Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retspraksis


Ved termen "retspraksis" forstås de regler og principper, der udvikles i domme og juridiske udtalelser fra domstole. Når en domstol træffer afgørelse i en sag, fortolker den lovene og bidrager dermed til retspraksis. Retspraksis offentliggøres på forskellig måde (i lovsamlinger og lovtidender, på domstolens websteder og i juridiske databaser).


Retspraksis

Domstolenes domme og udtalelser er fortolkninger af lovene. Disse fortolkninger kan så citeres af andre domstole eller myndigheder og dermed bruges som "præcedens" og/eller retspraksis. Retspraksis kan især have betydning på områder, der ikke eller kun delvist er dækket af såkaldt positiv lov, dvs. nedskreven lovgivning, der er fastlagt af en lovgivende magt (f.eks. et parlament). Det betyder, at loven under visse omstændigheder også kan stamme fra domstolene.

I nogle lande er retspraksis den vigtigste retskilde, og afgørelser fra højere appeldomstole betragtes som normative – dvs. at de bør eller i visse tilfælde skal bruges som grundlag for afgørelse af lignende tvister (kaldes "bindende præcedens" og anvendes især i lande, hvis retssystem er baseret på sædvaneret, såsom Det Forenede Kongerige). I mange andre lande (især lande, hvis civillov er baseret på romerloven) er domstolene ikke bundet af altid at skulle overholde principper og bestemmelser fra retspraksis.

En stor del af:

er tilgængelig i mange forskellige databaser. Den europæiske e-Justice-portal er ikke udtømmende, men giver adgang til disse databaser. De fleste er gratis, men nogle databaser er betalingsdatabaser.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/10/2020