от:

е достъпна чрез значителен брой бази данни. Без да претендира изчерпателност, порталът e-Justice ви предоставя централен вход към тези бази данни. Повечето от тези бази данни са безплатни, но някои от тях са платени.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 07/10/2020