Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Граждани


Достъп на гражданите на ЕС до тематични страници и публикации, съдържащи информация от помощ в областта на гражданското и търговското право


По какъв начин ЕСМ-граждански въпроси може да е от полза за гражданите?

ЕСМ-граждански въпроси улеснява отношенията между националните органи на съдебната власт, което от своя страна е от полза за хората, участващи в трансгранични граждански и търговски дела. ЕСМ-граждански въпроси спомага за подобряване на ефективния достъп до правосъдие по следните начини:

— тя предоставя пряко на гражданите обширна информация относно правната уредба на европейско, национално и международно равнище в областта на гражданското и търговското право посредством страници, посветени на конкретни теми, които са достъпни тук;

— тя е разработила също така редица публикации, и по-специално публикации за гражданите, посветени на конкретни инструменти на правото на Съюза.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 15/11/2017