Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Občané


Přístup občanů EU k aktuálním tematickým stránkám a publikacím o pomoci v občanském a obchodním právu


Jak může EJS (občanské a obchodní věci) pomáhat občanům

EJS (občanské a obchodní věci) zjednodušuje vztahy mezi vnitrostátními justičními orgány, z čehož mají prospěch lidé, jichž se týkají přeshraniční občanskoprávní a obchodní věci.

EJS (občanské a obchodní věci) pomáhá zlepšit účinný přístup ke spravedlnosti následujícími způsoby:

  • poskytuje občanům přímo velké množství informací o evropském, vnitrostátním i mezinárodním občanském a obchodním právu pomocí stránek věnovaným konkrétním tématům, jež jsou k dispozici zde,
  • vzniká rovněž řada publikací, zejména pro občany, týkající se specifických právních nástrojů Unie.

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Last update: 20/11/2019