Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Πολίτες


Παροχή πρόσβασης στους πολίτες της ΕΕ σε τοπικές σελίδες και δημοσιεύσεις που αφορούν τη συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις


Πώς μπορεί το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο (ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)) να βοηθήσει τους πολίτες

Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών και μέσω αυτού επωφελούνται τα άτομα που εμπλέκονται σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) συμβάλλει στη βελτίωσης της αποτελεσματικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη με τους ακόλουθους τρόπους:

  • παρέχει στους πολίτες άμεση πρόσβαση σε ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με την ευρωπαϊκή, την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία στους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου μέσω σελίδων για συγκεκριμένα θέματα που βρίσκονται εδώ.
  • επίσης, έχει εκδώσει σειρά δημοσιεύσεων, ιδίως για τους πολίτες σχετικά με ειδικές νομικές πράξεις της Ένωσης.

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/11/2019